Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie: Różnice pomiędzy wersjami

gruntowna przebudowa artykułu + źródła
(gruntowna przebudowa artykułu + źródła)
{{Uczelnia infobox
|nazwa uczelni = CollegiumInstytut EuropaeumKultury GnesnenseEuropejskiej
|nazwa łacińska = Collegium Europaeum Gnesnense
|nazwa angielska =
|kod języka =
|inna nazwa = Kolegium Europejskie
|zdjęcie = Collegium Europaeum Gnesnense.jpg
|opis zdjęcia = Collegium Europaeum Gnesnense'' w Gnieźnie
|data założenia = 2000
|data likwidacji =
|typ uczelni =
|patron uczelni = [[Jan Paweł II]]
|państwo = POL
|adres = ul. Kostrzewskiego 5/7<br />62-200 Gniezno
|liczba studentów =
|rektor = prof. zw. dr hab. [[Leszek Mrozewicz]]
|członkostwo = [[Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu]]
|kod mapy = Gniezno
|stopniN = 52 |minutN = 31 |sekundN = 58
}}
[[Plik:Collegium Europaeum Gnesnense.Courtyard.September 2007.JPG|thumb|200px|Dziedziniec Kolegium]]
'''Instytut Kultury Europejskiej''', dawniej Kolegium Europejskie im. Jana Pawła II''' – jednostka pozawydziałowapodstawowa [[Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu|Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu]], mająca swoją siedzibę w [[Gniezno|Gnieźnie]], w dzielnicy [[Dziekanka (Gniezno)|Dziekanka]] przy ul. Kostrzewskiego 5-7. Uczelnia powstała w 2000 roku. Jej pierwszymObecnie dyrektorem naukowym był do 2008 roku [[Aleksander Mikołajczak (filolog)|Aleksander Mikołajczak]], od stycznia 2009 funkcję tę pełnijest prof. zw. dr hab. [[Leszek Mrozewicz]].
 
== Historia ==
Pracownicy naukowi CEG w swoich badaniach skupiają się na zagadnieniach z zakresu dialogu międzykulturowego, studiów bałkanistycznych, [[Sinolatynistyka|sinolatynistyki]] oraz medioznawstwa.
Instytut powstał jako Collegium Europaeum Gnesnense - Kolegium Europejskie 12 marca 2000 roku, dekretem erekcyjnym Prezydenta RP [[Aleksander Kwaśniewski|Aleksandra Kwaśniewskiego]]. W tym samym roku rozpoczęto budowę kompleksu budynków przy ulicy Kostrzewskiego. Pierwszą, tymczasową siedzibą był jeden z budynków [[Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie|Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego]]. 2 czerwca 2003 roku oddano do użytku kompleks trzech budynków - części dydaktycznej, akademika ze stołówką oraz sali sportowej.
Placówka współpracuje m.in. z [[Massachusetts Institute of Technology]], York University w Toronto, Filipińskim Uniwersytetem Diliman w Manili, Instytutem Monumenta Serica w Niemczech, Macau Ricci Institut, Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Śląskim oraz Uniwersytetem Warszawskim.
30 maja 2005 Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nadał Kolegium Europejskiemu w Gnieźnie imię Jana Pawła II<ref name="historia IKE">{{Cytuj stronę | url = http://ike.amu.edu.pl/index.php/historia | tytuł = Historia IKE | opublikowany = Instytut Kultury Europejskiej | data dostępu = 2017-03-08}}</ref>.
Dnia 29 czerwca 2009 Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zdecydował o powołaniu w Gnieźnie Instytutu Kultury Europejskiej, który rozpoczął działalność z dniem 1 września 2009. Instytut ma mieć charakter naukowo-badawczy, w perspektywie 3 lat ma się on przekształcić w jednostkę podstawową uniwersytetu, czyli{{r|historia wydziałIKE}}.
W latach 2004-2015 Instytut wraz z [[I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie|I Liceum Ogólnokształcącym w Gnieźnie]] prowadził eksperyment pedagogiczny ''klasa akademicka'', jako jeden z profili nauczania<ref name="klasy akademickie">{{Cytuj stronę | url = http://www.elizagrzelak.pl/dydaktyka/klasy-akademickie | tytuł = Klasy akademickie | nazwisko = Grzelak | imię = Eliza | data dostępu = 2017-03-08}}</ref>. Uczniowie uczestniczyli w wykładach i konferencjach, organizowanych przez Instytut oraz mieli własne zajęcia z komunikacji europejskiej z wykładowcami Instytutu<ref name="klasy akademickie i Instytut Historii UAM">{{Cytuj stronę | url = http://historia.amu.edu.pl/index.php/klasy-akademickie | tytuł = Klasy akademickie i Instytut Historii UAM | data dostępu = 2017-03-08}}</ref>.
 
