Otwórz menu główne

Zmiany

m
dr.red.
 
=== Starania o odrodzenie akademickości (1780-1861) ===
Poznaniacy protestowali przeciwko działaniom KEN pozbawiającym miasto oprócz Akademii, także Kolegium Jezuickiego. W miejsce zamkniętych ośrodków otwarto sześcioklasową Szkołę Wydziałową podlegającą krakowskiej Szkole Głównej Koronnej. Mieszkańcy  Poznania domagali się utworzenia trzeciej w kraju Szkoły Głównej (oprócz krakowskiej jednostki Szkoła Główna działała także w Wilnie).W wyniku buntu poznaniaków otwarto tzw. szkołę narodową, czyli wojewódzką.
 
Okres zaborów nie sprzyjał zabiegom o powrót akademickości do Poznania. Ponieważ zaborca pruski potrzebował dobrze wykształconych urzędników, postawiono na rozwój uniwersytetów w Królewcu i Frankfurcie nad Odrą. W ten sposób narzucano Polakom kulturę niemiecką oraz sprzyjano asymilacji społeczeństwa. Składane przez deputowanych polskich petycje w sprawie utworzenia uniwersytetu były odrzucane na sejmach krajowych: w 1827 roku wniosek złożył Hieronim Zakrzewski z powiatu śremskiego, w 1843 roku ziemianin Wojciech Lipski. W 1851 roku August Cieszkowski podjął starania w sejmie pruskim w Berlinie – nadal bezskutecznie. Hrabia wniosek ponowił kilkukrotnie, po raz ostatni w 1861 roku – za każdym razem otrzymując decyzję odmowną z różnych przyczyn, od stałej  niechęci rządu pruskiego począwszy, a kończąc na braku zrozumienia u innych posłów konieczności walki o polska edukację.
 
Jako kompromis, w odpowiedzi na konieczność kształcenia w ośrodkach niemieckich oraz brak możliwości utworzenia uniwersytetu w Poznaniu, powstał pomysł utworzenia tzw. uniwersytetu krajowego o charakterze niemiecko-polskim. Pomimo entuzjazmu jaki wzbudzał, projekt, finalnie zakończył się fiaskiem. Tym samym upadły starania o odrodzenie akademickości w Poznaniu w okresie zaborów.
 
=== Akademia Królewska (1903–1918) ===
Uniwersytet sięgnął do tradycji z XIX wieku i organizował Powszechne Wykłady Uniwersyteckie. Służyły one promowaniu uczelni i nauki. Inicjatorem akcji był [[Józef Kostrzewski]]. W Poznaniu i okolicach prowadzono otwarte wykłady przez uniwersyteckich profesorów oraz specjalistów reprezentujących poszczególne dziedziny nauki.
 
7 maja 1919 roku Wszechnica Piastowska rozpoczęła działalnościdziałalność, a w czerwcu 1919 roku dokonano wyboru pierwszego senatu uniwersyteckiego. Pierwszym rektorem został „ojciec-założyciel” prof. [[Heliodor Święcicki]], który do sprawowania tej funkcji został wybrany aż sześciokrotnie. 10 kwietnia 1920 roku zmieniono nazwę Wszechnicy na Uniwersytet Poznański.
 
Uniwersytet był jednym z sześciu działających w kraju w [[II Rzeczpospolita|Drugiej Rzeczypospolitej]]. Od początku był ośrodkiem polskiej myśli zachodniej oraz badań niemcoznawczych. Poza prężnie działającą kadrą naukową, sam Uniwersytet przeszedł zmiany strukturalne: w 1921 roku Wydział Prawa i Nauk Ekonomiczno – Politycznych zmieniono na Wydział Prawno – Ekonomiczny, 6 sierpnia 1919 roku utworzono Wydział Rolniczo – Leśny, a 25 kwietnia 1920 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Wydziału Lekarskiego<ref>{{Cytuj |autor = prof. Grzegorz Łukomski |tytuł = Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pięć wieków tradycji. |data = |data dostępu = 2018-12-19 |opublikowany = amu.edu.pl |url = https://amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0015/50523/Uniwersytet-im.-Adama-Mickiewicza-w-Poznaniu-Piec-wiekow-tradycji.pdf}}</ref>. W listopadzie 1925 roku przemianę przeszedł Wydział Filozoficzny – został przekształcony w Wydział Matematyczno – Przyrodniczy oraz Wydział Humanistyczny. Wydział Lekarski pozostawiono w formie niezmienionej.
Uniwersytet Poznański wznowił działalność  w kwietniu 1945 roku. Nowe władze podjęły decyzję o dezintegracji Uniwersytetu poprzez zmiany w strukturze organizacyjnej:
 
* w Istyczniu 1950 roku powstała Akademia Medyczna utworzona z Wydziału Lekarskiego, Studium Stomatologicznego oraz Wydziału Farmaceutycznego, a Studium Wychowania Fizycznego przekształcono w Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego,
 
* w Istyczniu 1952 roku powstała Wyższa Szkoła Rolnicza z Wydziału Rolniczego, Studium Ogrodniczego oraz Wydziału Leśnego.
 
