Difference between revisions of "Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych"

(aktualizacja)
* zasady ochrony autorskich praw majątkowych, ochrony wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji
* prawa pokrewne (prawa do artystycznych wykonań, prawa do fonogramów i wideogramów, prawa do nadań programów, prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych)
* zasady działania [[Organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi|organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi]]
* kompetencje i zasady działania [[Komisja Prawa Autorskiego|Komisji Prawa Autorskiego]]
* zasady [[odpowiedzialność karna|odpowiedzialności karnej]] za naruszenie praw autorskich.
 
*Do 18 lipca 2018 r. ustawa regulowała zasady działania [[Organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi|organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi]]. Od 19 lipca 2018 r. kwestie te normuje ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi ({{Dziennik Ustaw|2018|1293}}).
 
== Nowelizacje ==