Oddział Zabezpieczenia: Różnice pomiędzy wersjami

m
 
== Historia ==
<p class=tekst style='text-align:justify'>'''Jednostka Wojskowa Nr 3964''' została sformowana na podstawie decyzji MON Nr Z-69/Org./SSG z 22 grudnia 2005 r.na bazie Składnicy Logistycznej Garnizonu Warszawa i Zespołu Zabezpieczenia MON 10 Pułku Samochodowego otrzymując nazwę Oddziału Zabezpieczenia. Jednostka Wojskowa Nr 3964 rozpoczęła funkcjonowanie od 1 lipca 2006 r.
Oddział Zabezpieczenia''' jest jednostką podległą Dowódcy Garnizonu Warszawa - przeznaczoną do zaopatrywania i obsługi komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej w powierzonym zakresie oraz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej przydzielonych na zaopatrzenie. Jednostka powstała w 1962 roku. Jej podstawowymi funkcjami było gromadzenie
„Podwaliną” naszej Jednostki była 30 Składnica Sprzętu Technicznego (30 SST) powstała w 1962 roku. Jej podstawowymi funkcjami było gromadzenie i przechowywanie zapasów technicznych środków materiałowych niezbędnych do zabezpieczenia potrzeb innych jednostek wojskowych leżących na terenie garnizonu Warszawa. Jednostka stanowiła wówczas ogniwo między większymi składam i rozmieszczonymi na terenie całego kraju i wymienionymi już jednostkami. Jednostka wówczas nie była samodzielnym oddziałem gospodarczym. W roku 1983 30 SST została przeformowana w 30 Rejonową Składnicę Techniczną (30 RST), którą w 2000 roku w ramach restrukturyzacji przeformowano w oddział gospodarczy. Konsekwencją powierzenia Jednostce nowych zadań i funkcji oddziału gospodarczego było uzyskanie samodzielności działania i wzrost rangi do poziomu „dysponenta środków budżetowych III stopnia”. Do dotychczasowych zadań obejmujących przechowywanie (magazynowaniem) i zaopatrywanie instytucji Ministerstwa Obrony Narodowej doszły zadania związane z dokonywaniem zakupów dla instytucji i jednostek będących na zaopatrzeniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Dalsze zmiany strukturalno – etatowe wynikały z sukcesywnego zwiększania ilości instytucji będących na zaopatrzeniu oraz rozszerzeniem zakresu zadań realizowanego przez Jednostkę Wojskowa Nr 3964. Z dniem 01 października 2012 r. w strukturę JW 3964 włączono Wydział Infrastruktury powstały po zlikwidowanej Wojskowej Administracji Koszar nr 5. Wydział Infrastruktury realizuje zadania związane z administrowaniem nieruchomościami wojskowymi użytkowanymi przez jednostki i instytucje wojskowe będące na zaopatrzeniu JW 3964 oraz utrzymaniem w należytym stanie technicznym administrowanych obiektów budowlanych, urządzeń i sprzętu infrastruktury. Jednostka Wojskowa Nr 3964 jest stacjonarną jednostką wojskową podległą Dowódcy Garnizonu Warszawa przeznaczoną do zaopatrywania i obsługi jednostek oraz instytucji organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej w zakresie zapewniającym prawidłowe ich funkcjonowanie w czasie pokoju i wojny w działach:
i przechowywanie zapasów technicznych środków materiałowych niezbędnych
* finansowym;
do zabezpieczenia potrzeb innych jednostek wojskowych leżących na terenie garnizonu Warszawa. Jednostka ta stanowiła wtedy ogniwo między innymi większymi składami rozmieszczonymi na terenie całego kraju,a wymienionymi już jednostkami. Nie była ona samodzielnym oddziałem gospodarczym, ale funkcjonowała jako pododdział innej większej jednostki wojskowej leżącej na terenie Warszawy. W roku 1975, w ramach przekształceń została ona przeformowana w Składnicę Rejonową. Zmiana nazwy jednostki nie przyniosła zmian w zakresie zadań przed nią stojących. W 2000 roku Jednostka została ponownie przeformowana w ramach restrukturyzacji w oddział gospodarczy. Po restrukturyzacji Jednostka otrzymała nowe zadania. Do zadań jednostki należy przede wszystkim przechowywanie i zaopatrywanie innych jednostek w techniczne środki materiałowe. Role te nabrały większego znaczenia, ponieważ jednym z zadań postawionych przed jednostką, stało się dokonywanie zakupów dla wszystkich zaopatrywanych jednostek. Musiała więc podjąć kroki, które spowodowały wdrożenie zasad dokonywania zakupów zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych. Od kwietnia 2006 roku do chwili obecnej jednostka funkcjonuje jako Oddział Zabezpieczenia.
* logistycznym (uzbrojenia i elektroniki, łączności i informatyki, inż.-sap, OPBMR, środków bojowych, żywnościowym oraz mundurowym);
* medycznym;
* kulturalno – oświatowym;
* szkoleniowym (materiałów geograficznych oraz wydawnictw i druków);
* ochrony;
* infrastruktury.</p>
 
== Struktura i zadania ==
32

edycje