Otwórz menu główne

Zmiany

link do strony wikipedii Tajny Uniwerzytet Ziem Zachodnich, linki zewnętrzne
 
== Nazwa ==
Pierwszą nazwą uczelni pojawiającą się w dokumentach jest '''''Uniwersytet Polski w Poznaniu''''', użytą w obwieszczeniu Komisariatu [[Naczelna Rada Ludowa|Naczelnej Rady Ludowej]] z dnia 30 stycznia 1919, powołującym z dniem 1 kwietnia 1919 Wydział Filozoficzny jako zaczątek Uniwersytetu<ref>[http://old.amu.edu.pl/images/bip/full_size/Obwieszczenie_01.html Obwieszczenie Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej z dnia 30 stycznia 1919 roku powołujące Wydział Filozoficzny jako zaczątek Uniwersytetu Polskiego w Poznaniu z dniem 1 kwietnia 1919 roku].</ref>. Rozporządzeniem Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej z dnia 10 maja 1919 uczelnia otrzymała nazwę '''''Wszechnica Piastowska'''''<ref name="old.amu.edu.pl">[http://old.amu.edu.pl/images/bip/full_size/DziennikUrzedowy.html Rozporządzenie o zmianie nazwy uniwersytetu w Poznaniu z dnia 10 kwietnia 1920 r. (Dziennik Urzędowy Ministerstwa byłej Dzielnicy Pruskiej z dnia 26 maja 2019 r., nr 24, poz. 219)].</ref>. Na wniosek senatu uczelni [[premierzy i szefowie resortów II Rzeczypospolitej#Ministerstwo byłej Dzielnicy Pruskiej|minister byłej dzielnicy pruskiej]], [[Władysław Seyda]], rozporządzeniem z dnia 10 kwietnia 1920 postanowił, że urzędowa nazwa uczelni brzmieć będzie '''''Uniwersytet Poznański'''''<ref name="old.amu.edu.pl" />. Podczas II wojny światowej, w latach 1940–1944, Uniwersytet Poznański działał w Warszawie jako [[tajne nauczanie|tajny]] '''''[https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Ziem_Zachodnich|Uniwersytet Ziem Zachodnich']''''. 24 grudnia 1955 patronem uniwersytetu został [[Adam Mickiewicz]] – uczelnia otrzymała nazwę w brzmieniu '''''Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu'''''<ref>[http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WMP19560010001&type=2 Uchwała nr 1037 Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1955 r. w sprawie nadania Uniwersytetowi Poznańskiemu nazwy „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”].</ref>. Oficjalnie stosowano jednak nazwę '''''Uniwersytet im. Adama Mickiewicza''''', która uchwałą senatu uczelni w dniu 25 stycznia 2010 uzupełniona została o słowa '''''w Poznaniu'''''<ref>[http://pracownicy.amu.edu.pl/dokumenty-uam/statut-uam/uchwaa-nr-1252010-senatu-uam-z-dnia-25-stycznia-2010-r.-o-zmianie-uchway-senatu-uam-nr-592006-z-dnia-19-czerwca-2006-r.-w-sprawie-statutu-uam § 2 ust. 1 uchwały nr 125/2010 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2010 r. o zmianie uchwały Senatu UAM nr 59/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu].</ref>.
 
== Historia ==