Krajowa Rada Sądownictwa: Różnice pomiędzy wersjami

źródła/przypisy
(źródła/przypisy)
(źródła/przypisy)
W sierpniu 2010 do Sejmu wpłynął senacki projekt nowej ustawy o KRS, który miał na celu uporządkowanie kwestii związanych z działaniem KRS i dostosowanie przepisów ustawy do postanowień Konstytucji. Według Senatu poprawianie ustawy z 2001 sprawiłoby, że ta ustawa stałaby się dwa razy obszerniejsza niż pierwotnie, a wiele istniejących przepisów trzeba by zmieniać. Dlatego zaproponowano uchwalenie nowej ustawy<ref>{{Cytuj stronę |url = http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3364.htm|tytuł = Senacki projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Opis przebiegu procesu legislacyjnego |opublikowany = orka.sejm.gov.pl |data dostępu = 2018-02-11}}</ref>.
 
Uchwalono ją 12 maja 2011<ref>Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa ({{Dziennik Ustaw|20182019|38984}}), dalej jako: UoKRS.</ref>. Ustawa po raz kolejny zmieniła kompetencje Rady. Zawierała także wiele przepisów regulujących funkcjonowanie KRS, które do tej pory znajdowały się w regulaminie KRS. W regulaminie miały pozostać jedynie przepisy o sprawach mniej istotnych<ref>{{Cytuj stronę |url = http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/D6EB1233E36F5A54C1257798002BF77A/$file/3364.pdf|tytuł = Uzasadnienie do projektu ustawy o KRS |data = 2010-08-16 |opublikowany = orka.sejm.gov.pl |data dostępu = 2018-02-11}}</ref>.
 
=== Zmiany w ustawie z 2017 ===
8 grudnia Sejm uchwalił nowelizację<ref name=":2">{{Cytuj |tytuł = Głosowanie nr 164 na 53. posiedzeniu Sejmu |data dostępu = 2017-12-12 |opublikowany = sejm.gov.pl |url = http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&nrkadencji=8&nrposiedzenia=53&nrglosowania=164 |język = pl}}</ref> a [[Komisja Wenecka]] wydała opinię o tej ustawie. Według Komisji w [[państwo prawa|państwie prawa]] znacząca część lub większość członków rad sądowniczych powinna być wybrana przez sędziów, a według ustawy Sejm może wybrać kandydatów, którzy mają minimalne poparcie wśród sędziów. Wymóg wyboru większością 3/5 głosów zachęca do wyboru osób bardziej neutralnych, ale mechanizm ten jest nieefektywny, jeśli w drugiej turze głosowania partia rządząca może wybrać kandydatów zwykłą większością, co upolityczni radę. Pogłębione to będzie wskutek wspólnej dla wszystkich członków kadencji. W Europie powszechne są kadencje niesynchroniczne, kiedy pracują razem członkowie wybrani przez parlamenty różnych kadencji. Zwiększa to szansę, że członkowie będą posiadali różne poglądy polityczne, co zwiększa niezależność. Natomiast wybór wszystkich członków może prowadzić do jednolitej politycznie Rady. Według Komisji Weneckiej ustawa ta razem z innymi reformami osłabia niezależność wymiaru sprawiedliwości<ref>{{Cytuj stronę |url = http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2017)031-e# |tytuł = CDL-AD(2017)031-ePoland – Opinion on the Draft Act amending the Act on the National Council of the Judiciary; on the Draft Act amending the Act on the Supreme Court, proposed by the President of Poland, and on the Act on the Organisation of Ordinary Courts, adopted by the Commission at its 113th Plenary Session (Venice, 8-9 December 2017) |autor = [[Komisja Wenecka]] |data dostępu = 2018-03-01}} strona 6-8.</ref>.
 
