Zasada zachowania pędu: Różnice pomiędzy wersjami

brak opisu edycji
: <math>\Delta \sum\limits_{i=1}^{n}{\vec{p}_{i}}=0</math>
 
Układ izolowany to taki układ, na który nie działają [[siły zewnętrzne]] lub siły te się równoważą. Oddziaływanie między elementami układu a [[Siły wewnętrzne|siłami wewnętrznymi]] nie zmienia pędu układu.
 
Gdy na układ ciał działa niezrównoważona siła zewnętrzna, wówczas pęd wypadkowy układu zmienia się. Zasada zachowania pędu wynika wprost z [[Zasady dynamiki Newtona|II zasady dynamiki]] w postaci uogólnionej. Można ją również wywieść z niezmienniczości [[lagranżjan]]u ([[hamiltonian]]u) względem przesunięć w przestrzeni (jeśli wszystkie punkty zostaną przesunięte w przestrzeni o <math>\bar{r}</math>, to nowy układ będzie identyczny z pierwotnym). Sytuacji takiej odpowiada brak członu potencjalnego w [[lagranżjan]]ie ([[hamiltonian]]ie).
Anonimowy użytkownik