Otwórz menu główne

Zmiany

WP:SK+ToS+mSI+Bn, drobne redakcyjne, drobne techniczne
{{Instytucja państwowa infobox
|nazwa = Krajowa Rada Sądownictwa
|nazwa oryginalna =
|logo =
|opis logo =
|grafika = Ulica Rakowiecka 30.jpg
|opis grafiki = Siedziba Krajowej Rady Sądownictwa przy ul. [[Ulica Rakowiecka w Warszawie|Rakowieckiej]] 30 w [[Warszawa|Warszawie]]
|państwo = Polska
|data utworzenia = 1989
|data likwidacji =
|siedziba =
|tytuł szefa = Przewodniczący
|szef = wakat
|tytuł zastępcy =
|zastępca =
|budżet = 12,8 mln zł <small>(2016)<ref name="Budżet2016" />
|zatrudnienie = 59 <small>(2016)</small><ref name="NIK2016" />
|adres = ul. [[Ulica Rakowiecka w Warszawie|Rakowiecka]] 30<br />02-528 Warszawa
|plan obszaru działania =
|opis planu =
|kod mapy = Warszawa
|współrzędne = 52.207118N, 21.003958E
|commons =
|www = http://www.krs.pl/
}}
{{Polityka Polski}}
 
== Pozycja ustrojowa ==
Władza sądownicza nie tylko stosuje przepisy, ale także kształtuje obszary życia publicznego, w których działają władze ustawodawcza i wykonawcza. Sędziowie badają zgodność przepisów ustaw z konstytucją i w ten sposób mają wpływ na działalność parlamentu. Ponadto, wydając wyroki, wypowiadają się w sprawach publicznych. Czasami nawet [[Aktywizm sędziowski|występują publicznie]] poza sądami. Dlatego instytucje takie jak KRS mają ograniczyć wpływ innych władz na sądownictwo{{odn|Szczucki|2016}}.
 
W II połowie XX w. wiele państw europejskich utworzyło organy, które chronią niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Są one powiązane z władzą sądowniczą, jednak na ich skład mają wpływ także organy władz ustawodawczej i wykonawczej. Takie instytucje istnieją m.in. we Francji (gdzie [[Najwyższa Rada Sądownictwa]] jest organem konstytucyjnym{{odn|Szczucki|2016}}), we Włoszech i w Portugalii{{odn|Banaszak|2012}}. W innych państwach europejskich, które także są [[Państwo prawa|państwami prawa]], organy podobne do KRS nie występują. Do tych państw należą m.in. Niemcy, Austria i Luksemburg. Tam w procesie wyboru sędziów uczestniczą ministrowie sprawiedliwości lub organy kolegialne innego typu{{odn|Szczucki|2016}}.
== Historia ==
=== Początki funkcjonowania ===
Krajowa Rada Sądownictwa powstała w 1989 w wyniku postanowień podjętych podczas [[Okrągły Stół (historia Polski)|obrad Okrągłego Stołu]]<ref>{{Cytuj książkę | nazwisko = Winczorek | imię = Piotr | tytuł = Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku | wydawca = Wydawnictwo Liber | miejsce = Warszawa | data = 2008 | strony = 359 | isbn = 978-83-7206-082-2}}</ref>. Miała zabezpieczyć niezależność sądów i niezawisłość sędziów, czego nie przestrzegano w okresie [[Polska Rzeczpospolita Ludowa|PRL]]{{odn|Szczucki|2016}}. Radę wpisano do tzw. [[Nowela kwietniowa|noweli kwietniowej]], czyli ustawy o zmianie [[Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej|Konstytucji PRL]]<ref>Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ({{Dziennik Ustaw|rok=1989|numer=19|pozycja=101}}).</ref>.
 
