10 Pułk Piechoty (II RP): Różnice pomiędzy wersjami

(kat.)
* dowódca III batalionu – mjr Władysław Brzozowski
 
== Żołnierze pułku ==
=== Obsada personalna w 1939 roku ===
;
 
{| class="wikitable"
|+
! colspan="4" |Dowódcy pułku{{refn|grupa=uwaga|Dowódca pułku kierował osobiście szkoleniem oficerów i był odpowiedzialny za [[Gotowość bojowa|gotowość bojową]], całokształt wyszkolenia, służbę gospodarczą i wewnętrzną pułku{{odn|Almanach|1923|s=49}}.}}
! colspan="4" |'''Obsada personalna i struktura organizacyjna w marcu 1939 roku'''{{Odn|Rocznik oficerski|1939|s=558–559 i 671}}{{refn|grupa=uwaga|Wykaz zawiera obsadę jednostki według stanu bezpośrednio przed rozpoczęciem mobilizacji pierwszych oddziałów [[Wojsko Polskie (II RP)|Wojska Polskiego]] w dniu 23 marca 1939, ale już po przeprowadzeniu ostatnich awansów ogłoszonych z datą 19 marca 1939{{Odn|Rocznik oficerski|1939|s=VI}}.}}
|-
!stopień
!imię i nazwisko
!okres pełnienia służby
!kolejne stanowisko
|-
|porucznik
|[[Ludwik Skrzypek]]
|6 XI – 6 XII 1918{{odn|Kłosowski|1929|s=6}}
|
|-
|płk
|[[Edward Reymann]]
|6 XII 1918 – 26 I 1919{{odn|Prugar-Ketling (red.)|1992|s=metryka 10 pp}}
|
|-
|płk
|[[Teodor Obraczay]]
|27 I{{odn|Kłosowski|1929|s=6, dowództwo objął 1 lutego 1919 roku}} – 23 VI 1919{{odn|Prugar-Ketling (red.)|1992|s=metryka 10 pp}}
|
|-
|ppłk
|[[Wacław Banaszkiewicz]]
|24 VI – 21 VII 1919){{odn|Prugar-Ketling (red.)|1992|s=metryka 10 pp}}
|
|-
|płk
|[[Adolf Jastrzębski]]
|22 VII – 4 XII 1919{{odn|Prugar-Ketling (red.)|1992|s=metryka 10 pp}}
|
|-
|mjr / płk piech.
|[[Kazimierz Topoliński]]
|5 XII 1919 – 15 I 1925
|dowódca piechoty dywizyjnej [[22 Dywizja Piechoty Górskiej|2 Dywizji Górskiej]])
|-
|ppłk szt. gen.
|[[Stanisław Wecki]]
|15 I 1925{{odn|Dz. Pers. MSWojsk.|loc=Nr 6 z 18 stycznia 1925 roku, s. 26}} – 21 VIII 1926
|Inspektorat Armii w Warszawie{{odn|Dz. Pers. MSWojsk.|loc=Nr 33 z 21 sierpnia 1926 roku, s. 272}}
|-
|ppłk piech.
|[[Leon Gotkiewicz]]
|21 VIII 1926 – 28 I 1928
|praktyka poborowa w PKU Kielce
|-
|płk dypl. piech.
|[[Stefan Kossecki]]
|20 II 1928 – 18 VI 1930
|komendant [[Szkoła Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie|SPRez. Piech.]]
|-
|ppłk / płk piech.
|[[Marian Krudowski]]
|18 VI 1930 – IX 1939
|
|-
|ppłk piech.
|[[Otton Bruno Urban]]
|stanowiska nie przyjął{{refn|grupa=uwaga|Powołany na dowódcę w czerwcu 1939, do końca istnienia pułku służył pod dotychczasowym dowódcą płk. Krudowskim}}
|
|-
! colspan="4" |Zastępcy dowódcy pułku{{refn|grupa=uwaga|13 czerwca 1922 roku Minister Spraw Wojskowych zniósł dotychczasowe stanowisko referenta wyszkolenia pułku piechoty i ustanowił etatowe stanowisko zastępcy dowódcy pułku zaszeregowanego do stopnia podpułkownika, wyznaczanego przez Ministra Spraw Wojskowych. Zakres działania zastępcy dowódcy określał dowódca pułku, przed którym był on całkowicie odpowiedzialny<ref>Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 24 z 13 czerwca 1922 roku, poz. 357.</ref>. W 1938 roku zmieniona została nazwa stanowiska na „I zastępca dowódcy”. W organizacji wojennej pułku nie było stanowiska zastępcy dowódcy.}}
