Otwórz menu główne

Zmiany

Dodane 28 bajtów, 2 lata temu
m
* nr 11 dotycząca prawa zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych [http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19250540378 Dz.U. 1925 nr 54 poz. 378], [http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312156:NO ''Right of Association (Agriculture) Convention'']
* nr 12 w sprawie odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki przy pracy na roli [http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19250540380 Dz.U. 1925 nr 54 poz. 380], [http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312157:NO ''Workmen's Compensation (Agriculture) Convention'']
* nr 25 dotycząca ubezpieczenia na wypadek choroby pracowników rolnych [http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19490310221 Dz.U. 1949 nr 31 poz. 221], [http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312170:NO ''Sickness Insurance (Agriculture) Convention'']
* nr 36 dotycząca obowiązkowego ubezpieczenia na starość pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach rolnych [http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19490310225 Dz.U. 1949 nr 31 poz. 225], [http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312181:NO ''Old-Age Insurance (Agriculture) Convention'']
* nr 38 dotycząca obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach rolnych [http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19490310229 Dz.U. 1949 nr 31 poz. 22], [http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312183:NO ''Invalidity Insurance (Agriculture) Convention'']
* nr 40 dotycząca obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach rolnych [http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19490310233 Dz.U. 1949 nr 31 poz. 233], [http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312185:NO ''Survivors' Insurance (Agriculture) Convention'']
* nr 99 dotycząca metod ustalania płac minimalnych w rolnictwie [http://www.mop.pl/doc/html/konwencje/k099.html Dz.U. 1977 nr 39 poz. 176], [http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312244:NO ''Minimum Wage Fixing Machinery (Agriculture)'']
* nr 101 dotycząca płatnych urlopów w rolnictwie [http://www.mop.pl/doc/html/konwencje/k101.html Dz.U. 1958 nr 29 poz. 123], [http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312246:NO ''Holidays with Pay (Agriculture) Convention'']
* nr 129 dotycząca inspekcji pracy w rolnictwie [http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970720452 Dz.U. 1997 nr 72 poz. 452], [http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312274:NO ''Labour Inspection (Agriculture) Convention'']
* nr 141 dotycząca organizacji pracowników rolnych [http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940220076 Dz.U. 1994 nr 22 poz. 76], [http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312286:NO ''Rural Workers' Organisations Convention'']
* nr 184 dotycząca bezpieczeństwa i zdrowia w rolnictwie [http://www.mop.pl/doc/html/konwencje/k184.html przekład polski], [http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312329:NO ''Safety and Health in Agriculture Convention'']
 
== Zobacz też ==
14 362

edycje