KRS została utworzona na podstawie ustawy z 20 grudnia 1989<ref>Art. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1989 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa ({{Dziennik Ustaw|1989|73|435}}).</ref>. Ta ustawa miała wady. Niektórzy prawnicy wyrażali obawy, że tak ukształtowany organ będzie się kierował zawodową solidarnością. Jeszcze w procesie legislacyjnym nie skonsultowano projektu ustawy z sędziami{{odn|Szczucki|2016}}. Rada rozpoczęła działalność i 20 kwietnia 1990 prezydent [[Wojciech Jaruzelski]] wręczył na jej wniosek nominacje pierwszym 79 sędziom sądów wojewódzkich, rejonowych i wojskowych<ref>{{Cytuj pismo | tytuł = Z kraju. Nominacje sędziowskie |url = http://www.pbc.rzeszow.pl/publication/10462|czasopismo = [[Nowiny (dziennik rzeszowski)|Nowiny]] | strony = 2 | wolumin = 93 | data = 24 kwietnia 1990 | url = http://www.pbc.rzeszow.pl/publication/10462}}</ref>.
 
=== Konstytucja RP z 1997 i ustawa z 2001 ===
W [[Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej|Konstytucji RP z 1997]] funkcjonowanie Rady zostało opisane w artykułach 186 i 187 oraz artykule 191 ust. 1 pkt 2<ref>Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. ({{Dziennik Ustaw|1997|78|483}}).</ref>. 27 lipca 2001 uchwalono nową ustawę o KRS<ref>Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa ({{Dziennik Ustaw|3=1082|2001|100}}), dalej jako: UoKRS (2001).</ref>, co uzasadniono koniecznością dostosowania przepisów do postanowień Konstytucji<ref name=":4" />.
 
Projekt tej ustawy wniosła sejmowa [[Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka]] w kwietniu 1999. Po ponad dwóch latach prac ustalono ostateczny kształt zmian. Zmieniono przepisy o kompetencjach Rady. Według autorów projektu najważniejszą zmianą dotyczącą kompetencji było przyznanie prawa udziału KRS w kształtowaniu wynagrodzeń sędziów. Była to realizacja konstytucyjnej zasady niezależności budżetowej sądownictwa<ref name=":4">{{Cytuj |autor = |tytuł = Uzasadnienie do projektu ustawy o KRS |data = 1999-04-30 |data dostępu = 2018-02-11 |opublikowany = orka.sejm.gov.pl |url = http://orka.sejm.gov.pl/Rejestrd.nsf/wgdruku/1135/$file/1135.pdf}}</ref>. Oprócz tego m.in. wprowadzono organ Rady – Prezydium, usunięto przepis o kadencyjności KRS i w jego miejsce wprowadzono przepis o kadencjach członków KRS. Zmieniono tryb zaskarżania uchwał Rady w sprawach indywidualnych sędziów – zamiast wnoszenia skargi do [[Naczelny Sąd Administracyjny|Naczelnego Sądu Administracyjnego]], wprowadzono skargę do [[Sąd Najwyższy (Polska)|Sądu Najwyższego]]<ref>{{Cytuj |autor = |tytuł = Komisyjny projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Opis przebiegu procesu legislacyjnego |data dostępu = 2018-02-11 |opublikowany = orka.sejm.gov.pl |url = http://orka.sejm.gov.pl/proc3.nsf/opisy/1135.htm}}</ref>.
 
=== Wyrok TK z 2007 i ustawa z 2011 ===
W 2007 KRS wystąpiła z wnioskiem do [[Trybunał Konstytucyjny (Polska)|Trybunału Konstytucyjnego]] o zbadanie z Konstytucją przepisu, na podstawie którego Prezydent RP mógł określać rozporządzeniem szczegółowy tryb działania Rady i postępowania przed KRS. Zdaniem Rady taki akt nie wykonywał (konkretyzował) przepisów ustawowych, tylko je uzupełniał. Według KRS była to sprawa, która zgodnie z Konstytucją powinna być regulowana ustawą. Po dwóch latach, w listopadzie 2009, Trybunał Konstytucyjny orzekł o niekonstytucyjności fragmentu przepisu „i postępowania przed Radą”<ref>{{Cytuj stronę |url = https://www.saos.org.pl/judgments/108994|tytuł = K 62/07 Szczegóły orzeczenia – System Analizy Orzeczeń Sądowych |data dostępu = 2018-02-11 |opublikowany = saos.org.pl |urldata dostępu = https://www.saos.org.pl/judgments/1089942018-02-11}}</ref>.
 