Poza zmianami organizacyjnymi, nastąpiły również zmiany strukturalne:
 
* wwe IXwrześniu 1951 roku wydział Matematyczno – Przyrodniczy przekształcono w Wydział Biologii i Nauk o Ziemi oraz Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii,
* z Wydziału Humanistycznego również w 1951 roku wyodrębniono Wydział Filologiczny, a w 1952 roku Wydział Filozoficzno – Historyczny, który
* w 1976 roku przekształcono w [[Wydział Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu|Wydziały Historyczny]] i [[Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu|Nauk Społecznych]],
W 1992 roku jako kontynuację procesu umiędzynarodowienia UAM rozpoczął współpracę z [[Europejski Uniwersytet Viadrina|Europejskim Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie nad Odrą]], której efektem jest utworzenie [[Collegium Polonicum w Słubicach]]. Uniwersytet podpisał umowy o współpracy m.in. z [[:en:Amirkabir University of Technology|Amirkabir University of Technology]] w Teheranie, [[:en:University of Kiel|Uniwersytetem im. Christiana Alberta w Kilonii]] czy University of Law and Political Science of Bamako. Od 2012 roku UAM jest także członkiem EUPRIO<ref>{{Cytuj |tytuł = Euprio subscription, Communicators network higher education |data dostępu = 2018-12-19 |opublikowany = EUPRIO |url = https://www.euprio.eu/membership/member-institutions/ |język = en-US}}</ref>, Stowarzyszenia Pracowników Public Relations i Komunikacji Uniwersytetów Europejskich. W 2016 roku [[Komisja Europejska]] przyznała Uniwersytetowi wyróżnienie "HR Excellence in Research"<ref>{{Cytuj |autor = Administrator strony UAM |tytuł = HR Excellence in Research – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu |data dostępu = 2018-12-19 |opublikowany = amu.edu.pl |url = https://amu.edu.pl/uniwersytet/o-uam/hr-excellence-in-research |język = pl}}</ref> w ramach strategii ''Human Resources Strategy for Researchers'', która skupia się na podnoszeniu atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery naukowców w krajach [[Unia Europejska|Unii Europejskiej]].
 
W wolnej Polsce kontynuowano przemiany strukturalne uczelni i tak:
 
* w 1993 roku utworzono [[Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu|Wydział Matematyki i Informatyki]] oraz [[Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu|Wydział Fizyki]], w miejsce Wydziału Matematyki i Fizyki, [[Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu|Wydział Studiów Edukacyjnych]] w wyniku przekształcenia Instytutu Pedagogiki, istniejącego w ramach [[Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu|Wydziału Nauk Społecznych]],
* w 1998 roku powstał [[Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu|Wydział Teologiczny]],
* w 2002 utworzono [[Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu|Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu]] w wyniku przekształcenia tamtejszego Instytutu Pedagogiczno-Artystycznego,
* w 2008 utworzono [[Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu|Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa]] w wyniku przekształcenia Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, istniejącego w ramach [[Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu|Wydziału Nauk Społecznych]],
* w 2012 utworzono Wydział Anglistyki w wyniku przekształcenia Instytutu Filologii Angielskiej, istniejącego w ramach [[Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu|Wydziału Neofilologii]].
 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest otwarty na wymianę akademicką, współpracę międzyuczelnianą oraz upowszechnianie nauki. UAM oferuje swoim studentom możliwość wymiany akademickiej w ramach projektu MOST<ref>{{Cytuj |tytuł = STRONA GŁÓWNA |data dostępu = 2018-12-19 |opublikowany = most.amu.edu.pl |url = http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna}}</ref> oraz Erasmus+<ref>{{Cytuj |tytuł = Erasmus+ – Strona główna |data dostępu = 2018-12-19 |opublikowany = erasmus.amu.edu.pl |url = https://erasmus.amu.edu.pl/}}</ref> – w ramach tego drugiego z wymiany korzystać może także kadra naukowa i administracyjna. A mieszkańcom Poznania, jako „Uniwersytet Zaangażowany”<ref>{{Cytuj |autor = Administrator strony UAM |tytuł = Relacje z otoczeniem – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu |data dostępu = 2018-12-19 |opublikowany = amu.edu.pl |url = https://amu.edu.pl/wspolpraca/relacje-z-otoczeniem |język = pl}}</ref> oferuje szeroki wachlarz zajęć w ramach Uniwersytetu Kolorowego<ref>{{Cytuj |tytuł = Kolorowy Uniwersytet |data dostępu = 2018-12-19 |opublikowany = kolorowyuniwersytet.amu.edu.pl |url = http://kolorowyuniwersytet.amu.edu.pl/}}</ref>, którego adresatami są dzieci, oraz Uniwersytetu Otwartego<ref>{{Cytuj |autor = Rafał Piechocki (PrometSoft) |tytuł = Aktualności Uniwersytetu Otwartego UAM – Uniwersytet Otwarty UAM |data dostępu = 2018-12-19 |opublikowany = uo.amu.edu.pl |url = https://uo.amu.edu.pl/aktualnosci |język = pl}}</ref>.
Dla wzmocnienia aspektu praktycznego kształcenia, komercjalizacji badań oraz wspierania przedsiębiorczości akademickiej uczelnia współrealizuje projekt Wielkopolskiej Platformy Innowacyjnej, powołała Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Radę Gospodarczą przy Rektorze UAM.
 
Rok akademicki 2018/2019 jest rokiem jubileuszowym – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu świętuje stulecie istnienia Uniwersytetu Poznańskiego, a także w wymiarze symbolicznym pięć  wieków tradycji akademickiej.
 
== Kształcenie ==
21 096

edycji