Oganeson: Różnice pomiędzy wersjami

Dodane 18 bajtów ,  1 rok temu
m
drobne redakcyjne
(plus istotna informacja (żeby nie było, że GW tylko „oganessjan” wymyśliła))
m (drobne redakcyjne)
| 250px | right
}}
Zgodnie z zasadą okresowości oganeson powinien być nieco bardziej reaktywny od radonu, jednak obliczenia teoretyczne wykazały, że może on być nawet znacznie bardziej reaktywny{{r|Kaldor}}. Poza znacznie większą do radonu reaktywnością oganeson może być nawet bardziej reaktywny od flerowu czy koperniku{{r|Nash2005}}. Przyczyną znacznie zwiększonej reaktywności tego pierwiastka względem radonu jest destabilizacja energetyczna i zwiększenie rozmiarów ostatniej zapełnionej [[podpowłoka|podpowłoki]] 7p. Precyzyjniej, poprzez m.in.między innymi [[sprzężenie spinowo-orbitalne]] (SO) pomiędzymiędzy elektronami 7p ia biernymi elektronami 7s<sup>2</sup>, dochodzi do zjawiska, w którym konfiguracja 7s<sup>2</sup>7p<sup>2</sup> flerowu jest na tyle stabilizowana, że można uważać ją za powłokę zapełnioną,; tym samym zwiększenie liczby elektronów w atomie ''oganessonu''oganesonu będzie prowadziło do zmniejszenia jego stabilności{{r|Nash2005}}. Obliczono również, że oganeson, w przeciwieństwie do innych gazów szlachetnych, będzie wiązał elektron z uwolnieniem energii (będzie miał dodatnie [[powinowactwo elektronowe]]){{r|Pyykko|Eliav1996}}, choć wprowadzenie poprawek [[elektrodynamika kwantowa|kwantowo-elektrodynamicznych]] zmniejsza to powinowactwo dla jonu {{chem2|Og-}} o 9% (co wskazuje, że uwzględnienie tego rodzaju poprawek w przypadku superciężkich pierwiastków jest istotne). Przyczyną wysokiego powinowactwa jest stabilizacja poziomu energetycznego 8s wynikająca z efektów relatywistycznych{{r|Landau}}.
 
Dotychczas nie udało się zsyntetyzować żadnych związków oganesonu, jednak obliczenia teoretyczne ich dotyczące prowadzi się od 1964{{r|60s}}.
 
Obliczenia dotyczące cząsteczki dwuatomowej {{chem2|Og2}} wskazały wiązanie przypominające z grubsza {{chem2|Hg2}}, z [[energia dysocjacji wiązania|energią dysocjacji]] wynoszącą 6&nbsp;kJ/mol (mniej więcej czterokrotnie większą od {{chem2|Rn2}})<!--{{r|Nash2005}} -->. Ponadto wyliczona [[długość wiązania]] była mniejsza od długości wiązania w cząsteczce {{chem2|Rn2}} o 0,16&nbsp;Å, co wskazuje na silne oddziaływanie tworzące wiązanie<!--{{r|Nash2005}} -->. Z drugiej strony {{chem2|OgH+}} wykazuje energię dysocjacji (innymi słowy powinowactwo oganesonu do [[proton]]u) mniejsze niż {{chem2|RnH+}}{{r|Nash2005}}. Przewidywane wiązanie między ''oganessonem''oganesonem a wodorem w OgH byłoby bardzo słabe, należałobyi bynależałoby je nawet rozpatrywać raczej jako czyste [[oddziaływania międzycząsteczkowe|oddziaływanie van der Waalsa]] niż jako rzeczywiste wiązanie chemiczne{{r|hydride}}.
 
Obliczenia wskazują, że oganeson jest najbardziej elektroujemny z grupy gazów szlachetnych{{r|Kaldor}} i powinien być zdolny do wiązania się stabilniej z pierwiastkami wysoce [[elektroujemność|elektroujemnymi]], niż przykładowo [[kopernik (pierwiastek)|kopernik]] lub [[flerow]]{{r|hydride}}. Przewiduje się stabilne stopnie utlenienia II i IV we [[fluorki|fluorkach]] {{chem2|OgF2}} i {{chem2|OgF4}}{{r|Kaldor|fluoride}}, które powinny być trwalsze niż analogiczne związki [[ksenon]]u i [[radon]]u dzięki opisanemu wyżej silnemu efektowi SOspinowo-orbitalnemu{{r|Kaldor}}. Stopień utlenienia VI byłby z kolei mniej stabilny z powodu tego samego silnego związania podpowłoki 7p<sub>1/2</sub>{{r|BFricke}}, które zwiększa reaktywność tego pierwiastka. Przykładowo wykazano, że reakcja oganesonu z fluorem ({{chem2|F2}}) z wytworzeniem {{chem2|OgF2}} wydzieliłaby energię 106&nbsp;kcal/mol, z której około 46&nbsp;kcal/mol wynikałoby właśnie z tego oddziaływania<!--{{r|hydride}} -->. Dla porównania sprzężenie spinowo-orbitalne podobnej cząsteczki {{chem2|RnF2}} odpowiada za około 10&nbsp;kcal/mol z energii tworzenia wynoszącej 49&nbsp;kcal/mol{{r|hydride}}. To samo oddziaływanie stabilizuje tetraedryczną geometrię T<sub>d</sub> {{chem2|OgF4}}, w odróżnieniu od płaskiej D<sub>4h</sub> [[tetrafluorek ksenonu|{{chem2|XeF4}}]]{{r|fluoride}}. Wiązanie {{chem2|Og\sF}} najprawdopodobniej będzie wykazywało charakter w większym stopniu [[wiązanie jonowe|jonowy]] niż [[wiązanie kowalencyjne|kowalencyjny]], czyniąc fluorki oganesonu nielotnymi{{r|Kaldor|Pitzer}}. Przewiduje się też, że oganeson powinien być zdolny do tworzenia wiązań {{chem2|Og\sCl}}{{r|Kaldor}} (spośród związków innych gazów szlachetnych znany jest np.na przykład {{chem2|[[dichlorek ksenonu|XeCl2]]}}, o budowie liniowej}}{{r|Proserpio}}).
 
== Uwagi ==
25 535

edycji