W sierpniu 2010 do Sejmu wpłynął senacki projekt nowej ustawy o KRS, który miał na celu uporządkowanie kwestii związanych z działaniem KRS i dostosowanie przepisów ustawy do postanowień Konstytucji. Według Senatu poprawianie ustawy z 2001 sprawiłoby, że ta ustawa stałaby się dwa razy obszerniejsza niż pierwotnie, a wiele istniejących przepisów trzeba by zmieniać. Dlatego zaproponowano uchwalenie nowej ustawy<ref>{{Cytuj stronę |url = http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3364.htm|tytuł = Senacki projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Opis przebiegu procesu legislacyjnego |data dostępu = 2018-02-11 |opublikowany = orka.sejm.gov.pl |urldata dostępu = http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3364.htm2018-02-11}}</ref>.
 
Uchwalono ją 12 maja 2011<ref>Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa ({{Dziennik Ustaw|2018|389}}), dalej jako: UoKRS.</ref>. Ustawa po raz kolejny zmieniła kompetencje Rady. Zawierała także wiele przepisów regulujących funkcjonowanie KRS, które do tej pory znajdowały się w regulaminie KRS. W regulaminie miały pozostać jedynie przepisy o sprawach mniej istotnych<ref>{{Cytuj stronę |url = http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/D6EB1233E36F5A54C1257798002BF77A/$file/3364.pdf|tytuł = Uzasadnienie do projektu ustawy o KRS |data = 2010-08-16 |data dostępu = 2018-02-11 |opublikowany = orka.sejm.gov.pl |urldata dostępu = http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/D6EB1233E36F5A54C1257798002BF77A/$file/3364.pdf2018-02-11}}</ref>.
 
=== Zmiany w ustawie z 2017 ===
12 lipca 2017 [[Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji|Sejm]] uchwalił ustawę wygaszającą kadencje wszystkich członków KRS i dzielącą ją na dwa zgromadzenia<ref>{{Cytuj stronę | url = http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1423 | tytuł = Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1423) | opublikowany = sejm.gov.pl | data dostępu = 2017-08-03}}</ref><ref>{{Cytuj pismo | tytuł = Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa | czasopismo = Dziennik Gazeta Prawna | strony = D6 | data = 21–23 lipca 2017}}</ref>. Uchwalenie tej ustawy, a także ustaw: o ustroju [[Sądy powszechne|sądów powszechnych]]<ref>{{Cytuj stronę | url = http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1491 | tytuł = Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1491) | opublikowany = sejm.gov.pl | data dostępu = 2017-07-29}}</ref> oraz [[Sąd Najwyższy (Polska)|Sądzie Najwyższym]]<ref>{{Cytuj stronę | url = http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1727 | tytuł = Poselski projekt ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 1727) | opublikowany = sejm.gov.pl | data dostępu = 2017-08-03}}</ref>, uznawanych przez niektórych jako naruszających zasadę [[Podział władz|trójpodziału władz]], wywołało [[Protesty w Polsce (2017)|protesty i demonstracje w całym kraju]]<ref>{{Cytuj pismo | nazwisko = Pytlakowski | imię = Piotr | tytuł = Nasze ulice | czasopismo = Polityka | strony = 18–20 | data = 26 lipca 2017}}</ref><ref>{{Cytuj pismo | tytuł = Tu jest Polska | czasopismo = Gazeta Wyborcza | strony = 10–11 | data = 22-2322–23 lipca 2017}}</ref>. Prezydent [[Andrzej Duda]] zawetował ustawę 31 lipca 2017<ref>{{Cytuj stronę | url = http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/zawetowane/art,4,prezydent-przekazal-sejmowi-do-ponownego-rozpatrzenia-ustawe-o-krs.html | tytuł = Prezydent przekazał Sejmowi do ponownego rozpatrzenia ustawę o KRS | data = 31 lipca 2017 | opublikowany = prezydent.pl | data dostępu = 2017-08-03}}</ref>.
 
