Otwórz menu główne

Zmiany

Usunięty 1 bajt, 2 lata temu
m
lit.
Odpowiedzialności za wykroczenie odpowiada każdy, kto ukończył 17. rok życia. Odpowiedzialności podlegają czyny popełnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na statku wodnym lub powietrznym, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Odpowiedzialności podlega działanie umyślne lub nieumyślne, chyba że ustawa przewiduje odpowiedzialność tylko za działanie umyślne.
 
W przypadkach określonych przez ustawodawcę karze za wykroczenie podlega również [[usiłowanie]], [[podżeganie]] i [[pomocnictwo]] w popełnieniu wykroczenia (w przypadku podżegania oraz pomocnictwa dodatkowo wymagalnewymagane jest popełnienie przez sprawcę czynu zabronionego).
 
== Katalog kar ==