Polska Agencja Kosmiczna: Różnice pomiędzy wersjami

brak opisu edycji
|siedziba = [[Gdańsk]]{{r|pap_siedziba}}, [[Polska]]
|akt erekcyjny =
|data powołania = 726 lutegowrześnia 20152014{{r|kosmicznapolska}}
|data utworzenia =
|organizacja =
|dyrektor = dr Grzegorz Brona<ref name="bronadyr">{{Cytuj stronę | url = https://polsa.gov.pl/wydarzenia/13-ostatnie/368-grzegorz-brona-prezesem-polskiej-agencji-kosmicznej | tytuł = Grzegorz Brona prezesem Polskiej Agencji Kosmicznej | opublikowany = polsa.gov.pl | język = pl | data dostępu = 2018-03-22}}</ref>
|budżet = 10 mln zł (2015){{r|pap_szef}}
|kod mapy = Trójmiasto
 
== Charakterystyka ==
Została utworzona ustawą z 26 września 2014{{r|Ustawa}}, a działalność operacyjną z pełnym zespołem rozpoczęła pod koniec roku 2015. Polska Agencja Kosmiczna jako rządowa agencja wykonawcza uczestniczy w realizacji strategicznych celów Polski, podejmując działania w celu zwiększenia wykorzystania systemów satelitarnych i przyspieszenia rozwoju technologii kosmicznych na rzecz krajowej administracji, nauki, gospodarki i obronności.
Została utworzona ustawą z 26 września 2014{{r|Ustawa}}, członek [[organizacja międzynarodowa|międzynarodowej organizacji]] krajów europejskich, [[Europejska Agencja Kosmiczna|Europejskiej Agencji Kosmicznej]], której celem jest eksploracja i wykorzystanie [[przestrzeń kosmiczna|przestrzeni kosmicznej]]. Dzięki niej polskim przedsiębiorstwom ma być łatwiej pozyskiwać środki z Europejskiej Agencji Kosmicznej. Do zadań polskiej Agencji należeć będzie promowanie współpracy nauki z biznesem w tej branży, usuwanie barier w rozwoju polskich technologii kosmicznych{{r|pap_powstanie}}. Na czele POLSA stoi Prezes Agencji, który jest wspierany przez Wiceprezesa ds. Naukowych oraz Wiceprezesa ds. Obronnych. Struktura dzieli się na trzy piony. W pionie Prezesa znajdują się Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej, Departament Krajowego Programu Kosmicznego oraz Biuro Organizacyjne. W pionie Wiceprezesa do spraw Nauki znajdują się Departament Badań i Innowacji oraz Departament Edukacji. Z kolei w pionie Wiceprezesa ds. Obronnych znajdują się Departament Wojskowych Technologii Satelitarnych oraz Departament Projektów Obronnych.
 
Najważniejsze zadania Polskiej Agencji Kosmicznej dotyczą:
 
• wspierania rozwoju oraz promocji dorobku i potencjału przedsiębiorstw i instytutów naukowo-badawczych krajowego sektora kosmicznego,
 
• koordynowania aktywności polskiego sektora kosmicznego na poziomie krajowym i międzynarodowym,
 
• działania na rzecz szerszego wykorzystania technologii satelitarnych w pracy administracji publicznej,
 
• udziału w projektach wzmacniających potencjał obronny kraju,
 
• reprezentowania Polski w kontaktach z międzynarodowymi organizacjami sektora kosmicznego.
 
Najważniejsze działania Polskiej Agencji Kosmicznej:
 
• Opracowanie Krajowego Programu Kosmicznego
 
Celem przygotowania i wdrożenia Krajowego Programu Kosmicznego jest budowa w Polsce kompetencji umożliwiających zabezpieczenie potrzeb kraju w zakresie technologii satelitarnych oraz rozwój potencjału podmiotów tworzących narodowy sektor kosmiczny i ich konkurencyjności na rynku międzynarodowym.
 
• Wspieranie podmiotów krajowego sektora kosmicznego
 
PAK zrealizowała dotychczas 3 programy bezpłatnych konsultacji eksperckich dla polskich przedsiębiorców. Agencja organizuje też wiele wydarzeń służących ułatwianiu polskim podmiotom pozyskiwania zagranicznych partnerów do wspólnych przedsięwzięć (wyjazdy studyjne, dni współpracy bilateralnej, polskie stoiska na imprezach branżowych etc.).
 
• Przygotowanie wniosku aplikacyjnego do Komisji Europejskiej dotyczącego dołączenia Polski do europejskiego Konsorcjum SST
 
Konsorcjum SST (Space Surveillance and Tracking - Obserwacja i Śledzenie Obiektów Kosmicznych) realizuje jedną z kluczowych inicjatyw Unii Europejskiej związanych z kosmosem. Udział w konsorcjum umożliwi Polsce wzmocnienie krajowych zdolności związanych z obserwacją i budowaniem świadomości sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej i może przyspieszyć rozwój kompetencji krajowego sektora kosmicznego.
 
• Szkolenia z zakresu wykorzystania danych satelitarnych przez administrację publiczną
 
PAK realizuje prace związane z opracowaniem programu edukacyjno-szkoleniowego na potrzeby administracji publicznej w zakresie wykorzystywania zobrazowań i usług opartych na danych satelitarnych w realizacji zadań urzędów. Działania te związane są z członkostwem agencji w konsorcjum realizującym projekt Sat4Envi, którego celem jest stworzenie w kraju infrastruktury do odbioru, przechowywania, przetwarzania i dystrybucji danych satelitarnych dostępnych dla Polski w ramach m.in. programu Copernicus oraz powstałych na ich bazie produktów satelitarnych.
 