We wrześniu do Sejmu wpłynął prezydencki projekt kolejnej nowelizacji<ref name=":3">{{Cytuj |tytuł=Druk nr 2002 |data dostępu=2017-11-24 |opublikowany=sejm.gov.pl |url=http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=4E47B1AE7A5AD1C2C12581D80035FD73 |język=pl}}</ref>. Zaproponowano m.in. zmiany sposobu wyboru członków Rady oraz obowiązek transmisji obrad KRS przez Internet. Prawo zgłaszania kandydatów do Rady miałyby grupy co najmniej 2000 obywateli oraz grupy co najmniej 25 sędziów. Sejm wybierałby członków KRS kwalifikowaną większością 3/5 głosów, a w przypadku konieczności przeprowadzenia drugiej tury – w głosowaniu imiennym<ref name=":3" />.
 
W listopadzie przeciwnicy zmian, poparci przez Radę<ref>{{Cytuj |autor=M3 Media - www.m3media.pl |tytuł=Aktualności - Nie ma zgody na niszczenie niezależnych sądów - Krajowa Rada Sądownictwa |data dostępu=2017-11-24 |opublikowany=krs.gov.pl |url=http://krs.gov.pl/pl/aktualnosci/d,2017,11/5095,nie-ma-zgody-na-niszczenie-niezaleznych-sadow |język=pl}}</ref>, zorganizowali kolejne protesty<ref name=":0">{{Cytuj |autor = PAP SA |tytuł = Przed Pałacem Prezydenckim protest pod hasłem: „Wolne sądy, Wolne wybory, Wolna Polska” {{!}} Aktualności {{!}} Polska Agencja Prasowa |data dostępu = 2017-11-24 |opublikowany = www.pap.pl |url = http://www.pap.pl/aktualnosci/news,1182361,przed-palacem-prezydenckim-protest-pod-haslem-wolne-sady-wolne-wybory-wolna-polska.html}}</ref>.
 
8 grudnia Sejm uchwalił nowelizację<ref name=":2">{{Cytuj |tytuł = Głosowanie nr 164 na 53. posiedzeniu Sejmu |data dostępu = 2017-12-12 |opublikowany = sejm.gov.pl |url = http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&nrkadencji=8&nrposiedzenia=53&nrglosowania=164 |język = pl}}</ref> a [[Komisja Wenecka]] wydała opinię o tej ustawie. Według Komisji w [[państwo prawa|państwie prawa]] znacząca część lub większość członków rad sądowniczych powinna być wybrana przez sędziów, a według ustawy Sejm może wybrać kandydatów, którzy mają minimalne poparcie wśród sędziów. Wymóg wyboru większością 3/5 głosów zachęca do wyboru osób bardziej neutralnych, ale mechanizm ten jest nieefektywny, jeśli w drugiej turze głosowania partia rządząca może wybrać kandydatów zwykłą większością, co upolityczni radę. Pogłębione to będzie wskutek wspólnej dla wszystkich członków kadencji. W Europie powszechne są kadencje niesynchroniczne, kiedy pracują razem członkowie wybrani przez parlamenty różnych kadencji. Zwiększa to szansę, że członkowie będą posiadali różne poglądy polityczne, co zwiększa niezależność. Natomiast wybór wszystkich członków może prowadzić do jednolitej politycznie Rady. Według Komisji Weneckiej ustawa ta razem z innymi reformami osłabia niezależność wymiaru sprawiedliwości <ref>{{Cytuj stronę | url = http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2017)031-e# | tytuł = CDL-AD(2017)031-ePoland - Opinion on the Draft Act amending the Act on the National Council of the Judiciary; on the Draft Act amending the Act on the Supreme Court, proposed by the President of Poland, and on the Act on the Organisation of Ordinary Courts, adopted by the Commission at its 113th Plenary Session (Venice, 8-9 December 2017) | autor = [[Komisja Wenecka]] | data dostępu = 2018-03-01}} strona 6-8.</ref>.
 
