Otwórz menu główne

Zmiany

Dodane 4073 bajty ,  5 miesięcy temu
uzupełnienie, dodane linki zewnętrzne i wewnętrzne
 
== Wprowadzenie płacy minimalnej ==
Pierwsze nowoczesne krajowe płace minimalne wprowadziły [[Nowa Zelandia]] (1894), [[Australia]] (1896) i [[Wielka Brytania]] (1909),<ref>[https://books.google.pl/books?id=gzurqlZpyfcC&pg=PA1&dq=the+history+of+%22minimum+wage%22+law&redir_esc=y&hl=pl#v=onepage&q&f=false ''Minimum wage fixing : an international review of practices and problems''] ''Geneva: International Labour Office'' str. 1.</ref> [[USA]] uczyniły to w 1938 r.<ref>[http://www.legisworks.org/congress/75/publaw-718.pdf ''Fair Labor Standards Act of 1938'']</ref>
 
=== Wielka Brytania ===
Płacę minimalną wprowadzoną w 1909 wycofano w 1993, przywrócono i rozszerzono w 1998 r.<ref>
Płacę[https://web.archive.org/web/20140114075901/http://www.totalpolitics.com/blog/28013/history-of-the-uk-s-minimum-wage.thtml minimalną''History wprowadzonoof wthe 1999UK's roku,minimum gdziewage'']</ref> początkowo, w obawie przed negatywnymi efektami, wynosiła 3,60 funta za godzinę pracy, a następnie wzrastała do 5,05 w 2005. Powołana w celu monitorowania efektów decyzji [[Low Pay Commission]] nie stwierdziła negatywnego wpływu decyzji na inflację i zatrudnienie i zalecała dalsze podwyższanie płacy, nawet powyżej średniego wzrostu wynagrodzeń. Nie doszło także do zmniejszenia ilości miejsc pracy – w czasie od wprowadzenia regulacji w życie przybyło ich 1,75 miliona. W przeprowadzonym w 2004 roku sondażu wśród brytyjskich pracodawców 90% z nich odpowiedziało, że wzrost płac z tytułu płacy minimalnej jest dla nich bez znaczenia. Wskazuje się także, że wprowadzenie tej instytucji wpływa pozytywnie na zmniejszenie się [[współczynnik Giniego|współczynnika Giniego]] i na zmniejszenie różnic w płacach między kobietami a mężczyznami (1998 – kobieta zarabiała tam średnio 78,8% płacy mężczyzny, w 2004 – 81,8%). W 2005 r. najniższe ustawowe wynagrodzenie pobierało w tym kraju jedynie 1,8% zatrudnionych<ref>Łukasz Piechowiak: Polacy mogą zapomnieć o podwyżkach, portal Bankier.pl</ref> <!-- Źródło skopiowane z dyskusji strony -->.
 
=== Niemcy ===
=== Polska ===
W 2017 weszły w życie przepisy o minimalnej stawce godzinowej na [[umowa zlecenia|umowie zlecenia]]. Beniamin Krasicki, wiceprezes [[Polska Izba Ochrony|Polskiej Izby Ochrony]] i szef zatrudniającego 7 tys. osób [[City Security]] ostrzegał, że na skutek tej zmiany część pracowników ochrony straci pracę. Jednak później stwierdził, że po wejściu stawki minimalnej w życie ochroniarze pracują w mniejszym wymiarze godzinowym, a niedobór pracowników utrzymał się<ref>{{Cytuj stronę | url = http://wyborcza.pl/7,155287,22831019,po-trzesieniu-ziemi-w-ochronie-500-godzinnych-maratonow-juz.html | tytuł = Zmiany prawa zatrzęsły jedną z najgorzej wynagradzanych branż. W ochronie 500-godzinnych maratonów już nie ma | autor = Adriana Rozwadowska | data = 28 grudnia 2017 | opublikowany = Wyborcza.pl | data dostępu = 2018-01-07}}</ref>.
 