|-
|ppłk piech.
|Antoni Własak
|od 10 VII 1922{{odn|Dz. Pers. MSWojsk.|loc=Nr 22 z 22 lipca 1922 roku, s. 543}}
|
|-
|mjr piech.
|Józef Kozieradzki
|p.o. 25 I – 22 V 1925
|kwatermistrz 34 pp{{odn|Dz. Pers. MSWojsk.|loc=Nr 8 z 23 stycznia 1925 roku, s. 34}}
|-
|ppłk piech.
|Jan Chodźko-Zajko
|od 22 V 1925{{odn|Dz. Pers. MSWojsk.|loc=Nr 55 z 22 maja 1925 roku, s. 263, 266}}
|
|-
|ppłk piech.
|Jan Zientarski-Liziński
|od 5 V 1927{{odn|Dz. Pers. MSWojsk.|loc=Nr 14 z 5 maja 1927 roku, s. 127}} - IV 1928
|zastępca dowódcy 25 pp
|-
|ppłk piech.
|[[Zygmunt Szafranowski]]
|26 IV 1928 – 28 I 1931
|zastępca dowódcy 25 pp
|-
|ppłk dypl. piech.
|[[Marian Morawski (oficer)|Marian Morawski]]
|28 I 1931 – 23 III 1932
|kierownik 10 Okr. Urz. WFiPW
|-
|ppłk dypl.
|[[Witold Kirszenstein|Witold Stefan Kirszenstein]]
|23 III 1932 – 1935
|zastępca dowódcy 65 pp
|-
|ppłk piech.
|Otton Urban
|II 1936 - VI 1939
|dowódca 10 pp
|-
! colspan="4" |Kwatermistrzowie pułku{{refn|grupa=uwaga|W latach 1921-1923 zastępcą dowódcy pułku i jego pomocnikiem w zakresie służby administracyjno-gospodarczej był dowódca batalionu sztabowego{{odn|Almanach|1923|s=49}}. W 1924 roku, w nowej organizacji pokojowej pułku piechoty, utworzono stanowisko [[kwatermistrz]]a, a zlikwidowano batalion sztabowy i stanowisko dowódcy tego pododdziału. 1 kwietnia 1938 roku stanowisko kwatermistrza zostało zamienione na stanowisko II zastępcy dowódcy (zastępcy dowódcy do spraw gospodarczych){{odn|Kłoczewski|1987|s=163, 168}}. W 1939 roku, w organizacji wojennej pułku było ponownie stanowiskiem kwatermistrza.}}
|-
|mjr piech.
|Władysław Cierpicki
|10 VII 1922{{odn|Dz. Pers. MSWojsk.|loc=Nr 22 z 22 lipca 1922 roku, s. 545}} – 1925{{odn|Dz. Pers. MSWojsk.|loc=Nr 55 z 22 maja 1925 roku, s. 266}}
|
|-
|mjr piech.
|Paweł Ortyński
|do 23 V 1927
|dowódca III/10 pp{{odn|Dz. Pers. MSWojsk.|loc=Nr 15 z 23 maja 1927 roku, s. 154}}
|-
|mjr piech.
|Otton Urban
|23 V{{odn|Dz. Pers. MSWojsk.|loc=Nr 15 z 23 maja 1927 roku, s. 154}} – 25 VI 1927
|dowódca III/10 pp{{odn|Dz. Pers. MSWojsk.|loc=Nr 17 z 25 czerwca 1927 roku, s. 190}}
|-
|mjr piech.
|[[Franciszek Studziński (pułkownik)|Franciszek Studziński]]
|25 VI 1927{{odn|Dz. Pers. MSWojsk.|loc=Nr 17 z 25 czerwca 1927 roku, s. 192}} – 31 III 1930
|dowódca [[2 Batalion Strzelców|2 bs]])
|-
|mjr piech.
|Franciszek Mucha
|31 III 1930{{odn|Dz. Pers. MSWojsk.|loc=Nr 8 z 31 marca 1930 roku, s. 104}} – 31 XII 1932
|stan spoczynku{{odn|Dz. Pers. MSWojsk.|loc=Nr 7 z 21 kwietnia 1932 roku, s. 289}}
|-
|mjr piech.
|[[Teodor Błoch]]
|9 XII 1932 – 31 VIII 1935
|komendant [[Komenda Rejonu Uzupełnień Sarny|PKU Sarny]]
|-
| mjr piech.
|Franciszek Piotrowiak
|31 VIII 1935{{odn|Dz. Pers. MSWojsk.|loc=Nr 11 z 31 sierpnia 1935 roku, s. 98}} – 1939
|
|}
 
