Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu: Różnice pomiędzy wersjami

brakujący stopień pierwiastka
(brakujący stopień pierwiastka)
W klasycznej metodzie IRR zakłada się, że stopa reinwestycji (krei) jest ustalana na poziomie IRR, czyli w ujęciu finansowym stopy zwrotu z inwestycji. Zakłada się więc reinwestycję wypracowanych nadwyżek finansowych w nowe aktywa zapewniające [[rentowność]] na poziomie rentowności pierwotnej ocenianej właśnie inwestycji. W przypadku metody MIRR stopa reinwestycji jest niezależna od wewnętrznej stopy zwrotu generowanej w oparciu o [[przepływy pieniężne]] i uzyskiwanej w okresie ocenianej inwestycji. Stopa reinwestycji w przypadku metody MIRR ma więc charakter zewnętrzny w stosunku do ocenianej inwestycji i jej poziom zależy o rynkowych (zewnętrznych) warunków inwestowania.
 
:<math>MIRR = \sqrt[n]{\frac{ \sum_{t=m+1}^n NCF_t^ + (1+k_{rei})^{n-l}}{ \sum_{t=0}^m \frac{|NCF_t^-|}{(1+k)^t}}} - 1</math>
 
gdzie:
26 343

edycje