Świadectwo tymczasowe: Różnice pomiędzy wersjami

(Zmiany w zw. z art. 11 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2255 z późn. zm.).)
{{Przypisy}}
== Bibliografia ==
* ''Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.'' ({{Dziennik Ustaw|20172019|1577505}})
* ''Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi'' ({{Dziennik Ustaw|2018|2286}})
* ''Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych'' ({{Dziennik Ustaw|2018|512}})