Otwórz menu główne

Zmiany

Usunięte 602 bajty, 2 lata temu
nazwiska fakty daty są mylnie podane - mam doktorat na temat prac tego artysty; teraz nie mam czasu ale jeszcze tu wrócę bo jakość tego wpiu jest skandaliczna
 
== Życiorys ==
Kandinsky urodził się 4 (16 grudnia) 1866 roku w Moskwie. Pochodził z rodziny zamożnych przedsiębiorców, gdzie miał dobry kontakt z kulturą. W 1871 roku jego rodzina przeniosła się do Odessy, gdziez jegopowodu ojciecproblemów prowadziłzdrowotnych fabrykę herbatyojca. Gdy poszedł doW gimnazjum nauczyłpobierał sięklasy graćnauki gry na pianinie i na wiolonczeli. MiałW również1886 lekcjęroku rysunkuwrócił zdo prywatnymMoskwy, nauczycielemby studiować prawo i ekonomię. NaNigdy jegojednak pracachnie zobronił dzieciństwadoktoratu.Tuż widniejepo dużostudiach kolorów,wziął coślub wytłumaczyłze późniejswoją słowamikuzynką "KażdyAnną kolorChimyakiną. żyje swoimW tajemniczym1896 roku malarz wyjeżdża do Monachium aby w całości oddać się życiem"malarstwu. JegoNiestety rodzice,Akademia chcielimonachijska byuznaje byłjego umiejętności prawnikiemza niedostateczne. W 1886tej rokusytuacji wróciłKandinsky dodecyduje Moskwy,się byna studiowaćstudia prawow iszkole ekonomięsłoweńskeigo artysty Antona Ažbe. PoW sześciu1900 latachroku studiówwstępuje zdałna zAkademię wyróżnieniem.Sztuk TużPięknych pow studiachMonachium, wziąłgdzie ślubstudiuje zepod swojąokiem kuzynkąwybitnego Annąniemieckiego Chimyakinąmalarza Franza Stucka. WPrzez 1893następne otrzymałpięć tytułlat docentapodróżował wraz z Gabrielą po Europie. Gdy wrócili do Bawarii, aleosiedlili mimosię tegow nadalmałym kontynuowałmiasteczku naukęMunaru, u podnóży Apl. WBył 1896to rokuokres znanybardzo uniwersytetintensywnego wi Tartuowocnego przyznałposzukiwania muinspiracji. tytułObrazy profesorapochodzące prawa,z lecztamtego mimoczasu to Kandinskypejzaże porzuciłcharakteryzujące przynoszącąsię sukcesydysharmonią karierękolorów. Często inspirował się również starymi rosyjskimi opowieściami, natworząc urzekające rzeczdzieła malarstwasztuki.
 
Jeszcze w tym samym roku przeniósł się do Monachium, by studiować w prestiżowej szkole jugosłowiańskiego artysty Antona Azbe'sa. Z czasem szkoła przestała mu zapewniać, tego czego potrzebował, dlatego w 1900 roku wstąpił na Akademię Sztuk Pięknych w Monachium, gdzie studiował pod okiem znanego niemieckiego grafika Franza Stuza. Podczas nauki poznał młodą artystkę Gabrielę Munter i w 1903 roku rozwiódł się z Anną Chimyakiną. Przez następne pięć lat podróżował wraz z Gabrielą po Europie. Gdy wrócili do Bawarii, osiedlili się w małym miasteczku Munaru, u podnóży Apl. Był to okres bardzo intensywnego i owocnego poszukiwania inspiracji. Obrazy pochodzące z tamtego czasu to pejzaże charakteryzujące się dysharmonią kolorów. Często inspirował się również starymi rosyjskimi opowieściami, tworząc urzekające dzieła sztuki.
 
W 1901 roku założył grupę artystów o nazwie Phalnax. W przeciągu czterech lat Kandinsky zorganizował dwanaście wystaw dla członków grupy. W 1909 roku wraz z Jawlenskyim Kanoldt, Kulbinem, Munterem i innymi założył Nową Grupę Artystów (Neue Kunstlervereinigung) i został powołany na przewodniczącego. Mimo wielu sukcesów, największym z nich uważa się założenie kolejnej grupy. W 1911 roku wraz z przyjacielem Frantsem Markiem założyli stowarzyszenie o nazwie Niebieski Jeździec (Blaue Reiter). W tym samym roku artysta znalazł swoje upodobanie w literaturze. W 1912 roku wydał swoją pierwszą książkę "O duchowości w sztuce".
1

edycja