Otwórz menu główne

Zmiany

Usunięte 88 bajtów, 10 miesięcy temu
Wycofano ostatnią zmianę treści (wprowadzoną przez 195.117.172.1) i przywrócono wersję 54072839 autorstwa Ignasiak skrócenie kadencji KRS przewidywała ustawa zawetowa
# piętnastu sędziów wybranych przez Sejm spośród: sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, administracyjnych i wojskowych, z uwzględnieniem (w miarę możliwości) reprezentacji sędziów różnych rodzajów i szczebli sądów<ref>Art. 9a UoKRS.</ref>.
 
Konstytucja nie ustanawia kadencji Rady jako całości<ref name="Winczorek361">{{Cytuj książkę |nazwisko = Winczorek |imię = Piotr |tytuł = Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku |wydawca = Wydawnictwo Liber |miejsce = Warszawa |data = 2008 |strony = 361 |isbn = 978-83-7206-082-2}}</ref>. Kadencja wybieranych członków KRS (21) wynosiła do 2018 r.wynosi 4 lata (art. 187 ust. 3 Konstytucji). W 2018 r. w trybie pozakonstytucyjnym skrócono kadencję członków KRS. Pozostałych czterech członków zasiada w Radzie albo w związku ze stanowiskiem i na czas, w którym to stanowisko zajmuje (minister sprawiedliwości, Pierwszy Prezes SN i Prezes NSA), bądź bez określonej kadencji (osoba powołana przez Prezydenta)<ref name="Winczorek361" />. Pierwszy skład Rady ukonstytuował się na posiedzeniu, które odbyło się 23 lutego 1990<ref>{{Cytuj stronę |url = http://www.krs.pl/pl/o-radzie/informacje-o-krs |tytuł = Informacje o KRS |praca = Krajowa Rada Sądownictwa |opublikowany = krs.pl |data dostępu = 2017-07-30}}</ref>.
 
Według pierwszej wersji ustawy o KRS z 2011 członkowie-sędziowie byli wybierani spośród: sędziów SN (dwóch), sądów administracyjnych (dwóch), sądów apelacyjnych (dwóch), okręgowych (ośmiu) i wojskowych (jeden)<ref>Art. 11 UoKRS.</ref>. Według ustaw z 1989 i 2001 proporcje były nieco inne: w KRS zasiadał jeden sędzia sądu administracyjnego i dziewięciu sędziów sądów okręgowych (wcześniej: dziewięciu sędziów sądów powszechnych wybieranych na poziomie sądów wojewódzkich)<ref>Art. 7 UoKRS (2001).</ref>. Od 2018 kandydatów na członków KRS wybieranych spośród sędziów mogą wskazywać Sejmowi grupy co najmniej 2 tys. pełnoletnich polskich obywateli i grupy 25 sędziów czynnych zawodowo<ref>Art. 11a ust. 2 UoKRS.</ref>.