Otwórz menu główne

Zmiany

m
int.
{{Bydgoszcz}}
W'''Edukacja w Bydgoszczy''' – w 2011 r. do bydgoskich szkół szczebla podstawowego i średniego uczęszczało 40,5 tys. uczniów. Miasto [[Bydgoszcz]] prowadziło w tym czasie 121 samodzielnych szkół, placówek oraz szkół zorganizowanych w zespoły. Ponad 5 tys. dzieci spędza czas w miejskich [[Przedszkole|przedszkolach]].
'''Edukacja w Bydgoszczy'''
W 2011 r. do bydgoskich szkół szczebla podstawowego i średniego uczęszczało 40,5 tys. uczniów. Miasto [[Bydgoszcz]] prowadziło w tym czasie 121 samodzielnych szkół, placówek oraz szkół zorganizowanych w zespoły. Ponad 5 tys. dzieci spędza czas w miejskich [[Przedszkole|przedszkolach]].
Sieć placówek wychowania przedszkolnego obejmowała 31 samodzielnych jednostek. Szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne to odpowiednio: 46 i 47 samodzielnych i zorganizowanych w zespoły szkół. Poziom ponadgimnazjalny tworzyła struktura 31 jednostek, w ramach której działało: 21 [[liceum ogólnokształcące|liceów ogólnokształcących]], 4 uzupełniające licea ogólnokształcące, 16 [[zasadnicza szkoła zawodowa|zasadniczych szkół zawodowych]], 26 [[Technikum|techników]], 24 technika uzupełniające, 15 [[Liceum profilowane|liceów profilowanych]] i 12 [[szkoła policealna|szkół policealnych]]<ref>http://www.bydgoszcz.pl/miasto/aktualnosci/Rok_szkolny_z_nowymi_Orlikami.aspx#1 dostęp 2-09-2011</ref>.