Ustawa weszła w życie 17 stycznia 2018 z wyjątkiem kilku przepisów, które weszły w życie 3 stycznia<ref name=":1">{{Dziennik Ustaw|2018|3}}, {{Dziennik Ustaw|2018|389}} tekst jednolity.</ref>. Na jej podstawie w lutym 2018 – pomimo wezwań do bojkotu wyborów głoszonych przez dotychczasowy skład Rady i organizacje reprezentujące sędziów – zgłoszono kandydatów, co spotkało się z krytyką. Krytycy argumentowali, że na 10 000 sędziów zgłoszono jedynie 18 kandydatur, głównie ludzi związanych z ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym [[Zbigniew Ziobro|Zbigniewem Ziobrą]]. Negatywnie oceniono również nieujawnienie informacji dotyczących sędziów zgłaszających kandydatów<ref>{{Cytuj pismo | nazwisko = Siedlecka | imię = Ewa | tytuł = Sędziowie nie poszli na polityczną kolaborację | czasopismo = Polityka | wolumin = 7 (3148) | strony = 7 | data = 2018}}</ref>.
 
== Uprawnienia i działalność ==
 
Kompetencje i zadania dotyczące etyki zawodowej, spraw dyscyplinarnych i stanu kadry sędziowskiej:
* uchwalanie zbioru zasad [[Etyka zawodowa|etyki zawodowej]] sędziów<ref>[http://www.krs.pl/admin/files/100139.doc UCHWAŁA Nr 16/2003 KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia zbioru zasad etyki zawodowej sędziów].</ref> i asesorów sądowych oraz czuwanie nad ich przestrzeganiem<ref>[http://web.archive.org/web/20100717001840/http://www.krs.pl/main2.php?node=ethics Dokumenty Krajowej Rady Sądownictwa dotyczące etyki sędziowskiej].</ref><ref>Art. 3 ust. 1 pkt 3 UoKRS.</ref>,
* wybór [[Rzecznik dyscyplinarny|rzecznika dyscyplinarnego]] sędziów sądów powszechnych i asesorów sądowych oraz rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów wojskowych<ref>Art. 3 ust. 2 pkt 1 UoKRS.</ref>,
* przeprowadzenie wizytacji sądu albo jego jednostki organizacyjnej, lustracji w sądzie lub lustracji pracy sędziego, którego indywidualna sprawa podlega rozpatrzeniu przez Radę<ref>Art. 5 ust. 1 UoKRS.</ref>,
* wypowiadanie się o stanie kadry sędziowskiej i asesorskiej<ref>Art. 3 ust. 2 pkt 1 UoKRS.</ref>.
Jednym z uprawnień Rady do 5 grudnia 2007 było ustalanie kryteriów oceny kandydatów na stanowiska sędziowskie, przeprowadzanej przez prezesów sądów okręgowych i apelacyjnych. Tego dnia ogłoszono w Dzienniku Ustaw wyrok Trybunału Konstytucyjnego<ref>[http://web.archive.org/web/20160310135854/http://otk.trybunal.gov.pl/orzeczenia/teksty/otkpdf/2007/SK_43_06.pdf Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 29 listopada 2007 r. sygn. akt SK 43/06].</ref>, w którym orzeczono, że art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy o KRS<ref>''Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa'' ({{Dziennik Ustaw|2001|100|1082}}, z późn. zm.).</ref> jest niezgodny z art. 60 Konstytucji RP. Z tym dniem Rada utraciła więc prawo ustalania wspomnianych kryteriów. Ostatnie uchwały w przedmiocie kryteriów zostały podjęte 11 stycznia 2007<ref>[http://www.krs.pl/admin/files/100219.doc Uchwała Nr 7/2007 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie kryteriów oceny kandydatów na stanowiska sędziowskie, przeprowadzanej przez prezesów sądów okręgowych i apelacyjnych].</ref>, 19 kwietnia 2007<ref>[http://www.krs.pl/admin/files/100245.doc Uchwała nr 32/2007 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 19 kwietnia 2007 r. w przedmiocie wykładni treści uchwały Nr 7/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie kryteriów oceny kandydatów na stanowiska sędziowskie, przeprowadzanej przez prezesów sądów okręgowych i apelacyjnych].</ref> oraz 19 lipca 2007<ref>[http://www.krs.pl/admin/files/100274.doc Uchwała Nr 143/2007 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie kryteriów oceny kandydatów na stanowiska sędziowskie, przeprowadzanej przez prezesów sądów okręgowych i apelacyjnych].</ref>.
 
