Otwórz menu główne

Zmiany

 
=== Wojskowa Służba Wewnętrzna w WOP ===
W lutym 1957 rozformowano Zarządu Informacji WOP i Oddział Informacji KBW , a w ich miejsce została utworzona Wojskowa Służba Wewnętrzna KBW i WOP{{refn|grupa=uwaga|Zarządzenia nr 021/57WW ministra spraw wewnętrznych z 4 lutego 1957 o rozformowaniu Zarządu Informacji WOP i Oddziału Informacji KBW{{odn|Leśkiewicz|Peterman|2013|s=168}}.}}. Nowa formacja funkcjonowała do roku 1965. Zarządzeniem prezesa Rady Ministrów nr 41 z 24 czerwca 1965 w sprawie zmiany podporządkowania Wojsk Wewnętrznych, do resortu Obrony Narodowej przeszły jednostki WOP{{refn|grupa=uwaga|Bez jednostek kontroli ruchu granicznego{{odn|Leśkiewicz|Peterman|2013|s=170}}.}} i KBW{{refn|grupa=uwaga|Bez Nadwiślańskiej Brygady KBW, batalionu łączności KBW, batalionu szkolenia rezerw MO i SB, samodzielnej eskadry lotnictwa{{odn|Leśkiewicz|Peterman|2013|s=170}}.}} oraz WSW KBW i WOP{{refn|grupa=uwaga|Bez etatów potrzebnych do zabezpieczenia jednostek wojskowych, jakie pozostały w MSW{{odn|Leśkiewicz|Peterman|2013|s=171}}.}}. W tej sytuacji został utworzony Wydział WSW Jednostek Wojskowych MSW{{refn|grupa=uwaga|Zarządzenie ministra spraw wewnętrznych nr 067/65 z 1 lipca 1965{{odn|Leśkiewicz|Peterman|2013|s=171}}.}}.
W 1971, na mocy Decyzji Prezydium Rządu nr 104/71 z 31 lipca 1971 Wojska Ochrony Pogranicza ponownie podporządkowano Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, a Zarządzeniem organizacyjnym szefa Sztabu Generalnego nr 054 z 18 września 1971 z sił MON utworzono Oddział WSW Jednostek Wojskowych MSW. Po sformowaniu przekazano go do resortu spraw wewnętrznych{{odn|Leśkiewicz|Peterman|2013|s=171}}.
W 1973, w ramach kolejnej reorganizacji, w miejsce Oddziału powołano Zarząd WSW Jednostek Wojskowych MSW{{refn|grupa=uwaga|Zarządzenie nr 024 MSW z dnia 6 marca 1973{{odn|Leśkiewicz|Peterman|2013|s=171}}.}}.
Ten ostatni rozwiązano decyzją nr 25 ministra spraw wewnętrznych z 13 lipca 1990 r. w sprawie likwidacji Zarządu WSW JW MSW, a w jego miejsce z dniem 1 września 1990 powstał Samodzielny Oddział Żandarmerii Wojskowej przy Dowództwie Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW{{odn|Leśkiewicz|Peterman|2013|s=171}}.
 
== Dowódcy WOP ==
172 683

edycje