III Rzeczpospolita: Różnice pomiędzy wersjami

Dodane 3245 bajtów ,  1 rok temu
Prywatyzacja i reprywatyzacja - przeniesione z hasła Reprywatyzacja
(Wybory parlamentarne 2015)
(Prywatyzacja i reprywatyzacja - przeniesione z hasła Reprywatyzacja)
 
=== Prywatyzacja i reprywatyzacja ===
W Polsce nigdy nie uporządkowano procesu reprywatyzacji. Od upadku [[Polska Rzeczpospolita Ludowa|PRL]] odbywa się ona na podstawie ostatecznych [[Decyzja administracyjna|decyzji administracyjnych]] czy prawomocnych orzeczeń sądu. Jednakże dotyczy to jedynie tych przypadków, gdy przejęcie mienia było bezprawne (np. brak podstawy prawnej czy przekroczenie granic nacjonalizacji). W [[Ministerstwo Skarbu Państwa|Ministerstwie Skarbu Państwa]] już od 1990 r. prowadzi się prace nad projektami prawnej regulacji powyższego problemu, który bliski był rozwiązania w 2001 r. w związku z uchwaleniem przez Sejm RP ustawy o reprywatyzacji. Nie została ona jednak podpisana przez ówczesnego [[Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej|Prezydenta RP]] [[Aleksander Kwaśniewski|Aleksandra Kwaśniewskiego]], który skorzystał z przysługującego mu na podstawie art. 122 ust.4 [[Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej|Konstytucji RP]] prawa „weta”. Ostatnia tego typu próba miała miejsce w 2008 roku (ustawa o zadośćuczynieniu z tytułu krzywd doznanych w wyniku procesów nacjonalizacyjnych w latach 1944–1962)<ref>{{Cytuj stronę|url=https://archive.is/rFag|tytuł=Projekt ustawy o zadośćuczynieniu z tytułu nacjonalizacji nieruchomości w latach 1944 - 1962 - Projekty aktów prawnych - 2008 r. - BIP - Ministerstwo Skarbu Państwa<!-- Tytuł wygenerowany przez bota -->|data dostępu=2017-11-26}}</ref> ale również zakończyła się niepowodzeniem. 17 września 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ({{Dziennik Ustaw|2016|1271}}), zwana także małą ustawą reprywatyzacyjną, której zadaniem jest uporządkowanie wybranych kwestii związanych z realizacją roszczeń byłych właścicieli gruntów warszawskich<ref>{{Cytuj stronę|url=http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/wchodzi-w-zycie-tzw-mala-ustawa-reprywatyzacyjna-1|tytuł=Wchodzi w życie tzw. mała ustawa reprywatyzacyjna - Zmiany w prawie, Aktualności - Czytaj - www.lex.pl|data=2016-09-17|data dostępu=2017-07-28|opublikowany=www.lex.pl}}</ref>. 5 maja 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 9 marca 2017 roku o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa ({{Dziennik Ustaw|2017|718}}, ze zm.), która powołała [[Komisja do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa|Komisję do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa]] (Komisję Weryfikacyjną) będącą organem administracji publicznej podejmującym sprawy w zakresie postępowań w przedmiocie wydania decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości na terenie [[Warszawa|m.st. Warszawy]]<ref>{{Cytuj stronę|url=https://bip.ms.gov.pl/pl/komisja-weryfikacyjna/informacje-ogolne/status-i-podstawa-prawna-komisji/|tytuł=Status i podstawa prawna Komisji / Informacje ogólne / Komisja weryfikacyjna / Biuletyn Informacji Publicznej|data dostępu=2017-07-18|opublikowany=bip.ms.gov.pl}}</ref>.
 
== Wojsko ==
 
Anonimowy użytkownik