Najstarsze lokacje miast w Polsce na prawie niemieckim: Różnice pomiędzy wersjami

drobne techniczne
m (WP:SK, drobne merytoryczne)
(drobne techniczne)
* [[1257]] – [[Biecz]]<ref>{{Cytuj książkę | nazwisko = Ślawski | imię = T. | tytuł = Biecz. Szkice historyczne | miejsce = Biecz | data = 2002}}</ref>, [[Jarocin]]<ref>{{Cytuj stronę | url = http://www.jarocin.net/miasto/historia | tytuł = Historia Jarocina | opublikowany = jarocin.net | język = pl | data dostępu = 2014-05-04}}</ref>, [[Kraków]]<ref group="uwaga">W literaturze toczy się dyskusja na temat ewentualnej wcześniejszej pierwszej lokacji Krakowa, która mogła mieć miejsce ok. 1220 r. (konieczność nowej lokacji w 1257 r. miała wynikać ze zniszczenia miasta wskutek najazdu tatarskiego; świadectwo wcześniejszej lokacji mają stanowić pojawiający się przed 1257 r. w źródłach sołtysi krakowscy). Jeszcze w XIX w. taką tezę postawił [[Józef Szujski]] w ''Kraków aż do początków XV-go wieku. Wstępne słowo do najstarszych ksiąg tego miasta'', w: ''Najstarsze księgi i rachunki miasta Krakowa od r. 1300 do 1400'', wyd. [[Franciszek Piekosiński]], J. Szujski, Kraków 1878; podtrzymywali ją później liczni badacze m.in. H. Münch, ''Kraków do roku 1257 włącznie'', „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki. Teoria i Historia”, t. VIII, 1958, z. 1, s. 1–40, [[Jerzy Wyrozumski|J. Wyrozumski]], ''Dzieje Krakowa'', t. 1: ''Kraków do schyłku wieków średnich'', Kraków 1992, s. 147–160 czy B. Krasnowolski, ''Lokacje i rozwój Krakowa, Kazimierza i Okołu. Problematyka rozwiązań urbanistycznych'', w: ''Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta'', red. J. Wyrozumski, Kraków 2007 („Biblioteka Krakowska”, nr 150), s. 355–426. Podsumowanie tej dyskusji (z głosem przeciwko wcześniejszej lokacji): J. Wyrozumski, ''Lokacja czy lokacje Krakowa na prawie niemieckim?'', w: ''Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta'', red. J. Wyrozumski, Kraków 2007 („Biblioteka Krakowska”, nr 150), s. 121–151. O przywileju lokacyjnym [[Bolesław V Wstydliwy|Bolesława V Wstydliwego]] z 1257 r. m.in.: B. Wyrozumska, B. Krasnowolski, ''Wielka lokacja'', w: ''Encyklopedia Krakowa'', Kraków–Warszawa 2000, s. 1041–1042. Reprodukcja aktu lokacji (oraz omówienie wraz z literaturą) dostępna jest w [http://dziedzictwo.polska.pl/katalog/skarb,Akt_lokacji_Krakowa_wydany_przez_Boleslawa_Wstydliwego_dnia_5_VI_1257_roku,gid,191225,cid,4059.htm?body=desc Katalogu Skarbów Dziedzictwa Narodowego].</ref><ref>[[Józef Szujski]] ''Kraków aż do początków XV-go wieku. Wstępne słowo do najstarszych ksiąg tego miasta'', w: ''Najstarsze księgi i rachunki miasta Krakowa od r. 1300 do 1400'', wyd. [[Franciszek Piekosiński]], J. Szujski, Kraków 1878.</ref><ref>H. Münch, ''Kraków do roku 1257 włącznie'', „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki. Teoria i Historia”, t. VIII, 1958, z. 1, s. 1–40.</ref><ref>[[Jerzy Wyrozumski|Jerzy Lesław Wyrozumski]] ''Dzieje Krakowa'', t. 1: ''Kraków do schyłku wieków średnich'', Kraków 1992, s. 147–160.</ref><ref>B. Krasnowolski, ''Lokacje i rozwój Krakowa, Kazimierza i Okołu. Problematyka rozwiązań urbanistycznych'', w: ''Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta'', red. J. Wyrozumski, Kraków 2007 („Biblioteka Krakowska”, nr 150), s. 355–426.