== Prawo międzynarodowe ==
[[Międzynarodowa Organizacja Pracy]] w sprawie płacy minimalnej uchwaliła trzy konwencje:
* Nr 26 z 1928 r.<ref>[https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312171:NO ''Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26)''], [http://www.mop.pl/doc/html/konwencje/k026.html Konwencja Nr 26 dotycząca ustanowienia metod ustalania płac minimalnych z 16 czerwca 1928 r.]</ref>
* Nr 99 z 1951 r.<ref>[https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312244:NO ''Minimum Wage Fixing Machinery (Agriculture) Convention, 1951 (No. 99)''], [http://www.mop.pl/doc/html/konwencje/k099.html Konwencja Nr 99 dotycząca ustalania płac minimalnych w rolnictwie z 28 czerwca 1951 r.]</ref>
* Nr 131 z 1970 r.<ref>[https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312276:NO ''Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131)''], [http://www.mop.pl/doc/html/konwencje/k131.html Konwencja nr 131 dotycząca ustalania płac minimalnych, zwłaszcza w odniesieniu do krajów rozwijających się z 22 czerwca 1970 r.]</ref>
oraz jedno zalecenie<ref>[https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312473:NO ''Minimum Wage Fixing Recommendation, 1970 (No. 135)''], [http://www.mop.pl/doc/html/zalecenia/z135.html Zalecenie Nr 135 dotyczące ustalania płac minimalnych, zwłaszcza w odniesieniu do krajów rozwijających się z 22 czerwca 1970 r.]</ref>.
 
Polska jest stroną Konwencji nr. 99<ref>{{Dziennik Ustaw|1977|39|176}}</ref>.
 
[[Powszechna Deklaracja Praw Człowieka]] w art. 23.3 głosi ''każdy pracujący ma prawo do odpowiedniego i zadowalającego wynagrodzenia, zapewniającego jemu i jego rodzinie egzystencję odpowiadającą godności ludzkiej i uzupełnianego w razie potrzeby innymi środkami pomocy społecznej''.
 
[[Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych]] w art. 7 głosi
''Państwa Strony niniejszego Paktu uznają prawo każdego do korzystania ze sprawiedliwych i korzystnych warunków pracy, obejmujących w szczególności:''
 
''a) wynagrodzenie zapewniające wszystkim pracującym jako minimum:''
 
''I. godziwy zarobek i równe wynagrodzenie za pracę o równej wartości bez jakiejkolwiek różnicy;
w szczególności należy zagwarantować kobietom warunki pracy nie gorsze od tych, z jakich
korzystają mężczyźni, oraz równą płacę za równą pracę''
 
''II. zadowalające warunki życia dla nich samych i ich rodzin zgodnie z postanowieniami niniejszego Paktu''
 
[[Rada Europy]] w [[Europejska Karta Społeczna|Europejskiej Karcie Społecznej]] zobowiązuje strony ''uznać prawo pracowników do takiego wynagrodzenia, które zapewni im i ich rodzinom godziwy poziom życia'' (art. 4.1).
 
[[Karta Praw Podstawowych]] mówi o ''prawie każdego do wykonywania swobodnie wybranego zawodu'' (art. 15.1) oraz o ''prawie każdego pracownika do warunków pracy szanujących jego zdrowie, bezpieczeństwo i godność'' (art. 31.1), sprawy płacy pomija.
 
== Efekty ekonomiczne ==
* [http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Minimum_wage_statistics/pl ''Dane statystyczne dotyczące płac minimalnych''. Eurostat – Statistics Explained, dane z sierpnia 2011 r.]
* [http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/F255034B81806511C1257A070039A7C3/$file/ppc_1-2012.pdf Opinie Biura Analiz Sejmowych dotyczące zmian w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (druk sejmowy nr 28)], „Przed pierwszym czytaniem”, 1/2012, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, Warszawa 2012.
* [http://slawomirpiechota.pl/wp-content/uploads/2015/06/minimalne-wynagrodzenie-UE.pdf Informacja na temat regulacji międzynarodowych i regulacji prawnych w krajach Unii Europejskich dotyczących minimalnego wynagrodzenia]
 
{{Kontrola autorytatywna}}
 
15 086

edycji