Białoruś: Różnice pomiędzy wersjami

Dodany 1 bajt ,  4 miesiące temu
Liczba to określenie rzeczowników policzalnych, a ilość niepoliczalnych.
(Anulowanie wersji 60633380 autorstwa Resheku922 (dyskusja) pomyłka, prowokacja czy wygłup)
Znacznik: Anulowanie edycji
(Liczba to określenie rzeczowników policzalnych, a ilość niepoliczalnych.)
Ziemie uprawne zajmują 9,11 mln ha, czyli około 44% powierzchni kraju. Uprawia się głównie zboża (jęczmień, żyto, pszenicę, pszenżyto), ziemniaki, buraki cukrowe, warzywa i len, hoduje bydło, trzodę chlewną i drób. Największy areał upraw stanowią zboża (42,3%) oraz rośliny pastewne (41,8%), uprawy ziemniaków zajmują 8,5% obszaru upraw. Większość produkcji (ponad 60%) przypada na gospodarstwa państwowe oraz duże gospodarstwa farmerskie. Z około 2500 państwowych i kolektywnych gospodarstw istniejących na początku lat dziewięćdziesiątych w ciągu ostatnich 15 lat zreorganizowano lub przekształcono w różnego rodzaju spółki i przedsiębiorstwa rolne, zaledwie kilka procent ogólnej liczby tych podmiotów. Indywidualne gospodarstwa rolne, w posiadaniu których znajduje się jedynie kilkanaście procent obszarów uprawnych, dostarcza blisko 40% produkcji sektora. Ustawodawstwo nie sprzyja indywidualnym rolnikom, a pomoc ze strony państwa jest mniejsza niż dla kołchozów i sowchozów. Pomoc dla państwowych gospodarstw jest dwojakiego rodzaju: bezpośrednia – z dotacji budżetowych lub pośrednia – w postaci niskooprocentowanych kredytów bankowych. Rolnictwo stanowi istotne obciążenie dla finansów państwa.
 
Rozwinięte jest [[Gospodarka leśna|leśnictwo]]. Białoruś posiada ogromne obszary leśne, zajmujące 38% powierzchni kraju. Największe zbiorowiska leśne stanowią puszcze: Grodzieńska, Nalibocka i Białowieska, rozciągające się wzdłuż granicy z Polską. Jakość pozyskiwanego drewna, zwłaszcza z drzew iglastych, jest wysoka. Leśnictwo zajmuje ważną pozycję w gospodarce. Oprócz drewna, lasy dostarczają owoców leśnych (jagody, jeżyny, borówki), grzybów, ziół i miodu. Bogaty jest też zwierzostan (łosie, dziki, bobry, żubry, jenoty, wilki). Rocznie pozyskuje się 696,9 tontony dziczyzny i dużą ilośćliczbę skór.
 
Wskutek wybuchu elektrowni jądrowej w [[Czarnobyl]]u na Ukrainie w 1986 znaczne obszary rolne w południowo-wschodniej części kraju zostały silnie skażone i nie są wykorzystywane rolniczo.