Otwórz menu główne

Zmiany

=== Ministrowie sprawiedliwości-prokuratorzy generalni (od 2016) ===
* [[Zbigniew Ziobro]] ([[Solidarna Polska|SP]]) od 4 marca 2016<ref>Nastąpiło wówczas ponowne połączenie urzędów i likwidacja Prokuratury Generalnej. Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze ({{Dziennik Ustaw|2016|178}}).</ref>.
 
== Struktura organizacyjna ==
* Gabinet Polityczny Ministra;
* Biuro Ministra;
* Biuro Dyrektora Generalnego;
* Departament Strategii i Funduszy Europejskich;
* Departament Legislacyjny;
* Departament Prawa Administracyjnego;
* Departament Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych;
* Departament Nadzoru Administracyjnego;
* Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji;
* Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej;
* Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka;
* Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich;
* Departament Budżetu i Efektywności Finansowej;
* Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych;
* Biuro Administracyjno-Finansowe;
* Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego;
* Biuro Ochrony i Bezpieczeństwa Cyfrowego;
* Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego.
 
== Siedziba ==