W 2016 Krajowa Rada Sądownictwa rozpatrzyła kandydatury na sędziów 1410 osób, które złożyły łącznie 1588 zgłoszeń. Rada przedstawiła Prezydentowi z wnioskiem o powołanie na stanowiska sędziowskie 415 osób<ref>{{Cytuj stronę | url = http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/F5130BA6390153B7C125813F00429797/%24File/1634.pdf | tytuł = Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2016 r. (druk nr 1634) | data = 31 maja 2017 | praca = Krajowa Rada Sądownictwa | opublikowany = sejm.gov.pl | strony = 18 | data dostępu = 2017-06-16}}</ref>. Średni czas dokonania oceny kandydata do pełnienia urzędu sędziowskiego wyniósł 66 dni<ref>{{Cytuj stronę | url = http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/56D449AF5BE3D4D0C1258132003424C6/%24File/1588-Informacja%20o%20wykonaniu%20wydatk%C3%B3w%20w%20uk%C5%82adzie%20zadaniowym%20w%202016%20r.pdf| tytuł = Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. (druk nr 1588). Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w 2016 r. | data = 30 maja 2017 | opublikowany = sejm.gov.pl | strony = 141 | data dostępu = 2017-07-28}}</ref>. Prezydent nie może powołać na sędziego osoby, której kandydatura nie została mu przedstawiona przez Radę<ref>{{Cytuj książkę | nazwisko = Winczorek | imię = Piotr | tytuł = Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku | wydawca = Wydawnictwo Liber | miejsce = Warszawa | data = 2008 | strony = 353 | isbn = 978-83-7206-082-2}}</ref>.
 
=== Działalność ===
Rada wydaje kwartalnik „Krajowa Rada Sądownictwa”, który jest kontynuacją Biuletynu KRS<ref>{{Cytuj |tytuł = Kwartalnik KRS |data dostępu = 2018-02-11 |opublikowany = krs.pl |url = http://www.krs.pl/pl/kwartalnik-krs}}</ref>. Kwartalnik znajduje się na [[Wykaz czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego|liście czasopism punktowanych przez MNiSW]]<ref>{{Cytuj |tytuł = Punktacja Czasopism Naukowych 2016, 2017 Wyszukiwarka |data dostępu = 2018-02-11 |opublikowany = punktacjaczasopism.pl |url = https://punktacjaczasopism.pl/det.php?limit0=0&idr=19096&fraza=krajowa%20rada&issn=&gop=0&idx=f81f2a8e5027817dcc039c9bb02b460c0f65ecbbd10e3d36cc13e0f9eda6e2cedd07aa8152df5a6758f7744563fc4e3d}}</ref>
 
W 2014 Krajowa Rada Sądownictwa ustanowiła [[Medal „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości – Bene Merentibus Iustitiae”]]<ref>{{Cytuj stronę | url = https://www.senat.gov.pl/diariusz/posiedzenia-komisji/art,8081,2-lipca-2015-r-.html | tytuł = Z prac komisji senackich | data = 2015-07-02 | opublikowany = senat.gov.pl | data dostępu = 2018-03-22}}</ref>, by w 2018 go zlikwidować<ref>{{Cytuj stronę | url = http://fakty.interia.pl/polska/news-krs-likwiduje-medal-zasluzony-dla-wymiaru-sprawiedliwosci,nId,2552619 | tytuł = KRS likwiduje medal "Zasłużony„Zasłużony dla wymiaru sprawiedliwości"sprawiedliwości” | data = 2018-03-03 | opublikowany = fakty.interia.pl | data dostępu = 2018-03-22}}</ref>.
 
