Otwórz menu główne

Zmiany

opis działań o MC i przypis
 
== Działania zbrojne ==
W dniach 19-24 marca 1944 roku 6 Brygada Piechoty została przewieziona transportem kolejowym i kołowym do strefy frontowej nad rzeką Sangro i przeszła do odwodu dowódcy 2 Korpusu Polskiego. 17 Lwowski batalion strzelców został przydzielony do 5 Wileńskiej Brygady Piechoty i wraz z nią przemieścił się do rejonu Scapoli-Filignano w dniu 22 marca. Nocą 25 na 26 marca 17 batalion przejął odcinek frontu nad rzeką i poprawiał umocnienia na swoim odcinku oraz prowadził akcje patrolowe. W trakcie przejmowania i pobytu na odcinku był atakowany przez lotnictwo niemieckie i ostrzeliwany przez artylerię nieprzyjaciela. W dniu 3 kwietnia 17 batalion i poszczególne kompanie na I linii frontu odwiedził NW gen. Sosnkowski. 6 Lwowska Brygada Piechoty zajmowała rejon przyfrontowy w rejonie Fornelli-Lucera. W dniu 5 kwietnia 16 batalion strzelców przejął pozycje frontowe od 15 batalionu Brygady Wileńskiej, a 7 kwietnia 18 batalion strzelców od 17 batalionu. W okresie 11-12 kwietnia 1944 roku brygada została zluzowana przez wojska nowozelandzkie i po wycofaniu na tyły bataliony rozpoczęły szkolenie w walkach górskich i szturmowych oraz zapoznawały się z otrzymanymi granatnikami przeciwpancernymi PIAT. W dniach 27-28 kwietnia 6 LBP zajęła odcinek M. Castellone [[Luzowanie|luzując]] oddziały brytyjskiej 78 DP, mając 16 i 17 lwowskie bataliony i przydzielony 14 wileński na linii bojowej. 29/30 kwietnia odcinek 14 batalionu przejął etatowy 18 lwowski batalion strzelców<ref>{{Cytuj |autor = Andrzej Suchcitz (red.) |tytuł = 5 Kresowa Dywizja Piechoty 1941-1947. Zarys dziejów. str. 118-132 |data = 2012}}</ref>. W nocy 4/5 maja 1944 r. 16 i 17 bataliony zostały zluzowane przez 15 Pułk Ułanów Poznańskich i Pułk Ułanów Karpackich i podporządkowane dowódcy 6 Brygady, bataliony zaś odeszły do odwodu dowódcy 5 KDP i 2 KP. 18 batalion strzelców został przydzielony jako II rzut natarcia 5 WBP. Osłonę natarcia głównych sił 5 Kresowej Dywizji Piechoty stanowiła 6 LBP w składzie; 15 Pułk Ułanów Poznańskich i Pułk Ułanów Karpackich, część 5 Kresowego Batalionu Ckm (dwie kompanie) i plutony moździerzy 16 i 17 bs. 18 LBS poruszając się w za czołowymi batalionami 5 Brygady o godz. 3.50 12 maja wyruszył do natarcia na wzg. Widmo ze stanowisk wyjściowych o 7.30 opanował "Widmo" wraz pozostałościami 15 baonu. Czołowe kompanie 18 LBS-u poniosły wysokie straty w trakcie walk o wzgórze. Na broniące "Widmo" 18 LBS i resztę 15 WBS wyszły co najmniej trzy przeciwnatarcia Niemców, którzy użyli ognia artylerii, snajperów, miotaczy ognia i granatów zapalających. Po odparciu 4 kontrataku ok. 13.10 na rozkaz dowódcy, 18 batalion wycofał się na pozycje osłonowego 14 batalionu. O godz. 5.00 13 maja 18 batalion został wycofany do miejscowości Viticuso na odpoczynek. W dniu 13 maja o godz. 5.30 16 baon przejął odcinek osłonowy od 14 batalionu, 17 został przesunięty z odwodu korpusu do II rzutu obrony. 16 LBS odparł pierwszy niemiecki atak na swoje stanowiska już o godz. 6.00. W dniach 13-16 maja na pozycje batalionu wyszło kilka niemieckich ataków, w nocy 16/17 maja 16 batalion strzelców dokonał wypadu na wzgórze "Widmo", które częściowo opanował i odparł niemiecki kontratak, w godzinach rannych 17 baon opanował "małe" San Angelo, odpierając niemieckie kontruderzenia, 16 baon pozostałą część "Widma". Pozostałości 16 i 17 LBS wraz z pozostałościami 13 i 15 WBS o godz. 18. 30 17 maja zajęły wzg. San Angelo i je utrzymały. W dniu 17 maja 18 LBS w walkach likwidował niemieckie ukryte punkty oporu na "Widmie" i stoku S. Angelo. W nocy 17/18 maja broniące się wojska niemieckie rozpoczęły odwrót z zajmowanych pozycji. W dniu 19 maja bataliony 16 i 17 zostały wycofane z linii frontu na odpoczynek i reorganizację, natomiast 18 batalion w dniach 19-21 maja toczył bez powodzenia walki o miejscowość Piedmimonte. Od 22 do 24 maja osłaniał walczącą o Piedimonte Grupę "Bob" i 25 maja odszedł na wypoczynek i reorganizację. cdn.
 