== WładzeStruktura Instytutu ==
CEG wydaje periodyki „Fundamenta Europaea” i „Images” oraz serie wydawnicze „Studia sinolatynistyczne” i „Horyzonty cyberprzestrzeni”.
=== Dyrektorzy ===
Pierwszym dyrektorem ówczesnego Kolegium Europejskiego, w latach 2000-2008 był dr hab. [[Aleksander Mikołajczak (filolog)|Aleksander Mikołajczak]], prof. UAM. Drugim, obecnym jest prof. Leszek Mrozewicz. Funkcję zastępcy dyrektora pełni dr hab. Marek Kaźmierczak, prof. UAM<ref name="Struktura">{{Cytuj stronę | url = http://ike.amu.edu.pl/index.php/struktura | tytuł = Struktura IKE | opublikowany = Instytut Kultury Europejskiej | data dostępu = 2017-03-08}}</ref>.
 
=== Pracownicy ===
Dnia 29 czerwca 2009 Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zdecydował o powołaniu w Gnieźnie Instytutu Kultury Europejskiej, który rozpoczął działalność z dniem 1 września 2009. Instytut ma mieć charakter naukowo-badawczy, w perspektywie 3 lat ma się on przekształcić w jednostkę podstawową uniwersytetu, czyli wydział.
W Instytucie zatrudnionych jest trzynastu pracowników samodzielnych, w tym czterech [[profesor zwyczajny|profesorów zwyczajnych]], siedmiu [[profesor nadzwyczajny|profesorów nadzwyczajnych UAM]] oraz dwóch [[doktor habilitowany|doktorów habilitowanych]]. Ponadto Instytut posiada trzynastu adiunktów ze stopniem [[doktor (stopień naukowy)|doktora]]{{r|Struktura}}.
Utworzono pięć jednostek wewnętrznych: dwa zakłady – Zakład Kultury Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej i Zakład Kultury Zachodnioeuropejskiej oraz trzy pracownie: Pracownia Studiów Gnieźnieńskich, Pracownia Kultury Judaizmu Europejskiego, Pracownia Kultury i Tradycji Antycznej.
 
=== Zakłady ===
Uczelnia kształci w zakresie nauk humanistycznych:
{| class="wikitable" border="1"
 
|+ Zakłady naukowe{{r|Struktura}}
* [[europeistyka kulturowa|europeistyki kulturowej]] o specjalnościach „Praktyka samorządowa”, „Relacje międzykulturowe”.
!Zakład Nazwa Zakładu !! Kierownik
* [[komunikacja europejska|komunikacji europejskiej]] o specjalnościach „Bałkanistyka” i „Medioznawstwo”,
* [[kulturoznawstwo|kulturoznawstwa]] o specjalności „Dialog w kulturze europejskiej”, „Kultura chrześcijańska”
* [[historia|historii]] o specjalności „Myśl i kultura polityczna”,
* [[pedagogika|pedagogiki]] o specjalnościach „Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe”, „Resocjalizacja” i „Edukacja europejska”.
 
Na uczelni można się również kształcić w ramach [[Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne|Międzykierunkowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych]].
 
