Urząd pracy: Różnice pomiędzy wersjami

Rozmiar się nie zmienił ,  1 rok temu
* ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ({{Dziennik Ustaw|2018|1265}}),
* ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ({{Dziennik Ustaw|2017|2077}}),
* ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ({{Dziennik Ustaw|20182019|995511}}),
* ustawa z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ({{Dziennik Ustaw|rok=1998|numer=133|pozycja=872}}, z późn. zm.),
* rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie dostosowania organizacji i obszaru działania wojewódzkich i rejonowych urzędów pracy do organizacji administracji publicznej ({{Dziennik Ustaw|rok=1998|numer=166|pozycja=1247}}).