Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Różnice pomiędzy wersjami

m
Bot: Dodanie tytułów do linków w przypisach (patrz FAQ); zmiany kosmetyczne
m (WP:SK, poprawa linków)
m (Bot: Dodanie tytułów do linków w przypisach (patrz FAQ); zmiany kosmetyczne)
[[Plik:KAPITAL LUDZKI.jpg|thumbmały|250px|Logo Programu Operacyjnego Kapital Ludzki]]
'''Program Operacyjny Kapitał Ludzki''', '''POKL''' – jeden z programów finansowanych z Funduszy Europejskich realizowanych w Polsce w latach 2007–2013. Jest to program, w ramach którego m.in. organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, instytucje rynku pracy, jednostki administracji samorządowej i rządowej mogą realizować projekty przyczyniające się do zwiększenia kompetencji osób pracujących i prowadzących działalność gospodarczą, aktywizacji osób [[bezrobocie|bezrobotnych]], zwiększenia poziomu kształcenia, rozwoju ekonomii społecznej, wspierające osoby znajdujące się w trudnej sytuacji (np. [[niepełnosprawność|niepełnosprawni]], [[imigracja|imigranci]]), czy ułatwiające rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
 
Program Kapitał Ludzki to jeden z 6 programów krajowych [[Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia|Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia]]. Finansowany jest ze środków Europejskich – z [[Europejski Fundusz Społeczny|Europejskiego Funduszu Społecznego]] (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%). Jest on następcą [[Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich|Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich]] z okresu programowania 2004-2006. Budżet całego Programu wynosi 11 420 207 059,00 [[euro]].
 
Dokument prezentujący założenia, cele, rodzaje wsparcia w ramach PO KL został zatwierdzony przez [[Komisja Europejska|Komisję Europejską]] 28 września 2007 r. Od tego momentu Program jest realizowany w dwóch podstawowych trybach: systemowym, gdzie projekty realizują z góry ustalone podmioty, takie jak organy administracji rządowej oraz konkursowym, w ramach którego o dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych.
 
Pierwsze wydatki kwalifikowane w ramach PO KL mogły być realizowane od 1 stycznia 2007 r., a datą końcową kwalifikowalności wydatków, a więc i trwania projektów jest 31 grudnia 2015 r. W ramach wydatków w PO KL dozwolony jest także ''[[cross-financing]]'', a więc dokonywanie drobnych wydatków inwestycyjnych (np. dostosowanie infrastruktury dla potrzeb osób niepełnosprawnych) z [[Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego|Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego]]. Poziom dofinansowania projektów najczęściej wynosi 100%, wkład własny wymagany jest w przypadku, gdy realizowane projekty dotyczą przedsiębiorców (zastosowanie mają przepisy dotyczące [[Pomoc publiczna|pomocy publicznej]]) lub w wypadku szczególnych zapisów dokumentacji danego konkursu.
 
== Instytucje w POKL ==
Najważniejszą instytucją, odpowiadającą za koordynowanie wdrażania POKL w Polsce jest '''Instytucja Zarządzająca (IZ)'''. Jej rolę pełni Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (MRR).
 
Oprócz IZ są również instytucje, które pośredniczą w realizacji Programu – ''' Instytucje Pośredniczące''':
Na poziomie centralnym:
­
* [[Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej]], Departament Wdrażania EFS – Priorytet I - II
* ­[[Ministerstwo Edukacji Narodowej]], Departament Funduszy Strukturalnych – Priorytet III
* [[Narodowe Centrum Badań i Rozwoju]] – Priorytet IV
Rolę tę pełnią najczęściej Urzędy Marszałkowskie lub wojewódzkie Urzędy Pracy.
 
Instytucje te odpowiadają za wdrażanie poszczególnych priorytetów Programu, współdziałając w tym zakresie z podległymi '''Instytucjami Wdrażającymi''' '''(Instytucjami Pośredniczącymi II stopnia – IP2)'''.
 
W ramach POKL na poziomie centralnym działa osiem Instytucji Pośredniczących II stopnia. Są to:
* ­Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Biuro Dyrektora Generalnego.
 
Na poziomie regionalnym działa piętnaście Instytucji Pośredniczących II stopnia. Są to najczęściej Wojewódzkie Urzędy Pracy.
 
== Beneficjenci ==
* instytucje [[rynek pracy|rynku pracy]],
* instytucje pomocy i integracji społecznej,
* instytucje szkoleniowe<ref>[http://www.program-operacyjny.blogspot.com/ Program Operacyjny<!-- Tytuł wygenerowany przez bota -->]</ref>.
 
== Bibliografia ==
2 755 705

edycji