Otwórz menu główne

Zmiany

Usunięte 7 bajtów ,  2 lata temu
m
link wewn.
* '''Zarząd Organizacyjny''' (''Uprawlenije Diełami'' - UD) – utw. 13 września 1920 roku z połączenia byłych oddziałów, m.in. taboru samochodowego, więziennego, ogólnego, statystycznego, łączności, gospodarczego oraz komendantury i medycznego [patrz wyżej]. Naczelnikiem był bardzo doświadczony [[czekista]], późniejszy szef [[NKWD]], [[Gienrich Jagoda]].
 
* '''Oddział Administracyjno-Organizacyjny''' (''Administratiwno-Organizacyonnyj Odtieł'') – utw. 21 września 1920 roku, jego naczelnikiem był L. M. Braginskij (21 września – grudzień 1920). Składał się z dwóch oddziałów; administracyjnego i organizacyjnego, 1 grudnia 1920 roku, po włączeniu do niego wydziałów administracyjnych Oddziałów Specjalnego i Transportowego, przemianowany na '''Zarząd Administracyjno-Organizacyjny''' (''Administratiwno-Organizacyonnoje Uprawlenije'') z zadaniami: rozporządzenie o strukturze organizacyjnej, nabór pracowników (co pozwalało na dużo głębsze prześwietlenie kandydatów), przygotowanie kadr oraz kontrola jednostek terenowych CzK. Pierwszym naczelnikiem Oddziału następnie Zarządu Administracyjno-Organizacyjnego został I. A. [[Iwan Apeter]].
 
* '''[[Pierwszy Zarząd Główny Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego|Oddział Zagraniczny]]''' (''Inostrannyj otdieł'' - INO) – utworzony rozkazem ''nr 169'' przez przewodniczącego CzeKa [[Feliks Dzierżyński|Feliksa Dzierżyńskiego]]; powstał na bazie Sekcji Wywiadowczej Oddziału Specjalnego (''Osobogo Otdieła'' - ''OO'') (prowadzenie wywiadu za granicą) i podporządkowany szefowi OO. Naczelnicy INO – [[Jakow Dawtian]] (Dawidow), Ruben Katanian (jako pełniący obowiązki podczas miesięcznej nieobecności Dawtiana) oraz [[Solomon Mogilewski]] (Mogilewskij). Tuż po utworzeniu [[Pierwszy Zarząd Główny Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego|INO]] struktura organizacyjna była dość prosta, składała się m.in: naczelnika, jego zastępcy, kancelarii, Wydziału Agenturalnego, Wydziału Zagranicznego i Biura Wiz.