Otwórz menu główne

Zmiany

Rozmiar się nie zmienił ,  4 miesiące temu
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania odznaczeń, wyróżnień i nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej ({{Dziennik Ustaw|2003|191|1872}})
* Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie nagradzania za szczególne osiągnięcia kultury fizycznej ({{Dziennik Ustaw|2007|113|777}})
* Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ({{Dziennik Ustaw|20182019|12631468}})
* Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 października 2012 r. w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu ({{Dziennik Ustaw|2012|1126}})
* Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu ({{Dziennik Ustaw|2017|2171}})