== Skład ==
=== Członkowie ===
Skład KRS ma zapewnić udział w jej pracach przedstawicieli wszystkich pionów władzy publicznej: [[Władza ustawodawcza|ustawodawczej]], [[Władza wykonawcza|wykonawczej]] i [[Władza sądownicza|sądowniczej]]<ref>{{Cytuj książkę | nazwisko = Winczorek | imię = Piotr | tytuł = Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku | wydawca = Wydawnictwo Liber | miejsce = Warszawa | data = 2008 | strony = 360–361 | isbn = 978-83-7206-082-2}}</ref>. Rada składa się z 25 członków (art. 187 ust. 1 Konstytucji):
# [[Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego|Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego]], Prezesa [[Naczelny Sąd Administracyjny|Naczelnego Sądu Administracyjnego]] oraz [[Ministerstwo Sprawiedliwości (Polska)|ministra sprawiedliwości]]<ref>Art. 7 UoKRS.</ref>,
# jednej osoby powołanej przez [[Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej|Prezydenta RP]],
# piętnastu sędziów wybranych spośród: sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, administracyjnych i wojskowych, z uwzględnieniem (w miarę możliwości) reprezentacji sędziów różnych rodzajów i szczebli sądów<ref>Art. 9a UoKRS.</ref>.
 
Konstytucja nie ustanawia kadencji Rady jako całości<ref name="Winczorek361">{{Cytuj książkę | nazwisko = Winczorek | imię = Piotr | tytuł = Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku | wydawca = Wydawnictwo Liber | miejsce = Warszawa | data = 2008 | strony = 361 | isbn = 978-83-7206-082-2}}</ref>. Kadencja wybieranych członków KRS (21) wynosi 4 lata (art. 187 ust. 3 Konstytucji). Pozostałych czterech członków zasiada w Radzie albo w związku ze stanowiskiem i na czas, w którym to stanowisko zajmuje (minister sprawiedliwości, Pierwszy Prezes SN i Prezes NSA), bądź bez określonej kadencji (osoba powołana przez Prezydenta)<ref name="Winczorek361" />. Pierwszy skład Rady ukonstytuował się na posiedzeniu, które odbyło się 23 lutego 1990<ref>{{Cytuj stronę | url = http://www.krs.pl/pl/o-radzie/informacje-o-krs | tytuł = Informacje o KRS | praca = Krajowa Rada Sądownictwa | opublikowany = krs.pl | data dostępu = 2017-07-30}}</ref>.
 
