Polska Agencja Kosmiczna: Różnice pomiędzy wersjami

Dodane 834 bajty ,  9 miesięcy temu
brak opisu edycji
(dr)
|data utworzenia =
|organizacja =
|dyrektor = dr [[GrzegorzMichał BronaSzaniawski]]<ref name="bronadyrszaniawskidyr">{{Cytuj stronę | url = https://polsa.gov.pl/wydarzenia/13-ostatnie/3681006-grzegorzmichal-bronaszaniawski-prezesemp-polskiejo-agencjiprezesa-kosmicznejpak | tytuł = GrzegorzMichał BronaSzaniawski prezesem Polskiej Agencjip.o. KosmicznejPrezesa PAK| opublikowany = polsa.gov.pl | język = pl | data dostępu = 20182019-0304-2208}}</ref>
|budżet = 10 mln zł (2015){{r|pap_szef}}
|kod mapy = Trójmiasto
|współrzędne = 54°21′16″N 18°35′31″E
|commons = Category: Polish Space Agency
|www = https://www.polsa.gov.pl/
}}
Najważniejsze działania Polskiej Agencji Kosmicznej:
 
'''Opracowanie Krajowego Programu Kosmicznego'''
 
Celem przygotowania i wdrożenia Krajowego Programu Kosmicznego jest budowa w Polsce kompetencji umożliwiających zabezpieczenie potrzeb kraju w zakresie technologii satelitarnych oraz rozwój potencjału podmiotów tworzących narodowy sektor kosmiczny i ich konkurencyjności na rynku międzynarodowym.
 
'''Wspieranie podmiotów krajowego sektora kosmicznego'''
 
PAK zrealizowała dotychczas 3 programy bezpłatnych konsultacji eksperckich dla polskich przedsiębiorców. Agencja organizuje też wiele wydarzeń służących ułatwianiu polskim podmiotom pozyskiwania zagranicznych partnerów do wspólnych przedsięwzięć (wyjazdy studyjne, dni współpracy bilateralnej, polskie stoiska na imprezach branżowych etc.).
 
'''Członkostwo Polski w europejskim Konsorcjum SST'''
• Przygotowanie wniosku aplikacyjnego do Komisji Europejskiej dotyczącego dołączenia Polski do europejskiego Konsorcjum SST
 
Konsorcjum SST (''Space Surveillance and Tracking'' - Obserwacja i Śledzenie Obiektów Kosmicznych) realizuje jedną z kluczowych inicjatyw Unii Europejskiej związanych z kosmosem. Udział w konsorcjum umożliwi Polsce wzmocnienie krajowych zdolności związanych z obserwacją i budowaniem świadomości sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej i może przyspieszyć rozwój kompetencji krajowego sektora kosmicznego.
 
'''Szkolenia z zakresu wykorzystania danych satelitarnych przez administrację publiczną'''
 
PAK realizujeprowadzi prace związane z opracowaniem programu edukacyjno-szkoleniowego na potrzeby administracji publicznej w zakresie wykorzystywania zobrazowań i usług opartych na danych satelitarnych w realizacji zadań urzędów. Działania te związane są z członkostwem agencji w konsorcjum realizującym projekt Sat4Envi, którego celem jest stworzenie w kraju infrastruktury do odbioru, przechowywania, przetwarzania i dystrybucji danych satelitarnych dostępnych dla Polski w ramach m.in. programu Copernicus oraz powstałych na ich bazie produktów satelitarnych.
 
'''PAK Krajowym Punktem Kontaktowym EUMETSAT'''
• Zlecenie opracowania studiów wykonalności dużych programów kosmicznych i rozwoju technologii
 
Agencja wspiera krajowe podmioty ubiegające się o kontrakty Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych organizując warsztaty, seminaria i spotkania dwustronne z przedstawicielami EUMETSAT oraz udzielając konsultacji dotyczących programów i misji realizowanych przez tę organizację.
Agencja zleciał opracowanie studiów wykonalności Astronomicznego satelity obserwacyjnego w paśmie UV, Satelitarnego systemu zobrazowań radarowych, Architektury systemu świadomości sytuacyjnej w zakresie kosmosu oraz Przyszłościowych technik i technologii kosmicznych. Przygotowanie studiów znacznie przyspieszy prace nad realizację tych projektów, jeżeli zapadnie decyzja o ich wdrożeniu.
 
