Otwórz menu główne

Zmiany

Wycofano ostatnich 6 zmian treści (wprowadzonych przez Krabc) i przywrócono wersję 52777218 autorstwa Tar Lócesilion
We wrześniu do Sejmu wpłynął prezydencki projekt kolejnej nowelizacji<ref name=":3">{{Cytuj |tytuł=Druk nr 2002 |data dostępu=2017-11-24 |opublikowany=sejm.gov.pl |url=http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=4E47B1AE7A5AD1C2C12581D80035FD73 |język=pl}}</ref>. Zaproponowano m.in. zmiany sposobu wyboru członków Rady oraz obowiązek transmisji obrad KRS przez Internet. Prawo zgłaszania kandydatów do Rady miałyby grupy co najmniej 2000 obywateli oraz grupy co najmniej 25 sędziów. Sejm wybierałby członków KRS kwalifikowaną większością 3/5 głosów, a w przypadku konieczności przeprowadzenia drugiej tury – w głosowaniu imiennym<ref name=":3" />.
 
W listopadzie przeciwnicy zmian, poparci przez Radę<ref>{{Cytuj |autor=M3 Media - www.m3media.pl |tytuł=Aktualności - Nie ma zgody na niszczenie niezależnych sądów - Krajowa Rada Sądownictwa |data dostępu=2017-11-24 |opublikowany=krs.gov.pl |url=http://krs.gov.pl/pl/aktualnosci/d,2017,11/5095,nie-ma-zgody-na-niszczenie-niezaleznych-sadow |język=pl}}</ref>, zorganizowali kolejne protesty<ref>{{Cytuj |tytuł = Fundacja sponsorowana przez Niemców nawołuje do bojkotu wyborów do KRS |czasopismo = NIEZALEZNA.PL |data = 2018-01-24 |data dostępu = 2018-03-19 |url = http://m.niezalezna.pl/215014-fundacja-sponsorowana-przez-niemcow-nawoluje-do-bojkotu-wyborow-do-krs |język = pl-PL}}</ref><ref name=":0">{{Cytuj |autor = PAP SA |tytuł = Przed Pałacem Prezydenckim protest pod hasłem: „Wolne sądy, Wolne wybory, Wolna Polska” {{!}} Aktualności {{!}} Polska Agencja Prasowa |data dostępu = 2017-11-24 |opublikowany = www.pap.pl |url = http://www.pap.pl/aktualnosci/news,1182361,przed-palacem-prezydenckim-protest-pod-haslem-wolne-sady-wolne-wybory-wolna-polska.html}}</ref>.
 
Polska8 Konstytucjagrudnia określaSejm jedynieuchwalił sposób wyboru do KRS 4 posłów oraz 2 senatorów. Sposób wyboru pozostałych członków Rady pozostawia Ustawodawcynowelizację<ref name=":2">{{Cytuj |tytuł = KonstytucjaGłosowanie Rzeczypospolitejnr Polskiej164 na 53. posiedzeniu Sejmu |data dostępu = 20182017-0312-1912 |opublikowany = www.sejm.gov.pl |url = http://www.sejm.gov.pl/prawoSejm8.nsf/konst/polski/kon1agent.htmxsp?symbol=glosowania&nrkadencji=8&nrposiedzenia=53&nrglosowania=164 |język = pl}}</ref>. a Mimo[[Komisja tegoWenecka]] wedługwydała Komisjiopinię Weneckieo tej ustawie. Według Komisji w [[państwo prawa|państwie prawa]] znacząca część lub większość członków rad sądowniczych powinna być wybrana przez sędziów, a według ustawy Sejm może wybrać kandydatów, którzy mają minimalne poparcie wśród sędziów. Wymóg wyboru większością 3/5 głosów zachęca do wyboru osób bardziej neutralnych, ale mechanizm ten jest nieefektywny, jeśli w drugiej turze głosowania partia rządząca może wybrać kandydatów zwykłą większością, co upolityczni radę. Pogłębione to będzie wskutek wspólnej dla wszystkich członków kadencji. W Europie powszechne są kadencje niesynchroniczne, kiedy pracują razem członkowie wybrani przez parlamenty różnych kadencji. Zwiększa to szansę, że członkowie będą posiadali różne poglądy polityczne, co zwiększa niezależność. Natomiast wybór wszystkich członków może prowadzić do jednolitej politycznie Rady. Według Komisji Weneckiej ustawa ta razem z innymi reformami osłabia niezależność wymiaru sprawiedliwości <ref>{{Cytuj stronę | url = http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2017)031-e# | tytuł = CDL-AD(2017)031-ePoland - Opinion on the Draft Act amending the Act on the National Council of the Judiciary; on the Draft Act amending the Act on the Supreme Court, proposed by the President of Poland, and on the Act on the Organisation of Ordinary Courts, adopted by the Commission at its 113th Plenary Session (Venice, 8-9 December 2017) | autor = [[Komisja Wenecka]] | data dostępu = 2018-03-01}} strona 6-8</ref>.
8 grudnia Sejm uchwalił nowelizację<ref name=":2">{{Cytuj |tytuł = Głosowanie nr 164 na 53. posiedzeniu Sejmu |data dostępu = 2017-12-12 |opublikowany = sejm.gov.pl |url = http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&nrkadencji=8&nrposiedzenia=53&nrglosowania=164 |język = pl}}</ref> a [[Komisja Wenecka]] wydała opinię o tej ustawie.
 