[[Plik:Stefan Kossecki plk 1931.jpg|240px|thumb|[[Stefan Kossecki]]]]
;:Oficerowie pułku
* mjr dypl. piech. [[Stefan Górnisiewicz]] – dowódca III baonu (od 23 III 1932)
* kpt. piech. [[Franciszek Barteczek]]
* kpt. piech. [[Rudolf Brachaczek]] – dowódca 4 kompanii
* kpt. piech. [[Sylwester Jarosz]]
* por. piech. [[Aleksander Szymon Karczewski]]
* por. piech. [[Antoni Śliwiński (wojskowy)|Antoni Śliwiński]] (dowódca kompanii od 1924)
 
;:Obsada personalna w 1928
* dowódca pułku – ppłk szt. gen. [[Stefan Kossecki]]
* zastępca dowódcy – ppłk piech. [[Zygmunt Szafranowski]]
* kwatermistrz – mjr [[Franciszek Studziński (pułkownik)|Franciszek Studziński]]
* [[kapelmistrz]] – por. Jan Walter<ref group=uwaga>Zdj. portretowe z 1928 r. w: "Muzyk Wojskowy", 15 X 1928, nr 20, s. 8; zdj. portretowe z 1938 w: "Łódź w Ilustracji", 1938, nr 9, s. 4; tu jako kapelmistrz [[31 Pułk Strzelców Kaniowskich|31 P.S.K. w Łodzi]], ale równocześnie w tym czasie był kapelmistrzem orkiestry łódzkich tramwajarz podmiejskich.</ref>
* płatnik – por. Piotr Mauler
* dowódca I batalionu – mjr [[Roman Bowbelski]] (do marca 1929)
* dowódca II batalionu -
* dowódca III batalionu – mjr Władysław Brzozowski
 
=== Obsada personalna w 1939 roku ===
'''Obsada personalna i struktura organizacyjna w marcu 1939 roku'''{{Odn|Rocznik oficerski|1939|s=558–559 i 671}}{{refn|grupa=uwaga|Wykaz zawiera obsadę jednostki według stanu bezpośrednio przed rozpoczęciem mobilizacji pierwszych oddziałów [[Wojsko Polskie (II RP)|Wojska Polskiego]] w dniu 23 marca 1939, ale już po przeprowadzeniu ostatnich awansów ogłoszonych z datą 19 marca 1939{{Odn|Rocznik oficerski|1939|s=VI}}.}}:
;
 
{| class="wikitable"
|+
! colspan="4" |Dowództwo, kwatermistrzostwo i pododdziały specjalne{{Odn|Rocznik oficerski|1939|s=558–559}}
|-
!stanowisko
! colspan="3" |stopień, imię i nazwisko
|-
|dowódca pułku
|}
 
*
 
'''Obsada personalna we wrześniu 1939'''{{odn|Paradowski|Wojewoda|2018|s=30}}{{odn|Rezmer|1992|s=504-505}}
{| class="wikitable"
|+
! colspan="4" |'''Obsada personalna we wrześniu 1939'''{{odn|Paradowski|Wojewoda|2018|s=30}}{{odn|Rezmer|1992|s=504-505}}
|-
! colspan="4" |'''Dowództwo, kwatermistrzostwo i pododdziały specjalne'''
|-
!stanowisko
|
! colspan="3" |stopień, imię i nazwisko
|-
|dowódca pułku
| colspan="3" |ppłk piech. Otton Bruno Urban
|
|-
|I adiutant
| colspan="3" |kpt. Antoni Miszewski
|-
|II adiutant
|II adiutant
|por. rez. Józef Kołacz
| colspan="3" |por. rez, Józef Kołacz
|-
|oficer informacyjny
| colspan="3" |ppor. rez. Henryk Godziszewski
|-
|oficer łączności
| colspan="3" |por. Adam Krzyżanowski
|-
|kwatermistrz
|
| colspan="3" |por. Bronisław Kalisiak
|kwatermistrz
|por. Bronisław Kalisiak
|
|-
|oficer płatnik
| colspan="3" |p.o. chor. Franciszek Buczma-Kozłowski
|-
|oficer żywnościowy
| colspan="3" |ppor. rez. Stefan Wędzikowski
|-
|naczelny lekarz
| colspan="3" |kpt. lek. Czesław Alojzy Kozłowski
|-
|kapelan
|kapelan
|kpl. rez. ks. Marian Stańczyk
| colspan="3" |kpi. rez. ks. Marian Stańczyk
|-
!
176 331

edycji