</ref><ref>J. Wyrozumski, ''Lokacja czy lokacje Krakowa na prawie niemieckim?'', w: ''Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta'', red. J. Wyrozumski, Kraków 2007 („Biblioteka Krakowska”, nr 150), s. 121–151.</ref><ref>B. Wyrozumska, B. Krasnowolski, ''Wielka lokacja'', w: ''Encyklopedia Krakowa'', Kraków–Warszawa 2000, s. 1041–1042.</ref><ref>[http://dziedzictwo.polska.pl/katalog/skarb,Akt_lokacji_Krakowa_wydany_przez_Boleslawa_Wstydliwego_dnia_5_VI_1257_roku,gid,191225,cid,4059.htm?body=desc Katalog Skarbów Dziedzictwa Narodowego].</ref>, [[Pobiedziska]]<ref>{{Cytuj stronę | url = http://www.pobiedziska.pl/PL-H31/historia.html | tytuł = Historia-Pobiedziska | opublikowany = pobiedziska.pl | język = pl | data dostępu = 2014-05-04}}</ref>, [[Pyzdry]]<ref>{{Cytuj stronę | url = http://www.sztetl.org.pl/pl/article/pyzdry/3,historia-miejscowosci/ | tytuł = Historia miejscowości Pyzdry | opublikowany = wirtualny sztetl | język = pl | data dostępu = 2014-05-04}}</ref>, [[Wodzisław Śląski]]<ref group="uwaga">Wodzisław został lokowany na prawie niemieckim pomiędzy początkiem panowania księcia [[Władysław opolski|Władysława opolskiego]] w 1246 roku, a sprowadzeniem do miasta franciszkanów w 1257. Powszechnie tą ostatnią datę przyjmuje się jako datę lokacji, chociaż najprawdopodobniej nastąpiła ona wcześniej.</ref><ref>Ludwik Musioł, ''Wodzisław 1257–1957'', Katowice 1957.</ref>
* [[1259]] – [[Ścinawa]]<ref>''Wołów. Zarys monografii miasta'', pod red. E. Kościk, Wrocław-Wołów 2002, s. 62.</ref>
* [[1260]] – [[Pyskowice]]<ref>{{Cytuj stronę | url = http://www.pyskowice.pl/prezentacja-gminy/historia.html | tytuł = Historia Pyskowic | opublikowany = pyskowice.pl | język = pl | data dostępu = 2014-05-04}}</ref>, [[Szprotawa]]<ref name="B. Czechowicza i M 2006">''Dziedzictwo artystyczne Żagania, pod redakcją B. Czechowicza i M. Konopnickiej'', Wrocław-Zielona Góra-Żagań 2006, s. 19.</ref>, [[Tczew]]<ref>{{Cytuj stronę | url = http://www.tcz.pl/index.php?p=5,30,0,historia-miasta#.U2YvIHCZR74 | tytuł = Historia miasta Tczewa | opublikowany = tczew.pl | język = pl | data dostępu = 2014-05-04}}</ref>, [[Żagań]]<ref group="uwaga">Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z 1260 r., gdy lokowano Szprotawę na prawie niemieckim, na wzór Żagania.</ref><ref name="B. Czechowicza i M 2006" />, [[Żary]]<ref>{{Cytuj stronę | url = http://www.zary.pl/index.php?id=86# | tytuł = Spojrzenie w przeszłość – Żary | opublikowany = miasto Żary | język = pl | data dostępu = 2014-05-04}}</ref>
* przed 1261 – [[Wleń]]<ref>{{Cytuj stronę | url = https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Wlen;3997015.html | tytuł = Wleń | praca = Encyklopedia PWN | opublikowany = PWN | język = pl | data dostępu = 2018-01-08}}</ref><ref group="uwaga">Podawana niekiedy data 1214 (np. [http://www.wlen.org.pl/wlen/wlen.html]) nie ma potwierdzenia w źródłach historycznych.</ref>
* [[1261]] – [[Wołczyn]]<ref group="uwaga">Dokument lokacyjny wystawił 22 stycznia 1261 r. książę wrocławski Henryk III Biały.</ref><ref name="A. Jureczko, 1266" />