Otwórz menu główne

Zmiany

Usunięte 63 bajty ,  2 miesiące temu
W Polsce minimalne wynagrodzenie ustalane jest corocznie na podstawie [[ustawa|ustawy]] z 10 października 2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę<ref>{{Dziennik Ustaw|2018|2177}}.</ref>. Wysokość minimalnego wynagrodzenia, podlega ogłoszeniu w [[Monitor Polski|Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”]], w drodze obwieszczenia [[Prezes Rady Ministrów|Prezesa Rady Ministrów]] lub w [[Dziennik Ustaw|Dzienniku Ustaw]], w drodze rozporządzenia [[Rada Ministrów w Polsce|Rady Ministrów]] do 15 września każdego roku.
 
W przypadku umowy zlecenia i o świadczenie usług od 2017 r. wprowadzono minimalną stawkę godzinową<ref name=autonazwa1 />, która w 2019 r. wynosi 14,70 zł brutto<ref name="mrpips" />.
 
Do końca 2016 r. w okresie pierwszego roku pracy danego pracownika jego wynagrodzenie mogło być niższe od wynagrodzenia minimalnego, jednak nie mogło stanowić mniej, niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę<ref name=autonazwa1>Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw ({{Dziennik Ustaw|2016|1265}}).</ref>.