Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego: Różnice pomiędzy wersjami

→‎Struktura organizacyjna: Usunięto zbędną w encyklopedii listę pracowników (jest link do aktualnej strony z tymi danymi); , drobne redakcyjne
(→‎Poczet dyrektorów: drobne redakcyjne)
(→‎Struktura organizacyjna: Usunięto zbędną w encyklopedii listę pracowników (jest link do aktualnej strony z tymi danymi); , drobne redakcyjne)
=== Zakład Bohemistyki ===
* p.o. kierownika: dr Dorota Żygadło-Czopnik, adiunkt
* dr hab. Libor Martinek, profesor nadzw. UWr
* dr Katarzyna Chrobak, adiunkt
* dr Ilona Gwóźdź-Szewczenko, adiunkt
* dr Jarosław Malicki, adiunkt
* dr Magdalena Matkowska-Jerzyk, adiunkt
* dr Lenka Ptak, adiunkt
* dr Kamila Woźniak, adiunkt
* dr Anna Zura, adiunkt
* dr Dorota Żygadło-Czopnik, adiunkt
* dr Richard Změlík, adiunkt
* dr Agnieszka Kołodziej, asystent
 
=== Zakład Dydaktyki ===
* p.o. kierownika: dr Danuta Pytel-Pandey, adiunkt
* dr Jakub Walczak, adiunkt
* dr Monika Jasińska-Okulewicz, starszy wykładowca
* dr Irina Kabyszewa, starszy wykładowca
* dr Wiesława Zybura, starszy wykładowca
* dr Anna Kisielowa-Kamińska, asystent
* dr Sylwia Kamińska-Maciąg, asystent
* mgr inż. Krzysztof Bałaban, asystent
* mgr Anastasia Dudina, asystent
* mgr Katarzyna Kordas-Shaginyan, asystent
 
=== Zakład Języka Rosyjskiego ===
* p.o. kierownika: dr Bogumił Gasek, adiunkt
* dr hab. Michał Sarnowski, profesor nadzw. UWr
* dr hab. Włodzimierz Wysoczański, profesor nadzw. UWr
* dr Iwona Łuczków, adiunkt
* dr Maria Doroszkiewicz, starszy wykładowca
* dr Natalya Didenko, asystent
* dr Dorota Drużyłowska, asystent
* Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej
* Kierownik: prof. zw. dr hab. Tadeusz Klimowicz
* prof. zw. dr hab. Izabella Malej
* dr hab. Ewa Komisaruk, profesor nadzw. UWr
* dr hab. Anna Paszkiewicz, profesor nadzw. UWr
* dr hab. Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak, adiunkt
* dr Joanna Kula, adiunkt
* dr Marcin Borowski, adiunkt
 
=== Zakład Serbistyki ===
* p.o. kierownikа: dr Henryk Jaroszewicz, adiunkt
* dr Miłosz Bukwalt, adiunkt
* dr Sybilla Daković, adiunkt
* dr Małgorzata Filipek, adiunkt
* dr Magdalena Ślawska, adiunkt
* dr Marta Chaszczewicz-Rydel, adiunkt
* dr Gordana Đurđev-Małkiewicz, starszy wykładowca
 
=== Zakład Ukrainistyki ===
* Kierownik: dr hab. Agnieszka Matusiak, profesor nadzw. UWr
* prof. dr hab. Bogusław Bakuła, profesor zwyczajny
* dr hab. Oleh Beley, profesor nadzw. UWr
* dr hab. Przemysław Jóźwikiewicz, adiunkt
* dr Anna Ursulenko, adiunkt
* dr Sylwia Wójtowicz, adiunkt
* dr Julia Rysicz-Szafraniec, adiunkt
* dr Jadwiga Skowron, asystent
* dr Mateusz Świetlicki, asystent
* mgr Marcin Gaczkowski, asystent
 
=== Pracownia Centrum Języka Rosyjskiego ===
*
 
=== PRACOWNIA CENTRUM JĘZYKA ROSYJSKIEGO ===
* Kierownik: dr Irina Kabyszewa, starszy wykładowca
 
=== PRACOWNIAPracownia MACEDONISTYKIMacedonistyki ===
* Kierownik: dr Iwona Łuczków, adiunkt
* prof. zw. dr hab. Mirosław Dymarski
 
=== Pracownia Interdyscyplinarnych Studiów nad Posttotalitaryzmami===
* dr hab. Jan Sokołowski, profesor nadzw. UWr
 
* dr Gordana Đurđev-Małkiewicz
 
=== PRACOWNIA INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW ===
 
=== NAD POSTTOTALITARYZMAMI ===
* Kierownik: dr hab. Agnieszka Matusiak, prof. UWr
* prof. zw. dr hab. Tadeusz Klimowicz
* dr hab. Łarysa Leszczenko
* dr Helena Giebień
* dr Anna Jagiełło-Szostak
* dr Jadwiga Skowron
 
=== Pracownia Interdyscyplinarnych Badań Przekładoznawczych ===
* dr Tomasz Szyszlak
* dr Mateusz Świetlicki
* dr Anna Ursulenko
* dr Dorota Żygadło-Czopnik
 
=== PRACOWNIA INTERDYSCYPLINARNYCH BADAŃ PRZEKŁADOZNAWCZYCH ===
* kierownik: dr Bogumił Gasek
* dr Ilona Gwóźdź-Szewczenko
* dr hab. Przemysław Jóźwikiewicz
* dr Julia Rysicz-Szafraniec
* dr Jadwiga Skowron
* dr Maria Doroszkiewicz
* dr Dorota Drużyłowska
* dr Marta Chaszczewicz-Rydel
* dr hab. Libor Martinek, profesor nadzw. UWr
* dr Sybilla Daković
* dr Małgorzata Filipek
* dr Anna Ursulenko
* dr Marcin Walczyński
* mgr Justyna Fudala
* dr Roman Madecki
* doc. dr Ałła Krawczuk
* doc. dr Tatiana Szkapienko
* doc. dr Andriej Babanow
 
*
 
{{Przypisy|2}}
9536

edycji