Difference between revisions of "Walka (wojsko)"

Obowiązujący w Siłach Zbrojnych RP regulamin działań wojsk lądowych z 3 listopada 2008 przewiduje następujące zasady{{odn|Regulamin działań|2008|s=19}}:
* celowość działań
: zasada określa że w każdym rodzaju działań najważniejszym zadaniem dowódcy jest określenie i jasne zdefiniowanie jej celu; cel raz określony, musi być utrzymany przez cały okres działań; określony przez dowódcę cel jest dla podwładnych punktem wyjścia do planowania,
* aktywność
* ekonomia sił
176,597

edits