Otwórz menu główne

Zmiany

m
MalarzBOT: usunięcie pogrubienia z nagłówków
== Historia ==
 
=== '''Szkoła Lubrańskiego (1519-1780)''' ===
Początki akademickości w Poznaniu sięgają Szkoły Lubrańskiego (nazywanej także [[Akademia Lubrańskiego|Akademią]] lub Collegium). Była to druga w kraju, obok krakowskiej, uczelnia o charakterze akademickim. Starania o powstanie Akademii podjął biskup poznański [[Jan Lubrański]]. 29 lipca 1519 roku biskup uzyskał przywilej królewski od króla [[Zygmunt I Stary|Zygmunta Starego]] na powołanie akademii kształcącej na poziomie uczelni wyższej. Akademia nie miała jednak prawa nadawania stopni naukowych – w tym względzie [[Uniwersytet Jagielloński|Akademia Krakowska]] posiadała monopol. Szkoła Lubrańskiego nie przetrwała jednak próby czasu – zamknięto ją w 1780 roku w wyniku reform [[Komisja Edukacji Narodowej|Komisji Edukacji Narodowej]].
 
=== '''Starania o odrodzenie akademickości''' (1780-1861) ===
Poznaniacy protestowali przeciwko działaniom KEN pozbawiającym miasto oprócz Akademii, także Kolegium Jezuickiego. W miejsce zamkniętych ośrodków otwarto sześcioklasową Szkołę Wydziałową podlegającą krakowskiej Szkole Głównej Koronnej. Mieszkańcy  Poznania domagali się utworzenia trzeciej w kraju Szkoły Głównej (oprócz krakowskiej jednostki Szkoła Główna działała także w Wilnie).W wyniku buntu poznaniaków otwarto tzw. szkołę narodową, czyli wojewódzką.
 
Jako kompromis, w odpowiedzi na konieczność kształcenia w ośrodkach niemieckich oraz brak możliwości utworzenia uniwersytetu w Poznaniu, powstał pomysł utworzenia tzw. uniwersytetu krajowego o charakterze niemiecko-polskim. Pomimo entuzjazmu jaki wzbudzał projekt, finalnie zakończył się fiaskiem. Tym samym upadły starania o odrodzenie akademickości w Poznaniu w okresie zaborów.
 
=== '''Akademia Królewska''' (1903-1918) ===
4 listopada 1903 roku powstała w Poznaniu uczelnia wyższego typu - Akademia Królewska, choć nie przyznano jej uprawnień do nadawania stopni i dyplomów naukowych. Na potrzeby jednostki wybudowano gmach dzisiejszego [[Collegium Minus w Poznaniu|Collegium Minus]] oraz budynek obecnej [[Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu|Biblioteki Uniwersyteckiej UAM]].
 
=== '''Początki Uniwersytetu Polskiego (1919-1939)''' ===
Akademia działała do 1918 roku, w którym rozpoczęto przygotowania do powołania polskiego uniwersytetu. Powołano „Komisję Organizacyjną Uniwersytetu Polskiego w Poznaniu”, w skład której weszli dr [[Heliodor Święcicki]], ks. dr [[Stanisław Kozierowski]], dr hab. [[Józef Kostrzewski]] oraz dr hab. [[Michał Sobeski]]. Owocem prac Komisji było powołanie, dekretem Komisariatu [[Naczelna Rada Ludowa|Naczelnej Rady Ludowej]] z dnia 30 stycznia 1919 roku, Wydziału Filozoficznego. W połowie maja 1919 roku rozpoczął działalność Wydział Prawa pod przewodnictwem prof. Antoniego Peretiatkowicza. Jesienią 1920 roku powołano Wydział Lekarski, nad którym pieczę sprawował prof. Adam Wrzosek.
 
