Otwórz menu główne

Zmiany

Zmieniłem język urzędowy na prawidłowy . Bo n.p. statuty KL są napisane po białorusku .
|konstytucja =
|państwo = [[Rzeczpospolita Obojga Narodów]] (od 1569)
|język_urzędowy = do 1696: [[język ruski|ruskibiałoruski/starosłowiański]]<br />od 1696: [[język polski|polski]]<ref>Uchwalone przez Sejm konwokacyjny 1696 „''Coaequatio iurium'' [zrównanie praw] ''Stanow W. X. Lit. z Koroną Polską''” uznało polski za język urzędowy: „''dekreta'' [wyroki] ''wszystkie Polskim ięzykiem odtąd maią być wydane''”. „''Pisarz Ziemskiego Sądu Woiewództwa, w którym się Sądy Główne Trybunalskie odprawować będą (...) po Polsku a nie po Rusku pisać y one każdemu potrzebującemu bez wszelakiey depaktacyi y przymuszenia strony (...) wydawać (...) powinien będzie.'' ([[Volumina Legum]] Tom 5, s. 418).</ref><ref>(''[[Volumina Legum]]'' Tom 5, s. 418).</ref><br />też: [[łacina]]
|język_używany = [[Język ruski|ruski]], [[Język cerkiewnosłowiański|cerkiewnosłowiański]], [[Język ukraiński|ukraiński]], [[Język staropolski|staropolski]], [[Język polski|średniopolski]], [[Język litewski|litewski]]
|stolica = [[Nowogródek]] <small>(ok. 1230-1270)</small><br />[[Kiernów]] <small>(po roku 1279 – przed 1321)</small><br />[[Stare Troki|Troki]] <small>(ok. 1321–1323)</small><br />[[Wilno]] <small>(1323–1795)</small>
Anonimowy użytkownik