Obecnie w skład infrastruktury kampusu wchodzą: budynek dydaktyczny (dostosowany dla osób niepełnosprawnych), dom akademicki (na 200 osób), hala sportowa (z siłownią i trybunami na 50 osób), stołówka, amifiteatr (na 100 osób), boisko do koszykówki (z oświetleniem), parkingi (na 60 samochodów).
 
W związku z planami utworzenia wydziału zamiejscowego UAM w Gnieźnie planowana jest rozbudowa kampusu w Gnieźnie. Planowane są zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego obszaru stadionu piłkarskiego, które mają umożliwić przekazanie części gruntów stadionu i okolic stadionu graniczących z uczelnią oraz umożliwienia zbudowania budynków dydaktycznych.
 
== Poczet dyrektorów ==
# dr hab. [[Aleksander Mikołajczak (filolog)|Aleksander Mikołajczak]], prof. UAM (2000-2008)
# prof. zw. dr hab. [[Leszek Mrozewicz]] (od 2009 roku)
 
== Władze Instytutu ==
=== Kadencja 2012-2016 ===
{|class="wikitable"
!Stanowisko !!Imię i nazwisko
|-
|Dyrektor ||Zakład prof.Komunikacji zw.Kulturowej || dr hab. [[LeszekEliza MrozewiczGrzelak]], prof. UAM
|-
| Zakład Kultury Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej || prof. zw. dr hab. [[Orest Krasivskyy]]
|Wicedyrektor || dr hab. [[Marek Kaźmierczak]], prof. UAM
|}
 
== Struktura organizacyjna ==
{|class="wikitable"
!Zakład !!Kierownik
|-
| Zakład KomunikacjiKultury Kulturoweji Tradycji Antycznej || drprof. habzw. [[Eliza Grzelak]],dr profhab. UAMLeszek Mrozewicz
|-
| Zakład Kultury EuropyJudaizmu Wschodniej i Południowo-WschodniejEuropejskiego || prof. zwks. dr hab. [[OrestWaldemar KrasivskyySzczerbiński]], prof. UAM
|-
| Zakład Kultury i Tradycji AntycznejZachodnioeuropejskiej || prof. zw. dr hab. [[LeszekZbigniew MrozewiczSareło]]
|-
| Zakład Kultury Współczesnej i Multimediów<ref>{{Cytuj stronę | url = http://ike.amu.edu.pl/index.php/struktura/zaklad-kultury-wspolczesnej-i-multimediow | tytuł = Zakład Kultury Współczesnej i Multimediów IKE | data dostępu = 2017-03-08 | zarchiwizowano = zakład kultury współczesnej}}</ref> || dr hab. [[Grażyna Gajewska]], prof. UAM
|Zakład Kultury Judaizmu Europejskiego || ks. dr hab. [[Waldemar Szczerbiński]], prof. UAM
|-
| Zakład KulturyStudiów Współczesnej i MultimediówGnieźnieńskich || prof. zw. dr hab. [[GrażynaJanusz GajewskaKarwat]], prof. UAM
|-
| Zakład KulturyTeorii Zachodnioeuropejskieji Badań Interdyscyplinarnych || prof. zw. dr hab. [[ZbigniewBeata SarełoFrydryczak]], prof. UAM
|-
|Zakład Studiów Gnieźnieńskich || prof. zw. dr hab. [[Janusz Karwat]]
|-
|[http://www.interdyscyplinarni.amu.edu.pl Zakład Teorii i Badań Interdyscyplinarnych] || dr hab. [[Beata Frydryczak]], prof. UAM
|}
 
== Program dydaktyczny ==
Obecnie Instytut Kultury Europejskiej prowadzi studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunkach:
* komunikacja europejska
* cywilizacja zachodnioeuropejska
* projektowanie kultury
 
Ponadto kierunek ''komunikacja europejska'' prowadzony jest w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia. Pozostałe kierunki odbywają się również w ramach studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia<ref name="folder rekrutacyjny 2017">{{Cytuj książkę | autor = Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | tytuł = Folder rekrutacyjny UAM 2017/2018 | miejsce = Poznań | strony = 72}}</ref>.
 