Według pierwszej wersji ustawy o KRS z 2011 członkowie-sędziowie byli wybierani spośród: sędziów SN (dwóch), sądów administracyjnych (dwóch), sądów apelacyjnych (dwóch), okręgowych (ośmiu) i wojskowych (jeden)<ref>Art. 11 UoKRS.</ref>. Według ustaw z 1989 i 2001 proporcje były nieco inne: w KRS zasiadał jeden sędzia sądu administracyjnego i dziewięciu sędziów sądów okręgowych (wcześniej: dziewięciu sędziów sądów powszechnych wybieranych na poziomie sądów wojewódzkich)<ref>Art. 7 UoKRS (2001).</ref>. Od 2018 kandydatów na członków KRS wybieranych spośród sędziów mogą wskazywać Sejmowi grupy co najmniej 2 tys. pełnoletnich polskich obywateli i grupy 25 sędziów czynnych zawodowo<ref>Art. 11a ust. 2 UoKRS.</ref>.
* [[Stanisław Dąbrowski (1947–2014)|Stanisław Dąbrowski]] (27 marca 2006 – 22 marca 2010)
* [[Antoni Górski (sędzia)|Antoni Górski]] (31 marca 2010 – 23 marca 2014)
* [[Roman Hauser]] (6 maja 2014 – 6 listopada 2015)<ref>{{Cytuj stronę |url = http://adwokatura.pl/?p=13968 |tytuł = Sędzia Roman Hauser nowym przewodniczącym KRS |data = 2014-05-07 |data dostępu = 2014-06-22 |opublikowany = adwokatura.pl |archiwum = http://web.archive.org/web/20140702142316/http://adwokatura.pl/?p=13968 |zarchiwizowano = 2014–07–02 |data dostępu = 2014-06-22}}</ref>
* [[Dariusz Zawistowski]] (17 listopada 2015 – 15 stycznia 2018)<ref>{{Cytuj |autor = |tytuł = Sędzia Zawistowski zrezygnował z przewodniczenia Krajowej Radzie Sądownictwa |data = 2018-01-12 |data dostępu = 2018-01-13 |opublikowany = pap.pl |url = http://www.pap.pl/aktualnosci/news,1243116,pawlowicz-szef-krs-dariusz-zawistowski-zrezygnuje-z-przewodniczenia-radzie.html}}</ref>
* [[Małgorzata Gersdorf]] (23 stycznia 2018 – 6 marca 2018)<ref>{{Cytuj stronę |url = http://www.pap.pl/aktualnosci/news,1257191,malgorzata-gersdorf-wybrana-na-przewodniczaca-krs-.html |tytuł = Małgorzata Gersdorf wybrana na przewodniczącą KRS | data = 23 stycznia 2018 | opublikowany = pap.pl | url = http://www.pap.pl/aktualnosci/news,1257191,malgorzata-gersdorf-wybrana-na-przewodniczaca-krs-.html | data dostępu = 2018-01-23}}</ref><ref>{{Cytuj |tytuł = Małgorzata Gersdorf zrezygnowała z szefowania Krajowej Radzie Sądownictwa |czasopismo = TVN24.pl |data dostępu = 2018-03-06 |url = https://www.tvn24.pl/malgorzata-gersdorf-zrezygnowala-nie-jest-przewodniczaca-krs,820182,s.html}}</ref>
 
== Siedziba ==
 
== Budżet, zatrudnienie i wynagrodzenia ==
Wydatki i dochody Rady są realizowane w [[Procedura budżetowa w Polsce#Klasyfikacja części budżetowych w ustawie budżetowej|części 52]] [[Budżet państwa|budżetu państwa]]<ref>Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów ({{Dziennik Ustaw|2016|1026}}).</ref>. W 2016 wydatki KRS wyniosły 12,8 mln zł, a dochody 0,012 mln zł<ref name="Budżet2016">{{Cytuj stronę | url = http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/56D449AF5BE3D4D0C1258132003424C6/%24File/1588-TOM%20I.pdf | tytuł = Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. (druk nr 1588). Tom I | data = 30 maja 2017 | opublikowany = sejm.gov.pl | strony = 1/11, 2/17 | data dostępu = 2017-07-28}}</ref>. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 59 osób, a średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 7152 zł<ref name="NIK2016">{{Cytuj stronę | url = https://www.nik.gov.pl/plik/id,14156.pdf | tytuł = Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2016 r. w części 52 Krajowa Rada Sądownictwa | data = maj 2017 | praca = Najwyższa Izba Kontroli | opublikowany = nik.gov.pl | strony = 13 | data dostępu = 2017-07-28}}</ref>. W ustawie budżetowej na 2017 wydatki KRS zaplanowano w wysokości 14,1 mln zł<ref>{{cytuj stronę | url = http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000108 | tytuł = Ustawa budżetowa na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. | data = 17 stycznia 2017 | praca = Dz. U. poz. 108 | opublikowany = isap.sejm.gov.pl | strony = 41 | data dostępu = 2017-07-28}}</ref>.
 
== Przypisy ==
* [http://www.krs.pl/pl/kwartalnik-krs Kwartalnik Krajowej Rady Sądownictwa]
 
{{ka}}
[[Kategoria:Krajowa Rada Sądownictwa]]
 
[[Kategoria:Krajowa Rada Sądownictwa| ]]
[[Kategoria:Wymiar sprawiedliwości]]
[[Kategoria:Polskie prawo konstytucyjne]]
51 838

edycji