Ustrój polityczny Serbii: Różnice pomiędzy wersjami

Usunięte 269 bajtów ,  1 rok temu
drobne redakcyjne
m (MalarzBOT: {{Ustroje polityczne Europa}} jest redirectem {{Ustroje polityczne państw Europy}})
(drobne redakcyjne)
 
== Rząd ==
Rząd Serbii (''Vlada Republike Srbije'') jest kierowana przez premiera (''Predsednik Vlade'')
który jest wybierany przez parlament i przedstawiany prezydentowi. Prezydent może kandydata zaakceptować lub odrzucić. Ministrowie są wybierani przez premiera i akceptowani przez parlament. Obecnym szefem rządu jest [[MirkoAna Cvetković]], bezpartyjny lecz popierany przez rządzącą koalicję partii socjalistycznej, partii demokratycznej, [[G17 Plus]] i demokratycznej partii socjalistycznej mimo, że to [[Serbska Partia Radykalna]] tradycyjnie wygrywa w wyborach parlamentarnych. Premiera wspiera też monarchistyczny [[Serbski Ruch OdnowyBrnabić]].
 
Rząd w Serbii sprawuje władzę wykonawczą, wydaje rozporządzenia, zarządzenia i inne decyzje w celu realizowania, delegacji zawartych w konstytucji oraz wydanych na jej podstawie ustawach. Posiada także wiele uprawnień nie odbiegających od typowych przepisywanych egzekutywie w innych demokratycznych państwach tj. formułowanie i prowadzenie polityki w zgodzie z ustalonymi zasadami, zgłasza do parlamentu projekty ustaw oraz innych aktów prawnych zgodnie z kompetencjami ministrów, koordynuje pracę ministerstw i nadzoruje ich pracę oraz rozlicza się przed Zgromadzaniem Narodowym za wprowadzone ustawy. Rząd Republiki Serbii przygotowuje projekty planów rozwoju i poszczególnych regionów, projekt budżetu republiki. Ustala wewnętrzną organizację ministerstw i innych organów centralnych państwa. Wobec przedstawicieli serbskiego rządu nie stosuje się zasady ''incompatibilitas'', zatem członek rządu Republiki Serbii będący jednoczenie deputowanym do Zgromadzenia Narodowego nie musi się więc zrzekać mandatu. Nadzoruje pracę ministrów, innych organów państwa, uchla wydanie przez nie decyzji w razie stwierdzenia ich niezgodności z konstytucją lub ustawami. Przedkłada opinie wobec projektu ustaw i innych aktów prawnych przygotowanych przez Zgromadzenie Narodowe lub innych wnioskodawców. Wykonuje inne zadania przewidziane konstytucją lub ustawami. Ciekawym ustaleniem jest również to, że mandat rządu, oprócz typowych sytuacji, wygasa także w razie uchwalenia nowej konstytucji, co nie jest stosowane we wszystkich rozwiązaniach ustrojowych.
 
== Prezydent ==
[[Prezydenci Serbii|Prezydent]] ma bardzo szerokie uprawnienia (np. całkowita kontrola nad wojskiem czy możliwość odrzucenia kandydata na premiera). Ostatnia konstytucja dodała do jego gestii również mianowanie administratorów [[Wojwodina|Wojwodiny]] i [[Kosowo|Kosowa]]. Najstarszym prawem prezydenta jest prawo weta. Może być ono odrzucone przez 2/3 głosów. Prawo łaski i nadawanie odznaczeń czy orderów dodano nieco później. W 20042017 prezydentem został wybrany [[BorisAleksandar TadićVučić]] z [[Serbska Partia Postępowa|Serbskiej Partii DemokratycznejPostępowej]].
 
== Sądownictwo ==