Uniwersytet był jednym z sześciu działających w kraju w [[II Rzeczpospolita|Drugiej Rzeczypospolitej]]. Od początku był ośrodkiem polskiej myśli zachodniej oraz badań niemcoznawczych. Poza prężnie działającą kadrą naukową, sam Uniwersytet przeszedł zmiany strukturalne: w 1921 roku Wydział Prawa i Nauk Ekonomiczno – Politycznych zmieniono na Wydział Prawno – Ekonomiczny, 6 sierpnia 1919 roku utworzono Wydział Rolniczo – Leśny, a 25 kwietnia 1920 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Wydziału Lekarskiego<ref>{{Cytuj |autor = prof. Grzegorz Łukomski |tytuł = Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pięć wieków tradycji. |data = |data dostępu = 2018-12-19 |opublikowany = amu.edu.pl |url = https://amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0015/50523/Uniwersytet-im.-Adama-Mickiewicza-w-Poznaniu-Piec-wiekow-tradycji.pdf}}</ref>. W listopadzie 1925 roku przemianę przeszedł Wydział Filozoficzny – został przekształcony w Wydział Matematyczno – Przyrodniczy oraz Wydział Humanistyczny. Wydział Lekarski pozostawiono w formie niezmienionej.
 
=== '''Tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich/Uniwersytet Rzeszy w Poznaniu (1940-1945)''' ===
W okresie II Wojny Światowej w Poznaniu, w miejsce Uniwersytetu Poznańskiego, otwarto  [[Reichsuniversität Posen]]. Uniwersytet Rzeszy w Poznaniu nie był kontynuatorem Uniwersytetu Poznańskiego. Była to jednostka prowadzona głównie przez Niemców, której celem była likwidacja polskiej nauki i propagowanie ideologii nazistowskiej. W związku ze zdewastowaniem przez Niemców w 1939 roku budynków i laboratoriów badawczych oraz brakiem kadry naukowej, jednostka nie rozwijała się tak jak zakładano.
 
W czasie okupacji niemieckiej wykładowcy Uniwersytetu Poznańskiego współtworzyli tzw. tajny [[Uniwersytet Ziem Zachodnich]]<ref>{{Cytuj |autor = Grzegorz Łukomski |tytuł = Tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich 1940 - 1945 |data = 2018 |data dostępu = 2018-12-19 |url = https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/24123}}</ref>, działający w [[Warszawa|Warszawie]] do wybuchu [[Powstanie warszawskie|powstania warszawskiego]].
 
=== '''Uniwersytet w okresie PRL (1945-1989)''' ===
Uniwersytet Poznański wznowił działalność  w kwietniu 1945 roku. Nowe władze podjęły decyzję o dezintegracji Uniwersytetu poprzez zmiany w strukturze organizacyjnej:
 
W 1978 roku zawarto umowę o współpracy naukowej ze [[Strasburg|strasburskim]] [[Université de Strasbourg II|Université des Sciences Humaines]] (ob. Uniwersytet im. Marca Blocha).
 
=== '''Uniwersytet dzisiaj (1989-…)''' ===
W 1992 roku jako kontynuację procesu umiędzynarodowienia UAM rozpoczął współpracę z [[Europejski Uniwersytet Viadrina|Europejskim Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie nad Odrą]], której efektem jest utworzenie [[Collegium Polonicum w Słubicach]]. Uniwersytet podpisał umowy o współpracy m.in. z [[:en:Amirkabir_University_of_Technology|Amirkabir University of Technology]] w Teheranie, [[:en:University_of_Kiel|Uniwersytetem im. Christiana Alberta w Kilonii]] czy University of Law and Political Science of Bamako. Od 2012 roku UAM jest także członkiem EUPRIO<ref>{{Cytuj |tytuł = Euprio subscription, Communicators network higher education |data dostępu = 2018-12-19 |opublikowany = EUPRIO |url = https://www.euprio.eu/membership/member-institutions/ |język = en-US}}</ref>, Stowarzyszenia Pracowników Public Relations i Komunikacji Uniwersytetów Europejskich. W 2016 roku [[Komisja Europejska]] przyznała Uniwersytetowi wyróżnienie "HR Excellence in Research"<ref>{{Cytuj |autor = Administrator strony UAM |tytuł = HR Excellence in Research - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu |data dostępu = 2018-12-19 |opublikowany = amu.edu.pl |url = https://amu.edu.pl/uniwersytet/o-uam/hr-excellence-in-research |język = pl}}</ref> w ramach strategii ''Human Resources Strategy for Researchers'', która skupia się na podnoszeniu atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery naukowców w krajach [[Unia Europejska|Unii Europejskiej]].
 
2 655 507

edycji