Budżet Unii Europejskiej: Różnice pomiędzy wersjami

Usunięte 17 bajtów ,  2 lata temu
m
(drobne redakcyjne)
== Procedura budżetowa ==
=== Powstawanie budżetu ===
Zasadnicze elementy procedury budżetowej zawarte zostały w art. 310–325 [[Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej|Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej]]<ref name="TfUE"/>. Głównymi organami zaangażowanymi w jego powstawanie, realizacją i kontrolę są: [[Komisja Europejska]], [[Rada Unii Europejskiej]], [[Parlament Europejski]] oraz [[Trybunał Obrachunkowy]]<ref name="PG507">{{cytuj książkę|autor r=Leszek Cybulski|rozdział=Budżet wspólnotowy Unii Europejskiej|nazwisko=Winiarski|imię=Bolesław|autor link=Bolesław Winiarski|tytuł=Polityka gospodarcza|wydanie=3|wydawca=Wydawnictwo Naukowe PWN|miejsce=Warszawa|rok=2006|strony=507|isbn=978-83-01-14785-3}}</ref>.
 
Wstępny projekt budżetu sporządzany jest przez Komisję Europejską na podstawie preliminarzy wydatków przygotowanych do końca czerwca przez instytucje wspólnotowe<ref name="PG507"/>. Następnie, do końca sierpnia, Komisja przedkłada sporządzone zestawienie Radzie<ref name="PG507"/>. Rada ma wówczas prawo wprowadzenia skonsultowanych z Komisją poprawek, po czym uchwala projekt budżetu i najpóźniej do [[5 października]] przedkłada go Parlamentowi<ref name="PG507"/>. Wyrażenie przez PE w ciągu 45 dni zgody na projekt jest równoznaczne z uchwaleniem budżetu<ref name="PG507"/>. Parlament może także zaproponować poprawki, co powoduje powrót projektu do dalszej pracy w Radzie (tzw. ''drugie czytanie'')<ref name="PG507"/>. Może ona poprawki zaakceptować lub odrzucić i ustala jednocześnie poziom wydatków obligatoryjnych<ref name="PG507"/>. Po tym ustaleniu Parlament ma prawo jedynie do korygowania poziomu wydatków nieobligatoryjnych, po czym [[Przewodniczący Parlamentu Europejskiego|Przewodniczący PE]] stwierdza uchwalenie budżetu<ref name="PG507"/>. Parlament ma także możliwość zażądania przedłożenia nowego projektu, co skutkuje jednoczesnym wprowadzeniem systemu finansowania Wspólnoty, w którym do czasu uchwalenia nowego budżetu wydatki w każdym kolejnym miesiące nie mogą przekroczyć limitu 1/12 łącznych wydatków ubiegłego roku budżetowego<ref name="PG507"/>. Po zakończeniu roku budżetowego rozliczenie z jego wykonania przedstawiane jest Parlamentowi i Radzie przez Komisję Europejską<ref name="PG507"/>. Jednocześnie sprawozdanie roczne opracowuje Trybunał Obrachunkowy<ref name="PG507"/>. Przed udzieleniem Komisji [[absolutorium]] Parlament ma prawo zażądania dodatkowych informacji<ref name="PG507"/>.
* wkłady uiszczane przez państwa członkowskie w wysokości zależnej od DNB danego państwa.
 
Do budżetu włącza się także niewykorzystane środki z roku ubiegłego<ref name="PG509"/>. Przy tworzeniu kalkulacji budżetowej uwzględniany jest również funkcjonujący od [[1985]] roku [[Rabat brytyjski|rabat brytyjski]], związany z nikłym korzystaniem przez [[Wielka Brytania w Unii Europejskiej|Wielką Brytanię]] ze środków wspólnej polityki rolnej<ref>{{cytuj książkę|autor r=Leszek Cybulski|rozdział=Budżet wspólnotowy Unii Europejskiej|nazwisko=Winiarski|imię=Bolesław|autor link=Bolesław Winiarski|tytuł=Polityka gospodarcza|wydanie=3|wydawca=Wydawnictwo Naukowe PWN|miejsce=Warszawa|rok=2006|strony=510|isbn=978-83-01-14785-3}}</ref>. Inne źródła dochodów to np. podatek od zarobków pracowników UE, wpłaty państw nieunijnych na rzecz niektórych programów oraz grzywny.
 
== Wydatki budżetu ==
199 831

edycji