Oddział Zabezpieczenia: Różnice pomiędzy wersjami

m
<p align="justify">'''''Oddział Zabezpieczenia''' jest jednostką podległą Dowódcy Garnizonu Warszawa - przeznaczoną do zaopatrywania i obsługi komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej w powierzonym zakresie oraz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej przydzielonych na zaopatrzenie. Jednostka powstała w 1962 roku. Jej podstawowymi funkcjami było gromadzenie
i przechowywanie zapasów technicznych środków materiałowych niezbędnych
do zabezpieczenia potrzeb innych jednostek wojskowych leżących na terenie garnizonu Warszawa. Jednostka ta stanowiła wtedy ogniwo między innymi większymi składami rozmieszczonymi na terenie całego kraju, a wymienionymi już jednostkami. Nie była ona samodzielnym oddziałem gospodarczym, ale funkcjonowała jako pododdział innej większej jednostki wojskowej leżącej na terenie Warszawy. W roku 1975, w ramach przekształceń została ona przeformowana w Składnicę Rejonową. Zmiana nazwy jednostki nie przyniosła zmian w zakresie zadań przed nią stojących. W 2000 roku Jednostka została ponownie przeformowana w ramach restrukturyzacji w oddział gospodarczy. Po restrukturyzacji Jednostka otrzymała nowe zadania. Stała się oddziałem gospodarczym lub inaczej określana jako "Jednostka budżetowa" w następujących działach: - służbie czołgowo - samochodowej;
a wymienionymi już jednostkami. Nie była ona samodzielnym oddziałem gospodarczym, ale funkcjonowała jako pododdział innej większej jednostki wojskowej leżącej na terenie Warszawy. W roku 1975, w ramach przekształceń została ona przeformowana w Składnicę Rejonową. Zmiana nazwy jednostki nie przyniosła zmian w zakresie zadań przed nią stojących. W 2000 roku Jednostka została ponownie przeformowana w ramach restrukturyzacji w oddział gospodarczy. Po restrukturyzacji Jednostka otrzymała nowe zadania. Stała się oddziałem gospodarczym lub inaczej określana jako "Jednostka budżetowa" w następujących działach: - służbie czołgowo - samochodowej;
- służbie komunikacji wojskowej; - służbie łączności i informatyki; - służbie finansowej. Jednocześnie realizuje zakupy w w/w służbach. Podobnie jak i przed restrukturyzacją
do zadań jednostki należy przede wszystkim przechowywanie i zaopatrywanie innych jednostek w techniczne środki materiałowe w wymienionych działach. Role te nabrały większego znaczenia, ponieważ jednym z zadań postawionych przed jednostką, stało
32

edycje