Ustawa weszła w życie 17 stycznia 2018 z wyjątkiem kilku przepisów, które weszły w życie 3 stycznia<ref name=":1">{{Dziennik Ustaw|2018|3}}, {{Dziennik Ustaw|20182019|38984}} tekst jednolity.</ref>. Na jej podstawie w lutym 2018 – pomimo wezwań do bojkotu wyborów głoszonych przez dotychczasowy skład Rady i organizacje reprezentujące sędziów – zgłoszono kandydatów, co spotkało się z krytyką. Krytycy argumentowali, że na 10 000 sędziów zgłoszono jedynie 18 kandydatur, głównie ludzi związanych z ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym [[Zbigniew Ziobro|Zbigniewem Ziobrą]]. Negatywnie oceniono również nieujawnienie informacji dotyczących sędziów zgłaszających kandydatów<ref>{{Cytuj pismo |nazwisko = Siedlecka |imię = Ewa |tytuł = Sędziowie nie poszli na polityczną kolaborację |czasopismo = Polityka |wolumin = 7 (3148) |strony = 7 |data = 2018}}</ref>. 29 sierpnia 2018 [[Wojewódzki sąd administracyjny|Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie]] uchylił decyzję szefa Kancelarii Sejmu utajniającą listy poparcia dla kandydatów do Rady<ref>{{Cytuj stronę | autor = Michał Wilgocki | tytuł = Sąd: Listy poparcia dla kandydatów do KRS powinny być jawne |data dostępu = 2018-08-29 |opublikowany = wyborcza.pl |url = http://wyborcza.pl/7,75398,23839934,sad-listy-poparcia-dla-kandydatow-do-krs-powinny-byc-jawne.html}}</ref>.
 
Ze względu na udział Krajowej Rady Sądownictwa w procesie nominacyjnym sędziów Sądu Najwyższego, sprawy Rady stały się elementem trwającego w Polsce od 2017 [[kryzys wokół Sądu Najwyższego w Polsce|kryzysu wokół Sądu Najwyższego]]<ref>{{Cytuj stronę | url = http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-07-30/zgloszono-148-kandydatur-na-sedziow-sadu-najwyzszego-najwiecej-do-izby-dyscyplinarnej/ | tytuł = Zgłosiło się 148 kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. KRS utajniła ich nazwiska | opublikowany = polsatnews.pl | data = 30 lipca 2018 | data dostępu = 2018-07-31}}</ref>. W opinii wielu przedstawicieli środowisk sędziowskich i innych prawniczych, KRS ukonstytuowana w kwietniu 2018 ze względu na wyłonienie jej niezgodnie z konstytucją nie ma znamion organu konstytucyjnego<ref>{{Cytuj stronę | url = https://www.newsweek.pl/polska/polityka/wybory-sedziow-krajowej-rady-sadownictwa-niezgodne-z-konstytucja/11l6et9 | tytuł = Nieoczekiwany problem z kandydatami do KRS. Tego PiS chyba nie przewidziało | opublikowany = newsweek.pl | data = 28 lutego 2018 | data dostępu = 2018-11-22}}</ref><ref>{{Cytuj stronę | url = https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1747248,1,w-nowej-krs-prawo-znow-ustapilo-przed-sila.read | autor = Ewa Siedlecka | tytuł = W nowej KRS prawo znów ustąpiło przed siłą | opublikowany = polityka.pl | data = 27 kwietnia 2018 | data dostępu = 2018-11-23}}</ref><ref>{{Cytuj stronę | url = http://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/6886 | tytuł = Organ określany jako KRS opiniuje sędziów według klucza lojalności wobec władz – 4 uchwały sędziów krakowskich | opublikowany = monitorkonstytucyjny.eu | data = 19 listopada 2018 | data dostępu = 2018-11-22}}</ref><ref>{{Cytuj stronę | url = https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/iustitia-podwaza-legalnosc-krajowej-rady-sadownictwa,32614.html | tytuł = Iustitia podważa legalność Krajowej Rady Sądownictwa | opublikowany = | data = 15 lipca 2018 | data dostępu = 2018-11-22}}</ref>.