Oddział Zabezpieczenia: Różnice pomiędzy wersjami

m
m (drobne merytoryczne)
== Historia ==
<p class=tekst style='text-align:justify'>'''Jednostka Wojskowa Nr 3964''' została sformowana na podstawie decyzji MON Nr Z-69/Org./SSG z 22 grudnia 2005 r. na bazie Składnicy Logistycznej Garnizonu Warszawa i Zespołu Zabezpieczenia MON 10 Pułku Samochodowego otrzymując nazwę Oddziału Zabezpieczenia. Jednostka Wojskowa Nr 3964 rozpoczęła funkcjonowanie od 1 lipca 2006 r.
„Podwaliną” naszej Jednostki była 30 Składnica Sprzętu Technicznego (30 SST) powstała w 1962 roku. Jej podstawowymi funkcjami było gromadzenie i przechowywanie zapasów technicznych środków materiałowych niezbędnych do zabezpieczenia potrzeb innych jednostek wojskowych leżących na terenie garnizonu Warszawa. Jednostka stanowiła wówczas ogniwo między większymi składam iskładami rozmieszczonymi na terenie całego kraju i wymienionymi już jednostkami. Jednostka wówczas nie była samodzielnym oddziałem gospodarczym. W roku 1983 30 SST została przeformowana w 30 Rejonową Składnicę Techniczną (30 RST), którą w 2000 roku w ramach restrukturyzacji przeformowano w oddział gospodarczy. Konsekwencją powierzenia Jednostce nowych zadań i funkcji oddziału gospodarczego było uzyskanie samodzielności działania i wzrost rangi do poziomu „dysponenta środków budżetowych III stopnia”. Do dotychczasowych zadań obejmujących przechowywanie (magazynowaniem) i zaopatrywanie instytucji Ministerstwa Obrony Narodowej doszły zadania związane z dokonywaniem zakupów dla instytucji i jednostek będących na zaopatrzeniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Dalsze zmiany strukturalno – etatowe wynikały z sukcesywnego zwiększania ilości instytucji będących na zaopatrzeniu oraz rozszerzeniem zakresu zadań realizowanego przez Jednostkę Wojskowa Nr 3964. Z dniem 01 października 2012 r. w strukturę JW 3964 włączono Wydział Infrastruktury powstały po zlikwidowanej Wojskowej Administracji Koszar nr 5. Wydział Infrastruktury realizuje zadania związane z administrowaniem nieruchomościami wojskowymi użytkowanymi przez jednostki i instytucje wojskowe będące na zaopatrzeniu JW 3964 oraz utrzymaniem w należytym stanie technicznym administrowanych obiektów budowlanych, urządzeń i sprzętu infrastruktury. Jednostka Wojskowa Nr 3964 jest stacjonarną jednostką wojskową podległą Dowódcy Garnizonu Warszawa przeznaczoną do zaopatrywania i obsługi jednostek oraz instytucji organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej w zakresie zapewniającym prawidłowe ich funkcjonowanie w czasie pokoju i wojny.</p>
 
== Struktura i zadania ==
32

edycje