Marcin Białas (pedagog): Różnice pomiędzy wersjami

uzupełnienie publikacji
(uzupełnienie danych dotyczących dorobku i zainteresowań badawczych)
(uzupełnienie publikacji)
 
=== Działalność naukowa ===
Jest autorem czterech pozycji monograficznych, podejmujących problematykę osób niepełnosprawnych<ref>{{Cytuj|autor=Marcin Białas|tytuł=Głusi – Język – Metafora. Rozumienie metaforycznego znaczenia wyrażeń językowych przez uczniów niesłyszących. Piotrków Trybunalski:&nbsp;Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie|data=2007}}</ref>, niedostosowanych społecznie i wykluczonych<ref>{{Cytuj|autor=Marcin Białas|tytuł=Cексуальное насилие в отношении детей жертвы и виновники. Издельство: Российский Государственный Педагогический Университет им. А.И. Герцена, St. Petersburg, Russia.|data=2009}}</ref>. Podręcznika metodycznego przeznaczonego dla dzieci głęboko niesłyszących opracowanego według autorskiej metody ''Szybkiego wzbogacania kompetencji językowo-pojęciowych''<ref>{{Cytuj|autor=Marcin Białas|tytuł=Materiały metodyczne do katechezy dzieci niesłyszących – przygotowanie do I Komunii Świętej. Metoda Szybkiego Wzbogacania Kompetencji Językowo-Kulturowej i Pojęciowej w nauczaniu religii dzieci niesłyszących|data=2007}}</ref>. Publikacji dotyczącej antropologiczno-teologicznych uwarunkowań procesu wychowania<ref>{{Cytuj|autor=Marcin Białas|tytuł=Teologiczno-antropologiczne podstawy wychowania chrześcijańskiego w aspektach szczęścia i cierpienia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I|data=2012}}</ref>. Redaktorem pięciu opracowań wieloautorskich<ref>{{Cytuj|autor=Marcin Białas, Dorota Ruszkiewicz|tytuł=Oblicza miłości w pedagogice. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.&nbsp; Białas M., (2011): Specjalne potrzeby niepełnosprawnych. Special Needs of the disabled people. Kraków. Wyd. Arson. Białas M., (2015): Świat dziecka zagubionego w społeczeństwie. Poznan: Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I. Białas M., (2016): Prorozwojowy project edukacji. Wyd. CDV.|data=2007}}</ref> Białas M., (2019): Poprawa jakości życia – spektrum terapii. Gdańsk: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, a także wielu artykułów naukowych polskich i zagranicznych. Organizatorem konferencji naukowych i sympozjów poświęconych głównie problemom osób niepełnosprawnych. Instruktorem i transliteratorem metody fonogestów (''Cued Speech'') umożliwiającej komunikowanie się z osobami niesłyszącymi. W latach 2001/2005 był kierownikiem projektu badawczego finansowany ze środków Komitetu Badan Naukowych o numerze 1&nbsp; H01F&nbsp;094&nbsp; 28. Pod jego kierunkiem ponad trzystu studentów napisało prace magisterskie.&nbsp;Aktualnie zatrudniony na akademii wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Pełni Funkcje kierownika Zakładu Terapii Zajęciowej. Jego profil naukowy oscyluje wokół zagadnień dotyczących pracy terapeutycznej dedykowanej osobom niepełnosprawnym, terapii rodziców dzieci z niepełnosprawnościami narażonych na odczuwanie permanentnego stresu.
 
== Nagrody i wyróżnienia ==
Anonimowy użytkownik