Dyskusja:Pielgrzymów (województwo opolskie): Różnice pomiędzy wersjami

re
(brak podpisu)
(re)
 
: {{ping|Magen}} Rzeczywiście, potok Hrozová jest v Mapach Google oznaczony nazwą Troja na całej swojej długości. Tak więc, zgodnie z tą mapą, nawet nie wpada do Hrozovej, jak czytamy w artykule. Ale kiedy patrzymy na wieś [[Zopowy]], gdy zaznaczona jest prawdziwa rzeka [[Troja (rzeka)|Troja]], widzimy to również pod tą nazwą. Znalazłem jednak [https://www.pod.cz/projekty/flora_a_fauna/VHPKR/DatrekyKr/hrozova.html czeski artykuł z 2006 roku], w którym nazwa Trója jest naprawdę wymieniona jako alternatywna nazwa strumienia Hrozová na całej jego długości, tj. tak jak jest dziś zaznaczony na mapach Google. Jeśli w przeszłości strumień Troja był uważany za lewy dopływ strumienia Hrozová, oznacza to, że jeden z prawych dopływów dzisiejszego strumienia Hrozová musiał być uważany za górny strumień Hrozovej. Uwzględniany jest tylko strumień, który jest teraz zaznaczony na mapach nazwą Cieklec – na mapach Google wcale nie jest rysowany. Zdecydowanie zaleca się stosowanie lepszych i bardziej niezawodnych map niż map Google. [https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2013-37 Dokumenty z 2013 r. do Konwencji o granicach państwowych z 1995 r] w ogóle nie wspominają o nazwie Troja. Strumień, który przepływa przez Pielgrzymów, jest tam oznaczony dwoma równoległymi nazwami: "Biskupický potok (Wielki Potok)", i część poniżej przecięcia jest nawet oznaczony trzema nazwami: "Hrozová (Wielki Potok, Cieklec)". Na koniec mamy cztery różne nazwy, które ma sekcja strumienia w Pielgrzymówie: '''Hrozová, Trója, Biskupický potok, Wielki Potok'''. Wydaje się, że hydrologia w tym regionie jest tak złożona jak jego historia.--[[Wikipedysta:ŠJů|ŠJů]] ([[Dyskusja wikipedysty:ŠJů|dyskusja]]) 13:02, 15 cze 2020 (CEST)
: W języku czeskim: '''Hrozová''', w języku niemieckim '''Großebach'''. Z tąd języku polskim '''potok Grozowy''' ([https://sip.lex.pl/akty-prawne/mp-monitor-polski/ilosc-siedziby-wlasciwosc-terytorialna-i-szczegolowy-zakres-dzialania-16814754 1], [https://www.prawo.pl/akty/m-p-1954-93-1027,16807691.html 2]) lub '''Wielki Potok''' (gross = wielki). <small>-- niepodpisany komentarz użytkownika [[Wikipedysta:62.168.13.101|62.168.13.101]] ([[Dyskusja wikipedysty:62.168.13.101|dyskusja]] | [[Specjalna:Wkład/62.168.13.101|wkład]]) 15. 6. 2020 17:39</small>
 
:: Prawdopodobnie pierwotne nazwy były w języku niemieckim, ponieważ morawska i śląska strona wsi była historycznie zamieszkana przez mieszkańców niemieckojęzycznych. Mamy więc 4 różne nazwy, z których niektóre mają wiele wersji językowych (niemiecki, polski, czeski). A więc 3x4 = 12 nazwisk. Ale to jest dość powszechne w małych lokalnych strumieniach. --[[Wikipedysta:ŠJů|ŠJů]] ([[Dyskusja wikipedysty:ŠJů|dyskusja]]) 23:22, 15 cze 2020 (CEST)
 
== Fotografia kapliczki powinna zostać przeniesiona ==
W związku z incydentem granicznym należałoby pilnie przenieść fotografię kaplicy św Anny, wraz z opisem, do artykułu na temat czeskiej wsi Pelhrimovy.
Kapliczka jest po czeskiej stronie strumienia, w istniejącej sytuacji pomyłka tego rodzaju staje się pomyłką znaczącą. <small>-- niepodpisany komentarz użytkownika [[Wikipedysta:Michqq|Michqq]] ([[Dyskusja wikipedysty:Michqq|dyskusja]] | [[Specjalna:Wkład/Michqq|wkład]]) 15. 6. 2020 17:29</small>
 
:: Tak, zgodnie z obecnym stanem wzmianka o kaplicy powinna znajdować się głównie w artykule o morawskiej części wsi. Ale co najważniejsze, należałoby rozszerzyć oba artykuły na temat historii. Morawska i śląska część wsi zostały podzielone przed 1742 r., ale obie należały do ​​monarchii habsburskiej. Rok 1742 (przekazanie Śląska z czeskiej korony Prusom) przyniósł prawdziwą granicę międzypaństwową do wsi. Granica była jednak bardzo skomplikowana, z wieloma enklawami i eksklawami. Kolejnym punktem zwrotnym jest rok 1930, kiedy granica została wyprostowana i umieszczona na ścieżce strumienia. I wtedy kaplica św. Anny została prawdopodobnie wyrwana z zamku i przeniesiona ze Śląska na Morawy. --[[Wikipedysta:ŠJů|ŠJů]] ([[Dyskusja wikipedysty:ŠJů|dyskusja]]) 23:22, 15 cze 2020 (CEST)
198

edycji