'''Członkostwo Polski w europejskim konsorcjum robotycznym Strategiczny Klaster Badawczy PERASPER'''
• Rozwijanie współpracy międzynarodowej Polski w dziedzinie kosmosu
 
Zadaniem klastra jest opracowanie mapy drogowej rozwoju technologii robotycznych w Europie oraz wspieranie Komisji Europejskiej w organizacji przetargów na rozwiązania z obszaru robotyki w ramach programu Horyzont 2020 i jego kolejnej edycji, Horyzont Europa. Członkostwo PAK w konsorcjum PERASPERA kierowanym przez ESA przyczyni się do rozwoju krajowych kompetencji w zakresie planetarnej i orbitalnej robotyki kosmicznej – obszarze należącym do specjalności krajowego sektora kosmicznego.
Działania te są realizowane w ramach kontaktów z ESA i EUMETSAT, współpracy z krajami europejskimi komplementarnej do projektów ESA, jak również dzięki umowom bilateralnym podpisanym z 6 narodowymi agencjami kosmicznymi: Francuską Agencją Kosmiczną, Włoską Agencją Kosmiczną, Ukraińską Agencją Kosmiczną, Brazylijską Agencją Kosmiczną, Chińską Narodową Agencją Kosmiczną i Meksykańską Agencją Kosmiczną.
 
'''Zlecenie opracowania studiów wykonalności dużych programów kosmicznych i rozwoju technologiitechnologi'''
• Wspieranie działań edukacyjnych dotyczących tematyki kosmicznej
 
Agencja zleciał opracowanie studiów wykonalności Astronomicznego satelity obserwacyjnego w paśmie UV, Satelitarnego systemu zobrazowań radarowych, Architektury systemu świadomości sytuacyjnej w zakresie kosmosu, Polskiej mikrorakiety nośnej oraz Przyszłościowych technik i technologii kosmicznych. Przygotowanie studiów znacznie przyspieszy prace nad realizację tych projektów, jeżeli zapadnie decyzja o ich wdrożeniu.
PAK zaangażowała się w stworzenie nowych kierunków studiów związanych z technologiami kosmicznymi i satelitarnymi, m.in. w Trójmieście, a jej przedstawiciele organizują dni informacyjne sektora kosmicznego na krajowych uczelniach. Agencja współorganizowała też Letni Kursu Prawa Kosmicznego Europejskiego Centrum Prawa Kosmicznego (ECSL) i jest sygnatariuszem oraz partnerem merytorycznym listu intencyjnego w sprawie powołania Polskiego Centrum Prawa Kosmicznego im. Manfreda Lachsa.
 
'''Rozwijanie współpracy międzynarodowej Polski w dziedzinie kosmosu'''
• Promocja krajowego sektora kosmicznego
 
Działania te są realizowane w ramach kontaktów z ESA i EUMETSAT, współpracy z krajami europejskimi komplementarnej do projektów ESA, jak również dzięki umowompodjęciu bilateralnymrozmów podpisanymna temat współpracy z NASA oraz podpisaniu listów intencyjnych lub umów z 68 narodowymi agencjami kosmicznymi: Francuską Agencją Kosmiczną, Włoską Agencją Kosmiczną, Ukraińską Agencją Kosmiczną, Brazylijską Agencją Kosmiczną, Chińską Narodową Agencją Kosmiczną, Meksykańską Agencją Kosmiczną, Izraelską Agencją Kosmiczną i MeksykańskąRumuńską Agencją Kosmiczną.
Agencja promuje potencjał i dorobek podmiotów polskiego sektora kosmicznego podczas najważniejszych imprez branżowych w kraju i zagranicą oraz obejmuje patronatem najciekawsze inicjatywy realizowane przez krajowe podmioty (kilkanaście wydarzeń branżowych i ponad 30 patronatów).
 
