Otwórz menu główne

Zmiany

Prawnomiędzynarodowa ciągłość instytucji państwowych [[II Rzeczpospolita|Polski]] została w ten sposób, wbrew deklaracjom Niemiec i ZSRR zawartych w [[Traktat o granicach i przyjaźni III Rzesza – ZSRR (1939)|układzie o granicach i przyjaźni z 28 września 1939]], zachowana i była uznawana przez cały okres II wojny światowej na forum międzynarodowym.
 
W październiku do Paryża przybył gen. [[Kazimierz Sosnkowski]] i prezydent Raczkiewicz (chory na [[białaczka|białaczkę]]) wyznaczył go na swego następcę w razie, gdyby sam nie mógł pełnić urzędu do końca wojny. Gen. Sosnkowski wszedł do rządu jako minister bez teki. 9 grudnia, po rezygnacji z uczestnictwa w rządzie Aleksandra Ładosia, resort spraw wewnętrznych objął [[Stanisław Kot]], bliski przyjaciel gen. Sikorskiego. 2 październikalistopada 1939 prezydent wydał dekretzarządzenie o rozwiązaniu [[Sejm Rzeczypospolitej Polskiej|Sejmu RP]] i [[Senat Rzeczypospolitej Polskiej|Senatu RP]]<ref>[http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=LMP19392450001 M.P. 1939 Nr. 245 poz. 1]</ref>. 7 listopada 1939 Sikorski objął urząd Wodza Naczelnego i Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych. W listopadzie siedzibę rządu przeniesiono do [[Angers]] (Château de Pignerolle), gdzie posiadał status [[eksterytorialność|eksterytorialny]]. 13 listopada w ramach rządu utworzono Komitet Ministrów dla Spraw Kraju, który nadzorować miał podziemie w kraju. 30 listopada na podstawie [https://pl.wikisource.org/wiki/Konwencja_haska_IV_(1907) 4 Konwencji Haskiej z 1907 roku o prawach i zwyczajach wojny lądowej] wydano dekret ''o nieważności aktów prawnych władz okupacyjnych.''<ref>[http://www.dziennikustawnauchodzstwie.gov.pl/data/1939/1939-12-02_nr102_1006.pdf Dz. U. 1939 Nr. 102 poz. 1006]</ref>
 
9 grudnia 1939 prezydent RP powołał [[Rada Narodowa Rzeczypospolitej Polskiej|Radę Narodową Rzeczypospolitej Polskiej]] – organ doradczy rządu i prezydenta – substytut parlamentu z nominacji prezydenta RP<ref>[http://www.dziennikustawnauchodzstwie.gov.pl/data/1939/1939-12-11_nr104_1008.pdf Dz. U. 1939 Nr 104, poz. 1008]</ref>. W jej skład wchodziło 12 – 24 członków. Na czele Rady stanął [[Ignacy Jan Paderewski|Ignacy Paderewski]], a wiceprzewodniczącymi zostali: [[Tadeusz Bielecki]] (SN), [[Stanisław Mikołajczyk]] (SL) i [[Herman Lieberman]] (PPS). 18 grudnia rząd wydał deklarację<ref>[http://monitorpolskinauchodzstwie.gov.pl/data/MP/MP_1939-12-19_Nr277-284.pdf M. P. 1939 Nr. 277 - 284].</ref>, która formułowała najważniejsze cele działania na emigracji. Deklaracja określała [[III Rzesza|III Rzeszę]] jako głównego wroga Polski, zapowiadała walkę o wyzwolenie Polski u boku aliantów i utworzenie armii polskiej na Zachodzie, zawierała ogólnikowe stwierdzenia w sprawie kształtu Polski powojennej, a także zapowiedź konsolidacji i kierowania podziemiem niepodległościowym w kraju.
14 719

edycji