Wikipedia:Zgłoś błąd w artykule: Różnice pomiędzy wersjami

(Nowe zgłoszenie: H4P2O7)
*sankcje wszelakie, pojawiające się zwłaszcza po powstaniach (obu) dotyczyły ziem Królestwa Polskiego (Kongresówki) jako takiego (bo było ono wydzielone w sposób oficjalny z obszaru Rosji), i nie uzależniały niczego od narodowości, tylko od tego, czy działalność gospodarcza prowadzona była po tej, czy tamtej stronie granicy. Dotykały one zatem w równej mierze Polaków, Żydów czy Niemców lub Rosjan (Nota bene: w dalszej konsekwencji wpłynęły pozytywnie na rozwój Kongresówki). Nikt z powodów narodowościowych nie był ani uprzywilejowany gospodarczo, ani też dyskryminowany. A i na terenach bezposrednio wcielonych do Rosji nikogo też nie dyskryminowano z powodów narodowościowych, ani też nie przyznawano przywilejów za pochodzenie narodowe. Zresztą Rosja dyskryminowała prawnie tylko żydów (z małej litery, bo chodzi o wyznawców judaizmu; ochrzczeni Żydzi nie byli odróżniani od innych obywateli) (patrz: [[strefa osiedlenia]]). Rosja Polaków (i nie tylko) starała się wynaradawiać, tłumiła działania niepodległościowe, ale nikomu nie zabraniała działalności gospodarczej z racji pochodzenia (w tym polskiego) (i nie tylko w zakresie wolności gospodarczej: wielu mimo polskości zrobiło kariery wojskowe, polityczne czy naukowe). Zaś w Niemczech (Prusach) - dla odmiany - działała [[Hakata]] i [[Kulturkampf]] prowadzono, w ramach czego np. (tu cytat z artykułu: [[Michał Drzymała]]): ''Pruskie prawo wymagało uzyskania zgody administracji państwowej na wzniesienie budynku. Realizujące politykę germanizacji władze wybiórczo wykorzystywały ten przepis na niekorzyść ludności polskiej.'' Teza zawarta w artykule, że ''Wielkopolanie mieli natomiast okazję przez cały okres zaboru kanalizować energię społeczną i przedsiębiorczość w organizacjach pozarządowych, które jednocześnie, w dużym stopniu, posiadały charakter patriotyczny i antyrządowy'' (i w domyśle: inaczej niż w Rosji), jest nieprawdziwa, bo Polacy w Prusach byli prześladowani za samo tylko pochodzenie (i - oczywiście - za sprzeciw wobec władz, w tym wobec germanizacji), zaś w Rosji tylko za działalność antyrządową, w tym za sprzeciw wobec rusyfikacji. Ale pod zaborem rosyjskim nie miał miejsca odpowiednik [[strajk dzieci wrzesińskich|strajku dzieci wrzesińskich]], bo rusyfikacja nie zbliżyła się do tego poziomu, co germanizacja w Wielkopolsce. Reasumując: teza, że oto: "w Wielkopolsce prześladowań (narodowościowych) nie było, więc skupili się za gospodarce", jest do bani, bo akurat pod względem prześladowań na tle narodowościowym tam właśnie Polakom było gorzej, niż w Rosji, choć poziom życia w Wielkopolsce, był akurat wyższy, niż w Rosji (i w tym, może tkwi klucz do zrozumienia problemu)
*Hasło jest oparte na fałszywym założeniu, iż [[Wielkopolska]] znajdowała się w całości w zaborze pruskim. Tymczasem wschodnia część Wielkopolski, czyli [[Kaliskie]], po 1815 roku znalazła się po drugiej stronie granicy. Powyższe hasło tyczy więc nie Wielkopolski, ale tej jej części, która nazywana jest [[Poznańskie]], co powinno być w haśle dobitnie wskazane, by nie wprowadzać czytelników w błąd. --[[Wikipedysta:Kriis bis|Kriis bis]] ([[Dyskusja wikipedysty:Kriis bis|dyskusja]]) 21:16, 17 wrz 2020 (CEST)
** Może nie do końca. M.in. dlatego pytałem Mosa o nazwy tego zjawiska. Myślę, że hasło jest w pewnej mierze językoznawcze i jeśli np. "Wielkopolska Beocja" uznać za utartą frazę, to trochę zmienia postać rzeczy. Jeśli to jest hasło nie tylko o stereotypie, ale też o związku frazeologicznym, to jego brzmienie jest w oczywisty sposób istotne. [[Wikipedysta:Henryk Tannhäuser|Henryk Tannhäuser]] ([[Dyskusja_Wikipedysty:Henryk Tannhäuser|...]]) 21:27, 17 wrz 2020 (CEST)
 
=== [[:Gremlin (raper)]] ===