Otwórz menu główne

Zmiany

chyba lepiej wygląda?
: <math> z = \frac{x - \mu}{\sigma}</math>
gdzie:
: ''<math>x''</math> - zmienna niestandaryzowana
: ''μ''<math>\mu</math> - [[średnia]] z populacji.
: ''σ''<math>\sigma</math> - [[odchylenie standardowe]] populacji
 
Bardziej złożone metody standaryzacji zmieniają dodatkowo [[rozkład zmiennej losowej|rozkład]] zmiennej na [[rozkład normalny|normalny]].
Anonimowy użytkownik