• Zlecenie opracowania studiów wykonalności dużych programów kosmicznych i rozwoju technologii
 
Agencja zleciał opracowanie studiów wykonalności Astronomicznego satelity obserwacyjnego w paśmie UV, Satelitarnego systemu zobrazowań radarowych, Architektury systemu świadomości sytuacyjnej w zakresie kosmosu oraz Przyszłościowych technik i technologii kosmicznych. Przygotowanie studiów znacznie przyspieszy prace nad realizację tych projektów, jeżeli zapadnie decyzja o ich wdrożeniu.
 
• Rozwijanie współpracy międzynarodowej Polski w dziedzinie kosmosu
 
Działania te są realizowane w ramach kontaktów z ESA i EUMETSAT, współpracy z krajami europejskimi komplementarnej do projektów ESA, jak również dzięki umowom bilateralnym podpisanym z 6 narodowymi agencjami kosmicznymi: Francuską Agencją Kosmiczną, Włoską Agencją Kosmiczną, Ukraińską Agencją Kosmiczną, Brazylijską Agencją Kosmiczną, Chińską Narodową Agencją Kosmiczną i Meksykańską Agencją Kosmiczną.
 
• Wspieranie działań edukacyjnych dotyczących tematyki kosmicznej
 
PAK zaangażowała się w stworzenie nowych kierunków studiów związanych z technologiami kosmicznymi i satelitarnymi, m.in. w Trójmieście, a jej przedstawiciele organizują dni informacyjne sektora kosmicznego na krajowych uczelniach. Agencja współorganizowała też Letni Kursu Prawa Kosmicznego Europejskiego Centrum Prawa Kosmicznego (ECSL) i jest sygnatariuszem oraz partnerem merytorycznym listu intencyjnego w sprawie powołania Polskiego Centrum Prawa Kosmicznego im. Manfreda Lachsa.
 
• Promocja krajowego sektora kosmicznego
 
Agencja promuje potencjał i dorobek podmiotów polskiego sektora kosmicznego podczas najważniejszych imprez branżowych w kraju i zagranicą oraz obejmuje patronatem najciekawsze inicjatywy realizowane przez krajowe podmioty (kilkanaście wydarzeń branżowych i ponad 30 patronatów).
 
Została utworzona ustawą z 26 września 2014{{r|Ustawa}}, członek [[organizacja międzynarodowa|międzynarodowej organizacji]] krajów europejskich, [[Europejska Agencja Kosmiczna|Europejskiej Agencji Kosmicznej]], której celem jest eksploracja i wykorzystanie [[przestrzeń kosmiczna|przestrzeni kosmicznej]]. Dzięki niej polskim przedsiębiorstwom ma być łatwiej pozyskiwać środki z Europejskiej Agencji Kosmicznej. Do zadań polskiej Agencji należeć będzie promowanie współpracy nauki z biznesem w tej branży, usuwanie barier w rozwoju polskich technologii kosmicznych{{r|pap_powstanie}}. Na czele POLSAPAK stoi Prezes Agencji, który jest wspierany przez Wiceprezesa ds. Naukowych oraz Wiceprezesa ds. Obronnych. Struktura dzieli się na trzy piony. W pionie Prezesa znajdują się Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej, Departament Krajowego Programu Kosmicznego oraz Biuro Organizacyjne. W pionie Wiceprezesa do spraw Nauki znajdują się Departament Badań i Innowacji oraz Departament Edukacji. Z kolei w pionie Wiceprezesa ds. Obronnych znajdują się Departament Wojskowych Technologii Satelitarnych oraz Departament Projektów Obronnych.
 
[[Plik:Gdańsk ulica Trzy Lipy 3C (Polska Agencja Kosmiczna).JPG|mały|180px|lewo|Siedziba agencji]]
2) oddział terenowy w Rzeszowie, obejmujący swoim zasięgiem terytorialnym województwa: dolnośląskie, opolskie, śląskie, świętokrzyskie, małopolskie, lubelskie i podkarpackie.
 
W listopadzie 2014 roku na stanowisko prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej został powołany prof. [[Marek Banaszkiewicz (astronom)|Marek Banaszkiewicz]], który wcześniej pełnił funkcję dyrektora [[Centrum Badań Kosmicznych PAN|Centrum Badań Kosmicznych]] [[Polska Akademia Nauk|Polskiej Akademii Nauk]]{{r|pap_szef|mg_gov}}. Wiceprezesem ds. Nauki został prof. [[Marek Moszyński]] z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki [[Politechnika Gdańska|Politechniki Gdańskiej]]{{r|pg}}, a Wiceprezesem ds. Obronnych – płk Piotr Suszyński. Decyzją nr 1904 Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 września 2015 r. do POLSA został również oddelegowany szef Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych płk Marek Malawski.
 
Profesor Banaszkiewicz został odwołany przez premier [[Beata Szydło|Beatę Szydło]] 7 października 2016 roku, choć jego kadencja miała trwać pięć lat{{r|zmiana|Suszyński}}. Następnie p.o. Prezesa Agencji był płk Piotr Suszyński, który pełnił funkcję Wiceprezesa ds. Obronnych. Dr Grzegorz Brona otrzymał nominację na stanowisko prezesa PAK z rąk premiera Mateusza Morawieckiego 13 marca 2018 r. Kierowanie agencją objął z dniem 14 marca 2018 r<ref name="bronadyr"/>.
Anonimowy użytkownik