Otwórz menu główne

Zmiany

Dodany 1 bajt, 2 lata temu
m
* nr 10 dotycząca wieku dopuszczania dzieci do pracy w rolnictwie [http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19250540376 Dz.U. 1925 nr 54 poz. 376], [http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312155:NO ''Minimum Age (Agriculture) Convention'']
* nr 11 dotycząca prawa zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych [http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19250540378 Dz.U. 1925 nr 54 poz. 378], [http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312156:NO ''Right of Association (Agriculture) Convention'']
* nr 12 w sprawie odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki przy pracy na roli [http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19250540380 Dz.U. 1925 nr 54 poz. 380], [http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312157:NO ''Workmen's Compensation (Agriculture) Convention'']
* nr 25 dotycząca ubezpieczenia na wypadek choroby pracowników rolnych [http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19490310221 Dz.U. 1949 nr 31 poz. 221], [http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312170:NO Sickness Insurance (Agriculture) Convention]
* nr 36 dotycząca obowiązkowego ubezpieczenia na starość pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach rolnych [http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19490310225 Dz.U. 1949 nr 31 poz. 225], [http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312181:NO Old-Age Insurance (Agriculture) Convention]
14 484

edycje