Rada Komisarzy Ludowych ZSRR: Różnice pomiędzy wersjami

m
WP:SK+ToS, int.
m (Dodaję nagłówek przed Szablon:Przypisy)
m (WP:SK+ToS, int.)
Ludowe Komisariaty ZSRR dzieliły się na trzy grupy. Pięć było ogólnozwiązkowych: spraw zagranicznych, spraw wojskowych i marynarki wojennej, handlu zagranicznego, transportu kolejowego oraz poczt i telegrafów. W skład RKL republik związkowych, w tym RFSRR, wchodzili pełnomocnicy tych Komisariatów.
 
Drugą grupę Komisariatów stanowiły tzw. zjednoczone komisariaty: [[Najwyższa Rada Gospodarki Narodowej|Najwyższej Rady Gospodarki Narodowej (WSNCh)]], wyżywienia, pracy, finansów, Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej. Działały one w republikach związkowych poprzez komisariaty o tej samej nazwie. Do grupy tej można zaliczyć również [[OGPU|Zjednoczony Państwowy Zarząd Polityczny przy Radzie Komisarzy Ludowych ZSRR (OGPU)]] (Объединенное государственное политическое управление при СНК ССС - РОГПУ), wypełniające swoje funkcje poprzez państwowe zarządy polityczne (GPU) przy RKL republik związkowych, a także Rada Pracy i Obrony ZSRR (СТО СССР). Rada Pracy i Obrony RFSRR została rozwiązana w sierpniu 1923 i od tej pory działalnością wszystkich organów gospodarki narodowej w RFSRR kierowała Republikańska Konferencja Gospodarcza (республиканское Экономическое совещание - ЭКОСО РСФСР).
 
Oddzielnymi organami zarządzania, pozostającymi w wyłącznej kompetencji republik związkowych, kierowały republikańskie Ludowe Komisariaty: Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości, Rolnictwa, Edukacji, Zdrowia i Opieki Społecznej<ref>K. G. Fiedorow: Союзные органы власти (1922–1962 гг.). Moskwa, wydawnictwo Gosiurizdat, 1963</ref>.
 
== Pierwszy skład Rady Komisarzy Ludowych ZSRR ==
- zatwierdzony na 2. posiedzeniu Centralnego Komitetu Wykonawczego ZSRR 6 lipca 1923:
* przewodniczący - [[Włodzimierz Lenin]];
* zastępcy przewodniczącego:
** [[Lew Kamieniew]], [[Aleksiej Rykow]], [[Aleksandr Ciurupa]], [[Włas Czubar]], [[Sergo Ordżonikidze]], [[Iwane Orachelaszwili]].