W dniach 27-28 kwietnia 6 LBP zajęła odcinek M. Castellone [[Luzowanie|luzując]] oddziały brytyjskiej 78 DP, mając 16 i 17 lwowskie bataliony i przydzielony 14 wileński na linii bojowej. 29/30 kwietnia odcinek 14 batalionu przejął etatowy 18 lwowski batalion strzelców<ref>{{Cytuj |autor = Andrzej Suchcitz (red.) |tytuł = 5 Kresowa Dywizja Piechoty 1941-1947. Zarys dziejów. str. 118-132 |data = 2012}}</ref>. W nocy 4/5 maja 1944 r. 16 i 17 bataliony zostały zluzowane przez 15 Pułk Ułanów Poznańskich i Pułk Ułanów Karpackich i podporządkowane dowódcy 6 Brygady, bataliony zaś odeszły do odwodu dowódcy 5 KDP i 2 KP. 18 batalion strzelców został przydzielony jako II rzut natarcia 5 WBP. Osłonę natarcia głównych sił 5 Kresowej Dywizji Piechoty stanowiła 6 LBP w składzie; 15 Pułk Ułanów Poznańskich i Pułk Ułanów Karpackich, część 5 Kresowego Batalionu Ckm (dwie kompanie) i plutony moździerzy 16 i 17 bs. 18 LBS poruszając się w za czołowymi batalionami 5 Brygady o godz. 3.50 12 maja wyruszył do natarcia na wzg. Widmo ze stanowisk wyjściowych o 7.30 opanował "Widmo" wraz pozostałościami 15 baonu. Czołowe kompanie 18 LBS-u poniosły wysokie straty w trakcie walk o wzgórze. Na broniące "Widmo" 18 LBS i resztę 15 WBS wyszły co najmniej trzy przeciwnatarcia Niemców, którzy użyli ognia artylerii, snajperów, miotaczy ognia i granatów zapalających. Po odparciu 4 kontrataku ok. 13.10 na rozkaz dowódcy, 18 batalion wycofał się na pozycje osłonowego 14 batalionu. O godz. 5.00 13 maja 18 batalion został wycofany do miejscowości Viticuso na odpoczynek. W dniu 13 maja o godz. 5.30 16 baon przejął odcinek osłonowy od 14 batalionu, 17 został przesunięty z odwodu korpusu do II rzutu obrony. 16 LBS odparł pierwszy niemiecki atak na swoje stanowiska już o godz. 6.00. W dniach 13-16 maja na pozycje batalionu wyszło kilka niemieckich ataków, w nocy 16/17 maja 16 batalion strzelców dokonał wypadu na wzgórze "Widmo", które częściowo opanował i odparł niemiecki kontratak, w godzinach rannych 17 baon opanował "małe" San Angelo, odpierając niemieckie kontruderzenia, 16 baon pozostałą część "Widma". Pozostałości 16 i 17 LBS wraz z pozostałościami 13 i 15 WBS o godz. 18. 30 17 maja zajęły wzg. San Angelo i je utrzymały. W dniu 17 maja 18 LBS w walkach likwidował niemieckie ukryte punkty oporu na "Widmie" i stoku S. Angelo. W nocy 17/18 maja broniące się wojska niemieckie rozpoczęły odwrót z zajmowanych pozycji. W dniu 19 maja bataliony 16 i 17 zostały wycofane z linii frontu na odpoczynek i reorganizację, natomiast 18 batalion w dniach 19-21 maja toczył bez powodzenia walki o miejscowość Piedmimonte. Od 22 do 24 maja osłaniał walczącą o Piedimonte Grupę "Bob" i 25 maja odszedł na wypoczynek i reorganizację. Dowództwo 6 Lwowskiej Brygady Piechoty poprzez udział obu pułków ułańskich w dniach od 3 do 11 maja prowadzi luzowanie w/w batalionów, a następnie działania obronne. Od 12 maja ułani i wspierający je jednostki 5 batalionu ckm pozorują działania zaczepne, ściągając na swoje pozycje ogień artylerii niemieckiej oraz zmusił niemieckie oddziały górskie do ciągłej gotowości do odparcia natarcia polskiego. W trakcie pobytu ułanów na odcinku górskim wyszedł brak przygotowania szczególnie 15 pułku do działań szturmowych i walki górskiej. Po załamaniu się pierwszego natarcia 2 Korpusu Polskiego, przed drugim natarciem wydzielono z 15 pułku, szwadron szturmowy ułanów, który wspólnie z kompanią Komando utworzył Zgrupowanie mjr. Smrokowskiego. Zgrupowanie to 17 maja wspólnie z 17 i 16 batalionami podjęło natarcie na wzgórze San Angelo, po jego zdobyciu szwadron 15 pułku ułanów powrócił 19 maja na pozycje brygady. W dniu 19 maja na wzgórze Passo Corno podjęły natarcie szwadrony ułanów poznańskich i karpackich, zdobyto wzgórze 893, następnie w dniach 20 i 21 maja ułani toczyli walki o dalsze wzgórza 912 i 945. Po dwóch dniach ostatecznie 25 maja opanowano atakowane wzgórza i utrzymano Passo Corno czyniąc wyłom w niemieckiej obronie. Wieczorem ułani opanowali dominujący szczyt góry Monte Cairo 1669. PUK został zluzowany przez oddziały brytyjskie nocą 28/29 maja tracąc w ciężkich walkach 23 zabitych i 30 rannych<ref>{{Cytuj |autor = Emil Mentel i Stanisław Radomyski |tytuł = Karpacki Pułk Ułanów str. 60-65 |data = 1993}}</ref>. 15 PUPozn. zszedł zluzowany z linii bojowej 30 maja na wypoczynek.
 
[[Plik: 16 bs bobola.jpg|thumb|250px|Tablica w [[Kościół św. Andrzeja Boboli w Londynie|kościele garnizonowym]] w [[Londyn]]ie]]