Otwórz menu główne

Zmiany

Dodane 2044 bajty ,  6 miesięcy temu
→‎Ważniejsze dzieła i mowy: linki zewnętrzne, źródła/przypisy
# ''Dziennik'', powst. 1787, rękopis: Biblioteka Jagiellońska, sygn. 3008
# ''Wspominki krakowskie z r. 1787'', rękopis: Biblioteka Jagiellońska, sygn. 2686
#[https://polona.pl/item/mowa-przy-pierwszem-rozdawaniu-nadgrod-dla-cnot-czynnych-i-uzytecznych-spolecznosci-ku,ODg4MjY5NjY/0/#info:metadata ''Mowa przy pierwszym rozdawaniu nagród dla cnót czynnych i użytecznych społeczności. Ku uwiecznieniu słodkiej pamiątki bytności w województwie krakowskim Stanisława Augusta, króla dobrego. Podług projektu JW. JP. Feliksa Oraczewskiego... na Związek Filantropów, czyli Przyjaciół Ludzkości... dnia 30 grudnia roku 1787 miana'',] Kraków (1788)
# ''Na imieniny Jaśnie Wielmożnego Imci Pana Feliksa z Przybysławic Oraczewskiego... d. 14 stycznia r. 1788'', Kraków (1788); autograf: Biblioteka Czartoryskich, sygn. 2742 (pt. ''Zadźwięk na imieniny...'')
#[https://polona.pl/item/dyssertacya-o-kunszcie-pisania-u-starozytnych-na-posiedzeniu-publicznem-szkoly-glowney,Njc5ODIwMjU/0/#info:metadata ''Dysertacja o kunszcie pisania u starożytnych, na posiedzeniu publicznym Szkoły Głównej Koronnej z okoliczności imienin J. O. Xcia Imci Michała Jerzego Ciołek Poniatowskiego, arcybiskupa gnieźnieńskiego... dnia 6 października roku 1788 w Sali Jagiellońskiej... czytana'',] Kraków (1788)
# ''[https://polona.pl/item/mowa-przy-trzeciem-rozdawaniu-nadgrod-dla-cnot-czynnych-i-uzytecznych-spolecznosci-ku,ODg4MzEwOTQ/0/#info:metadata Mowa przy trzecim rozdawaniu nadgród dla cnót czynnych i użytecznych społeczności. Ku uwiecznieniu słodkiej pamiątki bytności w województwie krakowskim dobrego króla Stanisława Augusta. Podług projektu JW. JP. Feliksa z Przybysławic Oraczewskiego... na Związek Filantropów, czyli Przyjaciół Ludzkości... na amfiteatrze Szkół Nowodworskich dnia 21 czerwca 1789 miana]'', Kraków 1789
# ''Heautoumastix, czyli bicz na siebie samego. Nro 1'', Kraków 1789; fragmenty przedr. Z. Florczak, L. Pszczołowska w: ''Ludzie Oświecenia o języku i stylu'' t. 1, Warszawa 1958; odpowiedź na przypisywany F. K. Dmochowskiemu i F. Siarczyńskiemu: ''Zakus nad zaciekami Wszechnicy Krakowskiej...'', Warszawa (1789)
# ''Wieki uczone starożytnych Greków i Rzymian w celniejszych zabytkach ich pism w całości lub w ułamkach potomnym wiekom dochowanych tudzież w sławie straconych, uważane przez...'', Kraków 1789; wyd. następne Kraków 1809<ref>{{Cytuj |autor = Jacek Przybylski |tytuł = Wieki uczone starożytnych Greków i Rzymian..., wyd. 1809. |data = |data dostępu = 2019-05-25 |opublikowany = polona.pl |typ nośnika = wersja elektroniczna publikacji |url = https://polona.pl/item/wieki-uczone-starozytnych-grekow-i-rzymian-w-celniejszych-zabytkach-ich-pism-w-czlosci,ODA5ODY4MTY/1/#info:metadata}}</ref>
# ''Ortografia języka greckiego'', Kraków 1791
# ''Oda na bytność JO Xcia Feliksa Turskiego, biskupa krakowskiego... w Bibliotece Szkoły Głównej Koronnej, 7 czerwca 1791'', (Kraków) 1791
# ''Do W. J. X. Antoniego Popławskiego w dzień imienin 13 czerwca 1798'', brak miejsca wydania; u Estreichera XXV (1913) 360 błąd drukarski w podanej w tyt. dacie r.: ''1793'')
# ''Do Im. Pana Jana Maja w dzień imienin, dnia 24 czerwca 1799 od drukarzy'', (Kraków 1799)
# ''[https://polona.pl/item/carmen-saliare-in-perjucundum-introitum-suae-excellentiae-illustrissimi-ac-reverendissimi,ODA5ODY4Mjc/4/#info:metadata Carmen saliare in perjucundum introitum Suae Excellentiae...], Kraków 1805''
# ... D. Andreae Rawa Gawroński... ad ecclesiam cathedralem in Vavello...'', Kraków 1805
# ''Oda łacińska imieniem Krakowa do J. P. Prezydenta... przy jego z Krakowa wyjeździe drukowana'', (Kraków) 1808 (lub może 1808?); druk nienotowany u Estreichera, inform. J. Cybertowicz na podstawie notatki bibliograficznej Przybylskiego (nazwiska adresata nie zdołano odczytać)
# ''[https://polona.pl/item/do-jasnie-oswieconego-xiazecia-jozefa-poniatowskiego-ministra-woyny-xiestwa,NjY0ODc0ODk/0/#info:metadata Do Jaśnie Oświeconego Książęcia Józefa Poniatowskiego... z hołdem uszanowania i wdzięczności, przy ofiarowaniu starodawnej chorągwi miejskiej w doroczna oktawę koronacji cesarza Napoleona Wielkiego – miasto Kraków]'', Kraków 1809 (2 wydania); brak miejsca i roku wydania
# ''Do Jaśnie Wielmożnego... Andrzeja Horodyskiego, referendarza cywilno-wojskowego w dzień imienin'', Kraków 1809; druk anonimowy, nienotowany u Estreicher pod hasłem: ''Przybylski''. Autorstwo rozwiązuje Cybertowicz
# ''Ku czci Najjaśniejszego Fryderyka Augusta, z Bożej łaski króla saskiego, książęcia warszawskiego... w miesiącu maju roku 1810 w Krakowie po ojcowsku obecnego, pieśń Muz Jagiellońskich przez... w trzech językach ułożona'', Kraków 1810 (w języku polskim, greckimi i łacinie)
# ''Epigrammata łacińskie do Hugona Kołłątaja w Krakowie w dzień imienin'', "Gazeta Krakowska" 1810 i osobno (Kraków) 1810; druk nienotowany u Estreichera, inform. Cybertowicz
# ''Pieśń wdzięcznej siostry Józefy w imieniu dobroczynnego brata Ignacego Tarchalskiego... dnia 31 lipca 1811 roku'', Kraków (1811); druk anonimowy, autorstwo ustalił Cybertowicz
#[https://polona.pl/item/bukiet-na-slub-jegomosci-pana-jakoba-ignacego-grynfelta-z-jeymosc-panna-julianna,OTI4OTY0OTE/2/#info:metadata ''Bukiet na ślub Jeg. Pana Jana Ignacego Grynfelta z Jejm. Panną Julianną Paszkowską, dnia 15 kwietnia 1812 roku od życzliwych...'',] Kraków 1812; podpisany: ''J. T.''