'''Wspieranie działań edukacyjnych dotyczących tematyki kosmicznejkosmiczne'''
 
PAK zaangażowała się w stworzenie nowych kierunków studiów związanych z technologiami kosmicznymi i satelitarnymi, m.in. w Trójmieście, a jej przedstawiciele organizują dni informacyjne sektora kosmicznego na krajowych uczelniach. Agencja współorganizowała też Letni Kursu Prawa Kosmicznego Europejskiego Centrum Prawa Kosmicznego (ECSL), iprowadzi jestprogram sygnatariuszemstażowy dla studentów oraz partneremkonkurs merytorycznymdla listuszkół intencyjnegopodstawowych wi sprawieponadpodstawowych powołania„Kosmoszkoła Polskiegoz CentrumPAK” Prawai Kosmicznegokonkurs na najlepsze studenckie prace dyplomowe z im.obszaru Manfredainżynierii Lachsakosmicznej.
 
'''Promocja krajowego sektora kosmicznego'''
 
Agencja promuje potencjał i dorobek podmiotów polskiego sektora kosmicznego podczas najważniejszych imprez branżowych w kraju i zagranicą oraz obejmuje patronatem najciekawsze inicjatywy realizowane przez krajowe podmioty (kilkanaściekilkadziesiąt wydarzeń branżowych i ponad 30 patronatów).
 
Na czele PAK stoi Prezes Agencji, który jest wspierany przez Wiceprezesa ds. Naukowych oraz Wiceprezesa ds. Obronnych. Struktura dzieli się na trzy piony. W pionie Prezesa znajdują się Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej, Departament Krajowego Programu Kosmicznego oraz Biuro Organizacyjne. W pionie Wiceprezesa do spraw Nauki znajdują się Departament Badań i Innowacji oraz Departament Edukacji. Z kolei w pionie Wiceprezesa ds. Obronnych znajdują się Departament Wojskowych Technologii Satelitarnych oraz Departament Projektów Obronnych.
 
Trójmiejskie uczelnie: [[Politechnika Gdańska]], [[Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte|Akademia Marynarki Wojennej]] oraz [[Akademia Morska w Gdyni|Akademia Morska]] utworzyły kierunki związane z przemysłem kosmicznym. Na Pomorzu działa 20 przedsiębiorstw związanych z przemysłem kosmicznym{{r|radiogdansk}}.
== {{clear|left}}Kierownictwo<ref>{{Cytuj | url=https://pak.bip.gov.pl/kierownictwo/kierownictwo-polskiej-agencji-kosmicznej.html | tytuł=Kierownictwo Polskiej Agencji Kosmicznej<!-- Tytuł wygenerowany przez bota --> | opublikowany=pak.bip.gov.pl | język=pl | data dostępu=2017-12-29}}</ref> ==
{{clear|left}}
 
* Michał Szaniawski - p.o. prezesa od kwietnia 2019 r.
== Kierownictwo<ref>{{Cytuj | url=https://pak.bip.gov.pl/kierownictwo/kierownictwo-polskiej-agencji-kosmicznej.html | tytuł=Kierownictwo Polskiej Agencji Kosmicznej<!-- Tytuł wygenerowany przez bota --> | opublikowany=pak.bip.gov.pl | język=pl | data dostępu=2017-12-29}}</ref> ==
* vacatpłk Marcin Górka p.o. wiceprezes ds. obronnych od 18 grudnia 2018 r.
* dr [[Grzegorz Brona]] – prezes od 12 marca 2018<ref>{{Cytuj | url=https://polsa.gov.pl/wydarzenia/13-ostatnie/368-grzegorz-brona-prezesem-polskiej-agencji-kosmicznej | tytuł=Grzegorz Brona prezesem Polskiej Agencji Kosmicznej<!-- Tytuł wygenerowany przez bota --> | opublikowany=polsa.gov.pl | język=pl | data dostępu=2018-04-01}}</ref>
* vacat – wiceprezes ds. obronnych
* dr hab. inż. Marek Moszyński – wiceprezes ds. nauki
 
Anonimowy użytkownik