== Budynki uczelnianie ==
Kompleks budynków IKE został oddany do użytku z dniem 2 czerwca 2003 roku. W skład budynku dydaktycznego, na jego trzech kondygnacjach mieszczą się różnej wielkości sale wykładowe, pracownie komputerowe, pomieszczenia dla władz uczelni i jej administracji, pokoje pracowników naukowych. Znajduje się w nim także biblioteka z magazynem, mogącym pomieścić pięćdziesiąt tysięcy woluminów oraz czytelnią przygotowaną do jednoczesnego przyjęcia ponad pięćdziesięciu studentów{{r|historia IKE}}.
Drugim budynkiem jest akademik wraz ze stołówką. W trzecim budynku znajduje się sala sportowa.
 
== Publikacje ==
Instytut zajmuje się regularną publikacją:
* '''Studia Europaea Gnesnensia''' - wydawane w ramach teorii i badań interdyscyplinarnych<ref name="SEG">{{Cytuj stronę | url = http://steurgn.pl/profil-czasopisma.html | tytuł = Profil czasopisma | opublikowany = Instytut Kultury Europejskiej | data dostępu = 2017-03-08}}</ref>
* '''Acta Humanistica Gnesnensia'''<ref name="AHG">{{Cytuj stronę | url = http://ike.amu.edu.pl/index.php/publikacje-instytutu-kultury-europejskiej/97-strona-glowna-ike/1036-ahg | tytuł = Acta Humanistica Gnesnensia | opublikowany = Instytut Kultury Europejskiej | data dostępu = 2017-03-08}}</ref>
* '''Opuscula Gnesnensia''' - zawierające wykłady, wygłaszane w ramach konferencji naukowych, organizowanych przez Instytut<ref name="OG">{{Cytuj stronę | url = http://ike.amu.edu.pl/index.php/publikacje-instytutu-kultury-europejskiej/145-publikacje-instytutu-kultury-europejskiej/788-opuscula-gnesnensia | tytuł = Opuscula Gnesnensia | opublikowany = Instytut Kultury Europejskiej | data dostępu = 2017-03-08}}</ref>
W Instytucie wydawany jest także ''spIKEr'' - studenckie pismo, prowadzone przez studentów i adiunktów IKE<ref name="Spiker">{{Cytuj stronę | url = http://ike.amu.edu.pl/index.php/spiker | tytuł = Spiker | opublikowany = Instytut Kultury Europejskiej | data dostępu = 2017-03-08}}</ref>.
 
== Współpraca międzyuczelniania ==
Placówka współpracuje m.in. z [[Massachusetts Institute of Technology]], York University w Toronto, Filipińskim Uniwersytetem Diliman w Manili, Instytutem Monumenta Serica w Niemczech, Macau Ricci Institut, [[Uniwersytet Wrocławski|Uniwersytetem Wrocławskim]], [[Uniwersytet Jagielloński|Uniwersytetem Jagiellońskim]], [[Uniwersytet Śląski|Uniwersytetem Śląskim]] oraz [[Uniwersytet Warszawski|Uniwersytetem Warszawskim]]<ref name="O instytucie">{{Cytuj stronę | url = http://ike.amu.edu.pl/index.php/o-instytucie | tytuł = O instytucie | opublikowany = Instytut Kultury Europejskiej | data dostępu = 2017-03-08}}</ref>.
 
== Bibliografia ==
* M. Miazek, E. Jarmakowska, A. Szpulak, ''Ponad Granicami. Collegium Europaeum Gnesnense 2000-2003'', Gniezno 2003.
 
{{Przypisy}}
 
== Linki zewnętrzne ==
* [http://ike.amu.edu.pl/index.php/component/xmap/html?view=html MapaStrona stronygłówna Collegium Europaeum GnesnenseIKE]
 
[[Kategoria:Uczelnie w Gnieźnie]]
6644

edycje