# ''Powinszowanie imienin Stanisławowi Kostce Zarzeckiemu, prezydentowi krakowskiemu, imieniem przyjaciół drukowane'', (Kraków) 1812; druk nienotowany u Estreichera, inform. Cybertowicz
# ''Nowożeńcom Władysławowi i Mariannie, rodzicom ich Janowi Sołtykowi, Ignacemu i Teresie z Jabłonowskich Trzebińskim, stryjowi Michałowi Sołtykowi przychylności dowód'', Kraków 1813
# ''Wojciechowi Mączeńskiemu, powtarzającemu ślub... z Marianną z Dzianottych w 50 roku... małżeństwa, w Krakowie d. 15 lipca 1813 r. wnuki'', (Kraków 1813); druk anonimowy, autorstwo ustalił Cybertowicz
# Prospekt i prenumerata na dzieło pt. [https://polona.pl/item/pamiatka-dziejow-bochatyrskich-z-wieku-graysko-troskiego-w-spiewach-homera-i-kwinta,ODA5ODY4NjQ/4/#info:metadata ''Pamiątka dziejów bohatyrskich z wieku Grajskotroskiego, w śpiewach Homera i Kwinta Kalabra, słowiańskim narodom dochowana... Tomów 6 w Krakowie 1814 i 1815'',] Kraków 1813; porównaj poz. 47
# ''Wielmożnemu... Klemensowi Korowickiemu... wiązanie w dzień imienin od gminy dóbr Rudawy w Krakowskiem pod Krzeszowicami'', (Kraków) 1814; wiersz pisany w imieniu A. Machnickiego, wójta gminy Rudawy
# ''Podziękowanie publiczności miasta Krakowa od artystów dramatycznych po ukończeniu kursu zimowego, dnia 1 maja 1814 r.'', Kraków (1814)
# ''Za pomyślność... Aleksandra I... z Petersburga do Wiednia na kongres mocarzów europejskich przez Kraków jadącego. Psalm dwunastu pokoleń Izraela w synagodze Kazimierskiej przy Krakowie, 7 Septemwra/19 września roku... 1814... śpiewany'', Kraków (1814); przekł. niemiecki (1814)
# ''Die genethliaco benedicti herois Alexandri I, pii, felicis, augusti, omnium Rossiarum imperatoris, Poloniarum regis... 10-mo calend. Januar. 1816'', brak miejsca wydania (1816)
# ''Klucz staroświatniczy do sześciudziesiąt dwu śpiewów Homera i Kwinta w rubrykach całego abecadła. Wyjaśnienia...'' [https://polona.pl/item/klucz-staroswiatniczy-do-szesciudziesiat-dwu-spiewow-homera-i-kwinta-w-rubrykach-calego,OTI4OTY0ODc/12/#info:metadata cz. 1], [https://polona.pl/item/klucz-staroswiatniczy-do-szesciudziesiat-dwu-spiewow-homera-i-kwinta-w-rubrykach-calego,OTI4OTY0ODU/12/#info:metadata cz. 2], Kraków 1816 "Pamiątka dziejów bohatyrskich z wieku Grajskotroskiego, w śpiewach Homera i Kwinta" t. 6-7; fragm. ''Język polski'' przedr. H. Galle, "Sto lat myśli polskiej" t. 2 (1907); rękopis: Biblioteka Jagiellońska, sygn. 147, t. 5; tu także Przekłady poz. 10, 28, 32-33
# ''Przy głośnym dziewosłębie J. W. Hrabi Wilhelma na Zelance Zeleńskiego, dziedzica Brzezia i wielu dóbr dwukrajowych, z W. J. Panną Szambelanówną Marianną z Kępińskich, dnia 16 czerwca 1816, powinszowanie dostojnemu państwu młodym od Teofila Henninga, pełnomocnego administratora dóbr hrabiowskich'', brak miejsca wydania (1816)
#[https://polona.pl/item/szanownemu-mezowi-szczepanowi-holowczycowi-prymiceryjuszowi-katedry-krakowskiey,OTI4OTY0ODM/2/#info:metadata ''Imci Panu Ambrożemu Grabowskiemu w dzień imienin 7 grudnia 1816 życzenia od drukarzy'', (Kraków) 1816; wiersz podpisany krypt.: ''J. P.'' i ''L. S.'']
#[https://polona.pl/item/szanownemu-mezowi-szczepanowi-holowczycowi-prymiceryjuszowi-katedry-krakowskiey,OTI4OTY0ODM/2/#info:metadata ''Szanownemu Mężowi Szczepanowi Hołowczycowi... w imieniny 26 grudnia 1816 powinszowanie od...'',] brak miejsca wydania (1816)
# ''NaN[https://polona.pl/item/na-zaslubiny-szanowney-pary-wladyslawa-soltyka-z-emilija-jozefa-dunin-wasowicza,OTI4OTY0ODQ/2/#info:metadata a zaślubiny Szanownej Pary: Władysława Sołtyka... z Emilią, Józefa Dunin Wąsowicza i Julii z O-Donellów... córą jedynaczką. Dnia 17 sierpnia 1817... uroczyście pobłogosławione. Wiersz upominkowy...]'', brak miejsca wydania (1817)
# ''Do J. W. Mateusza Dubieckiego'', Kraków 1817; wiersz pisany w imieniu Ciesielskiego i Rogowskiego (drukarzy)
# ''Dnia 26 grudnia 1817 Wielebnemu Prymiceriuszowi Katedry Krakowskiej Szczepanowi Hołowczycowi z powinszowaniem od...'', brak miejsca wydania (1817)