Świadectwo tymczasowe: Różnice pomiędzy wersjami

Usunięte 26 bajtów ,  1 rok temu
Zmiany w zw. z art. 11 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2255 z późn. zm.).
(Zmiany w zw. z art. 11 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2255 z późn. zm.).)
Do świadectw tymczasowych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące dokumentu akcji, czyli:
* art. 328: ''"Akcja powinna być sporządzona na piśmie (wyjątkiem są akcje [[Spółka publiczna|spółek publicznych]]<ref>Spółka publiczna to spółka, której akcje zostały dopuszczone do obrotu giełdowego.</ref>, które mają postać zdematerializowaną) i zawierać następujące dane:''
** ''firmę, siedzibę i adres spółki,''
** ''oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru,''
** ''datę zarejestrowania [[Spółka|spółki]] i wystawienia akcji,''
** ''ograniczenia co do rozporządzania akcją,''
** ''postanowienia [[statut]]u o związanych z akcją obowiązkach wobec spółki,''
** ''podpis [[zarząd]]u i [[pieczęć]] spółki; [[podpis]] może być mechanicznie odtwarzany.''
''Treść dokumentu akcji może zostać również poszerzona o dodatkowe dane przez postanowienia statutu. Akcja jest nieważna gdy brakuje w niej takich elementów jak: oznaczenie [[emitent]]a, [[sąd]]u i numeru w [[Krajowy Rejestr Sądowy|Krajowym Rejestrze Sądowym]], pod którym wpisana jest spółka, oznaczenie wartości nominalnej akcji, seria, numer, rodzaj akcji i przypisane uprawnienia szczególne, podpis zarządu i pieczęć spółki";''
* ''art. 339: "Przeniesienie akcji imiennej lub świadectwa tymczasowego następuje przez pisemne oświadczenie albo na samym dokumencie akcji, albo na świadectwie tymczasowym, albo w osobnym dokumencie oraz wymaga przeniesienia posiadania akcji lub świadectwa tymczasowego";''