Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych: Różnice pomiędzy wersjami

m (dodaję szablon {{dopracować|kategoria}})
{{Dopracować|kategoria=2017-04}}
{{Przedsiębiorstwo infobox
|nazwa = Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce
 
== Historia ==
W 2009 roku Jacek Levernes był współzałożycielem [[Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych|Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce]] (ABSL)<ref>{{Cytuj|tytuł=Historia - ABSL|data dostępu=2017-01-30|opublikowany=absl.pl|url=http://absl.pl/pl/history|język=pl-PL}}</ref>, organizacji zrzeszającej ponad 180 działających w Polsce globalnych korporacji sektora usług biznesowych. Jego pierwszym prezesem w 2009 roku został [[Jacek Levernes]]; funkcję tę pełni do chwili obecnej<ref>{{Cytuj|tytuł=Zarząd - ABSL|data dostępu=2017-01-30|opublikowany=absl.pl|url=http://absl.pl/pl/management|język=pl-PL}}</ref>. Levernes był pomysłodawcą powstania stowarzyszenia w czasie, kiedy na polskim rynku funkcjonowało 300 centrów usług wspólnych, zatrudniających łącznie 40 tys. osób<ref>{{Cytuj|tytuł=Centra usług się jednoczą|czasopismo=pb.pl|data dostępu=2017-01-30|url=https://www.pb.pl/centra-uslug-sie-jednocza-486446|język=pl-PL}}</ref> (stan na I kw. 2016 to 936 centrów i ponad 212 tys. osób<ref>{{Cytuj|autor=ABSL|tytuł=Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych w Polsce 2016|data=2016}}</ref>). Levernes zaprosił do współpracy największych wówczas zagranicznych i krajowych inwestorów z sektora nowoczesnych usług biznesowych, którzy działali na terenie Polski, w tym [[Procter & Gamble]], [[Hewlett-Packard]], [[Accenture]], [[Capgemini]], [[Credit Suisse Group]], [[IBM]], [[Citibank]], [[Royal Dutch Shell|Shell]], [[UBS Group|UBS]].
 
20 listopada 2009 roku [[Jacek Levernes]] był sygnatariuszem deklaracji współpracy między ABSL, Ministerstwem Gospodarki (reprezentowanym przez ówczesnego [[Ministerstwo Gospodarki|Ministra Gospodarki]] [[Waldemar Pawlak|Waldemara Pawlaka]] oraz podsekretarza stanu [[Rafał Baniak|Rafała Baniaka]]) oraz [[Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych|Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych]], której celem było budowanie korzystnych warunków gospodarczych i prawnych dla powstawania nowych inwestycji i rozwoju sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce.
== Działania ==
=== Doroczna Konferencja ABSL ===
Od 2009 roku ABSL organizuje Doroczną Konferencję ABSL. Wydarzenie to rokrocznie gromadzi średnio 1000 gości - managerów wysokiego szczebla, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, analityków i liderów opinii - i stanowi unikalną platformę wymiany idei i doświadczeń liderów sektora nowoczesnych usług biznesowych i interesariuszy branży. Tematyka konferencji oscyluje wokół kondycji sektora usług nowoczesnych, polskiej gospodarki oraz bieżących problemów i wyzwań w globalnej polityce i makroekonomii. W minionych edycjach, gośćmi Konferencji byli m.in.:
 
==== Goście polscy ====
 
=== Międzynarodowa Konferencja ABSL ===
Kolejnym przedsięwzięciem ABSL jest Międzynarodowa Konferencja ABSL, którą Związek organizuje w partnerstwie z [[Bloomberg L.P.]] Jej pierwsza edycja odbyła się w 2015 roku w [[Nowy Jork|Nowym Jorku]], a druga - w 2016 roku w [[Londyn|Londynie]]ie. Podczas spotkań z politykami i biznesmenami z całej Europy omawiane są bieżące tematy gospodarcze oraz status Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem atrakcyjności inwestycyjnej, na rynku europejskim i światowym. Partnerem medialnym ABSL, w kontekście dorocznej Konferencji ABSL, jak i Międzynarodowej Konferencji, jest także [[Financial Times]].
 
=== Come CloSeR – deklaracja Biznes Bliżej Niepełnosprawności ===
 
{{Przypisy}}
 
[[Kategoria:Zarządzanie strategiczne]]
[[Kategoria:Organizacje gospodarcze]]