Ustawa weszła w życie 17 stycznia 2018 z wyjątkiem kilku przepisów, które weszły w życie 3 stycznia<ref name=":1">{{Dziennik Ustaw|2018|3}}, {{Dziennik Ustaw|2018|389}} tekst jednolity</ref>. Na jej podstawie w lutym 2018 – pomimo wezwań do bojkotu wyborów głoszonych przez dotychczasowy skład Rady i organizacje reprezentujące sędziów – zgłoszono kandydatów, co spotkało się z krytyką. Krytycy argumentowali, że na 10 000 sędziów zgłoszono jedynie 18 kandydatur. Po raz pierwszy zgłoszono kandydata, głównie któryludzi uzyskałzwiązanych poparciez obywateli<ref>{{Cytujministrem |tytułsprawiedliwości =i Znamyprokuratorem pierwszychgeneralnym kandydatów do KRS. Wśród nich Teresa Kurcyusz-Furmanik[[Zbigniew Ziobro|czasopismo = NIEZALEZNA.PL |data = 2018-02-07 |data dostępu = 2018-03-20 |url = http://m.niezalezna.pl/216431-znamy-pierwszych-kandydatow-do-krs-wsrod-nich-teresa-kurcyusz-furmanik |język =Zbigniewem pl-PL}}</ref>Ziobrą]]. Negatywnie oceniono również nieujawnienie informacji dotyczących sędziów zgłaszających kandydatów<ref>{{Cytuj pismo | nazwisko = Siedlecka | imię = Ewa | tytuł = Sędziowie nie poszli na polityczną kolaborację | czasopismo = Polityka | wolumin = 7 (3148) | strony = 7 | data = 2018}}</ref>.
Polska Konstytucja określa jedynie sposób wyboru do KRS 4 posłów oraz 2 senatorów. Sposób wyboru pozostałych członków Rady pozostawia Ustawodawcy<ref>{{Cytuj |tytuł = Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej |data dostępu = 2018-03-19 |opublikowany = www.sejm.gov.pl |url = http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm}}</ref>. Mimo tego według Komisji Weneckie w [[państwo prawa|państwie prawa]] znacząca część lub większość członków rad sądowniczych powinna być wybrana przez sędziów, a według ustawy Sejm może wybrać kandydatów, którzy mają minimalne poparcie wśród sędziów. Wymóg wyboru większością 3/5 głosów zachęca do wyboru osób bardziej neutralnych, ale mechanizm ten jest nieefektywny, jeśli w drugiej turze głosowania partia rządząca może wybrać kandydatów zwykłą większością, co upolityczni radę. Pogłębione to będzie wskutek wspólnej dla wszystkich członków kadencji. W Europie powszechne są kadencje niesynchroniczne, kiedy pracują razem członkowie wybrani przez parlamenty różnych kadencji. Zwiększa to szansę, że członkowie będą posiadali różne poglądy polityczne, co zwiększa niezależność. Natomiast wybór wszystkich członków może prowadzić do jednolitej politycznie Rady. Według Komisji Weneckiej ustawa ta razem z innymi reformami osłabia niezależność wymiaru sprawiedliwości <ref>{{Cytuj stronę | url = http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2017)031-e# | tytuł = CDL-AD(2017)031-ePoland - Opinion on the Draft Act amending the Act on the National Council of the Judiciary; on the Draft Act amending the Act on the Supreme Court, proposed by the President of Poland, and on the Act on the Organisation of Ordinary Courts, adopted by the Commission at its 113th Plenary Session (Venice, 8-9 December 2017) | autor = [[Komisja Wenecka]] | data dostępu = 2018-03-01}} strona 6-8</ref>.
 
Ustawa weszła w życie 17 stycznia 2018 z wyjątkiem kilku przepisów, które weszły w życie 3 stycznia<ref name=":1">{{Dziennik Ustaw|2018|3}}, {{Dziennik Ustaw|2018|389}} tekst jednolity</ref>. Na jej podstawie w lutym 2018 – pomimo wezwań do bojkotu wyborów głoszonych przez dotychczasowy skład Rady i organizacje reprezentujące sędziów – zgłoszono kandydatów, co spotkało się z krytyką. Krytycy argumentowali, że na 10 000 sędziów zgłoszono jedynie 18 kandydatur. Po raz pierwszy zgłoszono kandydata, który uzyskał poparcie obywateli<ref>{{Cytuj |tytuł = Znamy pierwszych kandydatów do KRS. Wśród nich Teresa Kurcyusz-Furmanik |czasopismo = NIEZALEZNA.PL |data = 2018-02-07 |data dostępu = 2018-03-20 |url = http://m.niezalezna.pl/216431-znamy-pierwszych-kandydatow-do-krs-wsrod-nich-teresa-kurcyusz-furmanik |język = pl-PL}}</ref>. Negatywnie oceniono również nieujawnienie informacji dotyczących sędziów zgłaszających kandydatów<ref>{{Cytuj pismo | nazwisko = Siedlecka | imię = Ewa | tytuł = Sędziowie nie poszli na polityczną kolaborację | czasopismo = Polityka | wolumin = 7 (3148) | strony = 7 | data = 2018}}</ref>.
 
20 marca 2018 delegacja sędziów z organizacji Iustitia przyjechała do Brukseli na wizytę studyjną. Organizacją spotkania w PE zajęła się parlamentarna komisja wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (LIBE). Prowadziła je europosłanka Barbara Kudrycka (PO).
 
W spotkaniu brali udział jedynie europosłowie z Polski<ref>{{Cytuj |tytuł = „Niezależni” sędziowie poskarżyli się Brukseli. Mieli wsparcie w europosłach PO, ale... coś poszło nie tak |czasopismo = NIEZALEZNA.PL |data = 2018-03-21 |data dostępu = 2018-03-21 |url = http://m.niezalezna.pl/220371-niezalezni-sedziowie-poskarzyli-sie-brukseli-mieli-wsparcie-w-europoslach-po-ale-cos-poszlo-nie-tak |język = pl-PL}}</ref>.
 
== Uprawnienia i działalność ==